• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Foto-uitdaging September/Oktober 2023 #benut

Die tema vir die September/Oktober 2023 foto-uitdaging is: Benut die natuur #benut

Die tema sal weer ‘n wye interpretasie hê. Die tema sluit onder andere die volgende in: stap, kamp, visvang, jag (maar nie gejagde diere nie), op die plaas, ‘n selfie enige plek in die natuur, ens. Alles waar mense die natuur verantwoordelik benut. Dit sal goed wees as die foto’s mense insluit, maar dit is nie ‘n vereiste nie.

Die foto-uitdaging se reëls is eenvoudig:

 1. Enige foto wat die tema hierbo uiteengesit, beskryf
 2. Een foto per plasing
 3. Geen beperking op die hoeveelheid plasings per lid nie
 4. Deelnemers moet lede wees van SA Jagters en/of van die SA Jagters Fotografieklub
 5. Deelnemers mag net foto’s plaas wat hulle self geneem het
 6. Merk die foto #benut (sodat die admin dit maklik kan vind aan die einde van die maand)
 7. Inskrywings kan ook per e-pos gestuur word sahuntphoto@gmail.com
 8. Inskrywings moet die volgende insluit:
  • opskrif/titel van jou foto
  • plek waar die foto geneem is
  • wanneer die foto geneem is
  • kamera of slimfoon handelsmerk/model
  • kameraverstellings (F-stop, ISO, sluiterspoed), maar nie vir slimfone nie.

Aan die einde van Oktober, kies die groep se admin die beste foto’s wat op die Facebook-groep se blad en per e-pos gedeel was. Die foto’s sal in ‘n galery op die groep se Facebook-blad en op SA Jagters webblad verskyn. Lede stem vir die wenner via die Facebook-blad. Die wenner word in November aangewys. Die wenner ontvang ‘n pragtige boekprys, geborg deur SA Jagters.

Die opvolgende twee foto-uitdagings se temas is soos volg:

 • November/Desember/Januarie: Kontras, kleur en tekstuur in die natuur
 • Februarie/Maart: Bome, blomme en vetplante in die natuur

(Admin luiste na die lede en lede wat deelgeneem het in Juliemaand se menigs opinie, sal agterkom dat admin so paar van die opsies en voorstelle saamgegooi het vir die volgende 3 tema’s)

The theme for the September/October 2023 photo challenge is: Utilise nature #utilise #photochallenge

This theme allows for a broad interpretation and includes activities such as hiking, camping, fishing, hunting (excluding hunted animals), on the farm, a selfie anywhere in nature, etc. Anything where people make use of nature in a responsible way. Photographs that include people are always better, but it’s not a requirement.

The rules for the photo challenge are simple:

 1. Any photo that represents the theme as described above.
 2. One photo per submission.
 3. No limit on the number of submissions per member.
 4. Participants must be members of SA Hunters and/or the SA Hunters Photography Club.
 5. Participants can only submit photographs they have taken themselves.
 6. Tag the photo #utilise (so the admin can easily find it at the end of the month).
 7. Entries can also be sent by e-mail to sahuntphoto@gmail.com
 8. Entries must include the following:
  • Caption/title of your photo
  • Location where the photo was taken
  • When the photo was taken
  • Camera or smartphone brand/model
  • Camera settings (F-stop, ISO, shutter speed) but not for smartphones.

At the end of October, the group’s admin will select the best photos that were shared on the Facebook group page and via e-mail. The photos will be featured in a gallery on the group’s Facebook page and on the SA Hunters website. Members will vote for the winner through the Facebook page. The winner will be announced in November and will receive a beautiful book prize sponsored by SA Hunters.

The themes for the following two photo challenges are as follows:

 • November/December/January: Contrast, colour, and texture in nature
 • February/March: Trees, flowers, and succulents in nature

(Members who participated in the July survey will notice that the admin has combined some of the options and suggestions for the next three themes.)

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!