• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

Foto-uitdaging Februarie ’22 #oud

SA Jagters-lede en Fotografieklub-lede word uitgenooi om julle ”alles wat oud is” se foto te deel op Facebook in die Fotografieklub se groep hier of per epos sahuntphoto@gmail.com.

Alles wat oud is sluit in: die vergete, verlate, stukkend, geroes, geskiedenis, erfenis, antiek, ”vintage”, ”retro”.

Die foto-uitdaging se reëls is eenvoudig:
1) dit moet `n foto van enige iets oud wees
2) een foto per plasing/inskrywing,
3) geen beperking op die hoeveelheid plasings of inskrywings per lid nie,
4) jy moet ‘n lid van SA Jagters en/of van die SA Jagters Fotografieklub wees


5) die foto moet deur jouself wees,
6) merk die foto #loud (sodat die admin dit maklik kan vind aan die einde van die maand),
7) inskrywings moet die volgende insluit:
     *opskrif van jou foto
     *waar was die foto geneem
     *wanneer was die foto geneem
     *kamera of slimfoonmodel
     *kameraverstellings (F-stop, ISO, sluiterspoed), maar nie vir slimfone nie.

Einde van die maand kies die groep se admin die top foto’s en word dit geplaas op die Facebook-groep se blad en in ‘n gallery of die webblad.

Die wenner word bepaal deur ‘n stemproses deur lede.

Die boekprys vir die wenner van die foto-uitdaging, geborg deur SA Jagters, sal in November aangekondig word.

 SA Hunters members and Photography Club members are invited to share ”anything old” photos on Facebook in the Photography Club’s group here or by email sahuntphoto@gmail.com.

Anything old include: the forgotten, abandoned, broken, rusted, history, heritage, antique, vintage, retro….!

The rules of the photo challenge are simple:

1) it must be a picture of something old

2) one photo per post/entry,

3) no restriction on the number of posts/entries per member,

4) you must be a member of SA Hunters and/or the SA Hunters Photography Club,

5) the photo must be taken by yourself, 6) tag the photo #old (so the admin can easily find it at the end of the month),

7) entries must include the following:

     *heading for your photo

     *where was it taken

     *when was it taken

     *camera or smartphone model

     *camera settings (F-stop, ISO, shutter speed), but not for smartphones

At the end of the month, the group’s admin selects the top photos and posts them on the Facebook group’s page and in a gallery or web page. The winner is determined by a voting process by members. The book prize for the winner of the photo challenge, sponsored by SA Hunters, will be announced in November.

Search

Share This Article

More Articles

error: Content is protected !!