• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Nasionale Kongres 2023

SA Jagters se jaarlikse Kongres en Algemene Jaarvergadering is op 4 November 2023 by die WNNR se Internasionale Konferensiesentrum gehou.

Toekennings is oorhanding en tydens hierdie geleentheid is ook ‘n aantal nuwe Raadslede verkies.

Eerstens, baie dankie aan André van Heerden wat teen die einde van sy termyn uitgetree het as Adjunkpresident. André het oor verloop van sy betrokkenheid by die Raad van SA Jagters ʼn groot impak gehad op die ontwikkeling van sportskiet (as VP Skietsake). As Adjunkpresident was hy nou verbonde by die ontwikkeling van ons nuwe webblad en ook die ontwikkeling en inrigting van die SA Jagters-winkel. Ons gee graag erkenning aan André vir sy besondere bydrae tot SA Jagters.

Andre van Heerden, Sandrivier-58-tak

Uitvoerende Raad 2024

Die nuwe Raadslede wat verkies en herkies is, is soos volg

 • As President: Basie Bergh is onbestrede herkies vir ʼn volgende termyn van drie jaar
 • As Adjunkpresident: Danie Momberg is met ʼn volstrekte meerderheid verkies vir ʼn termyn van twee jaar
 • As VP Bewaring: Richard Sowry is onbestrede herkies vir ʼn volgende termyn van drie jaar
 • As VP Skietsake: Frik Roets is met ʼn volstrekte meerderheid verkies vir ʼn termyn van twee jaar
 • As VP Kommunikasie en Bemarking: Gerhan Archer is onbestrede verkies vir ʼn termyn van twee2 jaar.

Baie geluk aan elkeen van hierdie raadslede met hulle verkiesing. Ons wens hulle baie sterkte toe vir die werk wat voorlê vir die volgende termyn.

Met die verkiesing van Danie Momberg as Adjunkpresident is die pos van VP Jagsake vakant. Die Raad sal eersdaags ʼn besluit neem oor hoe hierdie vakature hanteer sal word.

Agter van links na regs: Danie Momberg, Frik Roets, Gerhan Archer, Richard Sowry. Voor van links na regs: Basie Bergh, Fred Camphor.

Prestasietoekennings 2024

Jagtersgilde

Die Jagtersgilde is ʼn spesiale toekenning wat SA Jagters maak aan ʼn lid as ʼn uitmuntende jagter met buitengewone status en erkenning van onbesproke karakter. Hierdie lede word beskou as die beste voorbeelde van ware jagters.

Dr. Adrian de Villiers

Adrian word beskou as Mnr Handwapen en Boogjag in Suid-Afrika. Inaggenome dat Adrian de Villiers die eerste persoon is wat toegelaat is om die Groot 5 met ʼn handwapen in SA te jag, hoef ʼn mens nie veel meer te se nie. Hy het dieselfde prestasie herhaal deur die eerste persoon te word om die groot 5 in natuurlike omstandighede te voet te jag.

Dr. Adrian de Villiers, Tembo-tak

Pour le Merite

Die Pour le Mérite is die hoogste prestasietoekenning wat SA Jagters maak aan lede wat buitengewone werk met prestasie aan die vereniging lewer.

André van der Merwe

André dra reeds vir meer as 22 jaar by tot die ontwikkeling van SA Jagters op verskeie terreine. Hy het hom op besondere wyse onderskei deur die sportskietsdissiplines te hersien en/of oor te skryf om ʼn eenvormige en gestandaardiseerde formaat daar te stel.

Andre van der Merwe, bestuurder Tak en Skietskake

Spesiale Oorkonde

SA Jagters se spesiale toekenning verleen erkenning aan ouer lede wat oor baie jare ʼn besondere bydrae tot SA Jagters gelewer het.

Christo du Plooy

Ten spyte van sy 84 somers, speel Christo steeds ʼn aktiewe rol as baanoffisier by elke skietdag van die Transvaal-tak en ook betrokke is by ander aktiwiteite.

Christo du Plooy, Transvaal-tak

Orde van die Berghaan

Hierdie toekenning is SA Jagters se hoogste toekenning vir bydraes tot bewaring. Dit word slegs een keer aan ʼn individu – lede en nie-lede – of ʼn organisasie toegeken.

