• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Die Vuurwapenbedryf Groet ’n Groot Gees

Die Vuurwapenbedryf Groet ’n Groot Gees

John Izak Welch is op 9 Januarie op 73-jarige ouderdom in Pretoria oorlede. Hy is op Vrydag 19 Januarie vanuit Kerk Sonder Mure in Centurion deur ds. Colin Smith begrawe.

Die vuurwapengemeenskap het een van sy grootste ambassadeurs en steunpilare verloor. John sal altyd onthou word vir sy bydrae wat hy op verskeie terreine gemaak het om veilige en verantwoordelike vuurwapenbesit te bevorder. Sy spesialiskundigheid oor wapens en ammunisie en sy kennis en agtergrond as regsgeleerde het hom gekwalifiseer om ʼn leidende rol in verskeie vuurwapen- en ammunisieverwante organisasies te vervul waar hy deurlopend die belange van vuurwapeneienaars verteenwoordig en beskerm het.

John sal altyd onthou word vir sy leierskap en strategiese betrokkenheid by die Pretoria Wapen en Ammunisievereniging, die Nasionale Wapen en Ammunisie Versamelaarsvereniging en die belangrike rol wat hy as trustee in die Suid Afrikaanse Geweereienaarsvereniging (SAGA) vervul het.

Regslui sal hom onthou vir sy deeglike voorbereiding en kalm nie-konfronterende benadering waarmee hy baie sukses in die howe behaal het. John was altyd bereid om te help en het sy kundigheid oor wapens, ammunisie en die reg selfs op internasionale vlak met ander kundiges gedeel.

In die geweerwêreld sal hy deur versamelaars, wapengeesdriftiges, sportskuts en jagters met dankbaarheid onthou word in sy kortbroek met sy kenmerkende glimlag. Sy vriende sal hom verder ook onthou vir sy kameraadskap om die kampvuur en vir die passie waarmee hy sy liefde vir vuurwapens en ammunisie in die natuur en op die skietbaan uitgeleef het.

SA Jagters se innige meegevoel word gedeel met sy familie en geliefdes.

The firearm sector greets John Welch

John Izak Welch passed away on 9 January at the age of 73 in Pretoria. He was laid to rest on Friday, 19 January, from Church Without Walls in Centurion. The firearms community has lost one of its greatest ambassadors and champions.

John will always be remembered for his contributions in various fields to promote safe and responsible firearm ownership. His expertise in firearms and ammunition, along with his background as a legal expert, qualified him to take a leading role in various firearm and ammunition-related organisations where he consistently represented and protected the interests of firearm owners.

John will be remembered for his leadership and strategic involvement with the Pretoria Arms and Ammunition Association, the National Arms and Ammunition Collectors Association, and the important role he played as a trustee in the South African Gunowners’ Association (SAGA).

Legal professionals will remember him for his thorough preparation and calm, non-confrontational approach that led to his success in the courts. John was always willing to help and shared his expertise on firearms, ammunition, and the law with other experts, even at an international level. Collectors, firearm enthusiasts, sport shooters, and hunters will fondly remember him, often dressed in his shorts and with his characteristic smile, for his companionship around the campfire, and his passion for firearms and ammunition. SA Hunters extends its heartfelt condolences to his family and loved ones.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!