• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

Bek-en-klouseer

Bek-en-klouseer

Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het sopas die beheermaatreëls vir bek-en-klouseer vir beide Kwazulu-Natal en Limpopo vrygestel. Hierdie protokol bepaal die vereistes wat in sekere dele van Limpopo en KwaZulu Natal onder die Dieregesondheidswet, Wet 35 van 1984 beheer word. Dit beperk die vervoer van produkte van spleethoewige diere in, uit, en deur hierdie gebiede

`n Kopie van die volledige Protokol is hierbeskikbaar

KwaZulu-Natal en Limpopo

Die nuut uitgereikte protokol geld vir beide die beheergebiede in KwaZulu-Natal en Limpopo. Die protokol vestig die bepalings van toepassing op die vervoer van diere en diereprodukte van bute na die beheergebiede, binne die beheergebiede, deur die beheergebiede en van binne die beheergebiede na buite.

Die bepalings is soos volg:

 • Alle beweging van spleethoewige diere of produkte, van buite na die beheergebied, in die beheergebied en vanuit die beheergebied na buite, (uitgesluit Buffel en Vlakvark wat gladnie vervoer mag word nie) benodig `n voorgeskrewe permit waarvoor aansoek gedoen moet word.
 • Daar mag hoogstens 50 kg vleis van produksiediere (beeste skape bokke en varke) mag vervoer word per voertuig, onderhewig daaraan dat dit in `n goedgekeurde abattoir geslag en verwerk is, behoorlik verpak is, behoorlik ettiketteer is en vergesel word van `n gedrukte kwitansie van die verskaffer. Hierdie 50 kg vleis van produksiediere per voertuig mag sonder `n permit vervoer word.

Persone wat wildsvleis vir eie gebruik vanuit die KwaZulu-Natal en/of Limpopo beheergebiede wil vervoer moet let op die volgende vereistes soos in die protokol uiteengesit:

 • Die vleis moet vir eie gebruik wees
 • Slegs een karkas van spleethoewige diere per persoon wat die vleis vergesel sal toegelaat word
 • Die vel moet vewyder wees, die karkas moet opgesny en verpak wees en duidelik gemerk wees met die spesie, plek van oorsprong en die gewig van elke verpakking.
 • Die vleis moet opgehang word tot droog en drupvry
 • Die kop, vel, pote en binnegoed van die diere wat gejag is moet op die jagplek agterbly.
 • Daar is geen beperking op behoorlike gekookte of “breekdroog” vleis nie.
 • Horings en velle en bene mag slegs uit die beheergebied vervoer word ná dit vir 28 dae gesout en gedroog is.
 • Die aansoek vir die permit moet minstens 3 werksdae voor die verwydering ingedien word. Aansoekvorm op bladsy 9 en 10 van die Protokol.

Alle ansoeke vir die permitte moet gerig word aan die volgende persone:

KwaZulu/Natal
DR CC Meintjies
083 273 5797
fmdpermitskzn@gmail.com

Limpopo
Dr JJ Mentz
083 302 1850
fmdpermitslimpopo@gmail.com

Search

Share This Article

More Articles

error: Content is protected !!