Martiens Potgieter

Martiens se toewyding die totstandkoming en registrasie van die Mpungini Bewarea van 75 000 ha waarby ongeveer 80 private eienaars betrokke is. Hy het die bewarea deel gemaak van die staat se Nasionale Strategiese Waterbrongebiede en ook die Kritiese Bewaringsgebiede in KZN.

Martiens Potgieter, Mpungini-tak

Japie Buckle

Japie is a restoration ecologist based in the Eastern Cape where he played a major role in habitat and ecological restoration in various areas such as the Baviaanskloof World Heritage Site. He lives at the forefront of South Africa’s efforts to restore ecosystems.

Japie Buckle, Kwagga-tak

Orde van die Kameeldoring

Hierdie toekenning word gemaak aan nie-lede van SA Jagters wat die vereniging op verskeie wyses ondersteun. Dit is bedoel om erkenning te verleen vir besondere ondersteuning en ook om individue en organisasies te bedank vir hulle bydrae tot die sukses van SA Jagters.

Adjudant-offisier Desiré van Zyl

Desiré van Zyl is ʼn polisievrou in murg en been. Sy ontvang hierdie toekenning vir die buitengewone werk as die aangewese vuurwapenoffisier van Riviersonderend. Sy gaan uit haar pad uit om lede van SA Jagters en die publiek by te staan met vuurwapenlisensies. Desiré verwys ook die publiek na SA Jagters vir lidmaatskap en ondersteuning. Haar geduld met navrae oor vuurwapenlisensies is prysenswaardig.

Adjudant-offisier Desiré van Zyl, SAPS

Orde van die Buffel Goud

Hierdie toekennig word gemaak aan lede van SA Jagters vir besondere diens gelewer aan die vereniging op verskeie wyses. dit is bedoel om erkenning te gee vir besondere ondersteuning en ook dankie te sê aan daaidie individue wat bydra tot die sukses van SA Jagters.

Edwin Anderssen

Vir Edwin werk oor die verloop van 13 jaar om die gebruik van die skietbaan te Grabouw met Dept Waterwese te onderhandel. Die ou militêre skietbaan in nou onder huurooreenkoms beskikbaar aan SA Jagters.

Edwin Anderssen, Overberg-tak

Gert de Necker

Vir Gert se geduld en toegewyde werk met die junior skuts (onder 9) wat duidelik wys tydens die nasionale kampioenskap.

Gert de Necker, Sandrivier-58-tak

Marette Bennett

Vir uitstaande diens gelewer aan SA Jagters oor veskeie jare met grafika en fotografie, die vervaardiging van die lapwapentoekennigngs, maar veral die stig en uitbou van die Fotografieklub en die uitstekende werk met die ontwikkeling van SA Jagters se nuwe webwerf.

Marette Bennett, Baviaanspoort-tak

Ledewerwing

Andre van Heerden werf die meeste lede vir die jaar 2023

Andre van Heerden, Sandrivier-25-tak

Gasheertakke vir Nasionale Skietkompetisies

Intertakspanskiet kamioenskap

Bloemfontein-tak

Pieter du Preez, voorsitter van Bloemfontein-tak

Presidentskiet kampioenskap

Vrystaat Sandveld-tak

Gideon Scheepers, voorsitter van Vrystaat Santveld-tak

Gasheertakke vir Nasionale Skietkompetisies

Haelgeweerkampioenskap

Jim van Zyl (Hippo Creek Skietbaan) en Boetie Kirchner

Boetie Kirchner, haelgeweer koördineerder

Junior en Sportskiet kampioenskappe

Sandrivier-58-tak

Poena Meintjies, voorsitter Sandrivier-58-tak

Gasheertakke vir Nasionale Skietkompetisies

MDS

Pretoria Oos- en Centurion-tak

Ferdie Kilian, voorsitter Centurion-tak
Frits Snyman, voorsitter Pretoria-Oos-tak

