• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

Oom Peet van Zyl 1943 – 2023

Oom Peet van Zyl, ʼn oud-president van SA Jagters, is op 9 September 2023 oorlede ná hy ernstig beseer is in ʼn motorongeluk. Ons bring graag hulde aan ʼn man wat vir 48 jaar lid was van die Vereniging en ʼn besondere rol gespeel het in SA Jagters.

Petrus Paulus van Zyl is op 10 Maart 1943 op Steynsrus in die Vrystaat gebore. Hy het medies studeer aan die Universiteit Pretoria en het later gespesialiseer in diagnostiese radiologie. Hy het aanvanklik in Pretoria gewerk maar later sy praktyk na Pietersburg (nou Polokwane) verskuif waar hy tot sy aftrede gewerk het.

Alhoewel Peet ʼn benuttingsjagter was, het hy mettertyd ook trofeediere begin jag en het ʼn indrukwekkende trofeekamer gehad. Hy het bykans elke jagbare spesie in suidelike Afrika gejag. Peet was ook ʼn versamelaar van vuurwapens en boksmemorabilia. Hy het op ʼn jong ouderdom begin jag, maar sy belangstelling in trofeejag het ontstaan tydens ʼn grootwildjagtog in Botswana in 1975. Tussen 1976 en 1985 het hy 7 olifante, een witrenoster, 17 buffels, twee leeus en een luiperd geskiet.

In 1974 het hy by SAJWV aangesluit en ʼn aktiewe bydrae gelewer. Hy was hy onder meer ʼn lid van die bestuur (1981-1993) en ook president van die Vereniging. Peet het die eerste Trofeeregister vir SA Jagters help saamstel en het in hierdie proses 836 trofeë persoonlik gemeet. In 2022 het hy die stel kaartjies met sy persoonlike afmetings van hierdie groep trofeë aan SA Jagters geskenk.

Tydens 1982 se trofeekompetisie is hy aangewys as die Grootkampioen. In 1991 het hy die Pour le Mérite-toekenning ontvang, en in 2002 is erelidmaatskap aan hom toegeken. In 1991 was hy ook die ontvanger van die gesogte Musgrave-trofee. In 2020, is Peet se naam op die Vereniging se Ererol geplaas in erkenning van sy lewenslange bydrae tot die Vereniging. Gedurende sy jare as lid van SA Jagters, het hy sonder onderbreking 46 Algemene Jaarvergaderings en kongresse bygewoon.

SA Jagters bring graag hulde aan Oom Peet van Zyl. Ons sal sy teenwoordigheid en ondersteuning aan SA Jagters mis. Ons dra ook ons simpatie en goeie wense oor aan sy geliefdes, familie en vriende.

Oom Peet van Zyl, a former president of SA Hunters, passed away on September 9, 2023, after he had been seriously injured in a car accident. We would like to pay tribute to a man who was a member of the Association for 48 years and played a significant role in SA Hunters.

Petrus Paulus van Zyl was born on March 10, 1943, in Steynsrus, Free State. He studied medicine at the University of Pretoria and later specialised in diagnostic radiology. Initially, he practised in Pretoria but later moved his practice to Pietersburg (now Polokwane), where he worked until his retirement.

Although Peet was a consumptive hunter at first, he started hunting trophy animals and had an impressive trophy room. He hunted most of the huntable species in southern Africa. Peet was also a collector of firearms and boxing memorabilia. He began hunting at a young age, but his interest in trophy hunting started during a big game hunting trip in Botswana in 1975. Between 1976 and 1985, he shot 7 elephants, one white rhino, 17 buffalo, two lions, and one leopard.

In 1974, Peet joined SAHGCA and became a very active member of the board (1981-1993) and also served as the president of the Association. Peet played a significant part in the development of the SA Hunters’ first Trophy Register and personally measured 836 trophies during this process. In 2022, he donated a set of cards with his personal measurements of these trophies to SA Hunters.

During the 1982 trophy competition, he was named the Grand Champion. In 1991, he received the Pour le Mérite award, and became an honorary member in 2002. In 1991, he received the coveted Musgrave trophy. In 2022, Peet’s name was added to the Association’s Roll of Honor in recognition of his lifelong contribution to the Association. During his years as a member of SA Hunters, he attended 46 successive Annual General Meetings and congresses.

SA Hunters would like to pay tribute to Oom Peet van Zyl. We will miss his presence and support for SA Hunters. We also extend our deepest sympathy and condolences to his loved ones, family and friends.

Search

Share This Article

More Articles

error: Content is protected !!