Takevaluasie Fokusareas

Bewaringsaktiwiteite

Skietaktiwiteite

Deelname van Dames

Deelname van Kinders

Namakwa-tak

Carel Oberholzer, voorsitter Namakwa-tak

Takbestuurvergaderings

Ledevergaderings

Springbok-tak

Jakes van der Merwe, voorsitter Springbok-tak

Opleidingsaktiwiteite

Dias-tak

Gert Labuschagne, voorsitter Dias-tak

Jagaktiwiteite

Heidelberg-tak

Pieter le Roux, voorsitter Heidelberg-tak

Takevaluasie Kampioentakke

150 lede

Dias-tak

Gert Labuschagne, voorsitter Dias-tak

Tot 400 lede

Namakwa-tak

Carel Oberholzer, voorsitter Namakwa-tak

Tot 600 lede

Mopani-tak

Tyrone Cass, voorsitter Mopani-tak

Tot 1000 lede

Transvaal-tak

Ria Zeelie, voorsitter Transvaal-tak

1000 plus lede

Springbok-tak

Jakes van der Merwe, voorsitter Springbok-tak

Grootkampioen

Namakwa-tak

Carel Oberholzer, voorsitter Namakwa-tak

Skiettoekennings 2023

Presidentskiet Ope

Nic Joubert

Nic Joubert, Vaalharts-tak

Intertak Spanskiet

Duikerramme

Johan Scott, voorsitter Duiker-tak

Haelgeweer Ope

Wynand Kotze

Wynand Kotze, Vaaldriehoek-tak

Limited Bolt Action 2023

MSR (Moderne Sportskietgeweer)

Kobus Janse van Rensburg

Kobus Janse van Rensburg, Olifants-tak

Standaard

Gawie Hugo

Gawie Hugo, Marico Bosveld-tak

Ope

Xander van Eck

Xander van Eck, Bosbok-tak

MDS 2023

Toernooiwenner

Opeklas

Martin Dreyer

Martin Dreyer, Frontier-tak

Veteraan

Gert Dreyer

Gert Dreyer, Frontier-tak

Junior

Joshua Sauer

Joshua Sauer, Pretoria-Oos-tak

Senior

Siegfried Liebner

Ziggi Liebner, Pretoria-Oos-tak

Dames

Corrie Botha

Corrie Botha, Suikerbosrand-tak

Juniorskiet 2023

O/9 Veerluggeweer

O/13 Drukluggeweer

JP Maree

JP Maree, Vrystaat Sandveld-tak

O/13 Veerluggeweer

O/13 Randslag

Anelda Coetzer

Anelda Coetzer, Vaaldriehoek-tak

O/16 Drukluggeweer

O/16 Randslag

Hanno Viljoen

Hanno Viljoen, Centurion-tak

O/18 Veerluggeweer

O/18 Randslag

Risa Hattingh

Risa Hattingh, Suikerbosrand-tak

O/18 Drukluggeweer

Ruan Nolte

Ruan Nolte, Suikerbosrand-tak

O/25 Presisie

Johanrie Griessel

Johanrie Griessel, Centurion-tak

Sportskiet 2023

Randslag Rewolwer

Aggregate Standard

50 M Presisie Senterslag Ope

Danie Symington

Danie Symington, Tafelberg-tak

Senterslag Rewolwer

Aggregate Ope

Senterslag Pistool

Handwapen Ope

Daniel Francois van Tonder

Daniel Francois van Tonder, Baviaanspoort-tak

Randslag Pistool

Pieter Bouwer

Pieter Bouwer, Oribi-tak

50 M Presisie Kleinkaliber

Xander van Eck

Xander van Eck, Bosbok-tak

25 M Presisie Kleinkaliber

Johanrie Griessel

Johanrie Griessel, Centurion-tak

Jagtoekennings 2023

Jagtrofee van die Jaar

Nuwe Grootste Trofee

Kampioen Jagtrofee van Jaar

Senior Jaggeweer

Rickus Labuschagne - Uganda Kob

Rickus Labuschagne, Pretoria-Oos-tak

Nuwe grootste Trofee

Dieter Labuschagne - Bohor Rietbok

Dieter Labuschagne, Pretoria-Oos-tak

Intertak Jagspesie Trofee

Pretoria-Oos-tak

Frits Snyman, Pretoria-Oos-tak

Inyathi Jagtoekenning

Riaan Nortje - Rooikat

Riaan Nortje, Olifants-tak

Inyathi Jagtoekenning

Martiens Potgieter - Rooijakkals

Martiens Potgieter, Mpungini-tak

Inyathi Jagtoekenning

Rickus Labuschagne - Uganda Kob

Rickus Labuschagne, Pretoria-Oos-tak

Inyathi Jagtoekenning

Dieter Labuschagne - Bohor Rietbok

Dieter Labuschagne, Pretoria-Oos-tak
error: Content is protected !!