• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Jaarlikse evaluering van takke

Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die rede is die stigting van nuwe takke en die ontwikkeling van bestaande takke landwyd van strategiese belang vir die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging. Daar kan met reg deur lede gevra word, wat word gedoen om te verseker dat alle takke funksioneel bedryf word, en dat die nodige dienslewering wel plaasvind?

Die Takevaluasieprogram van die SAJWV het ten doel om die effektiwiteit van die Vereniging se takke te meet in terme van dienslewering aan lede op takvlak. Die evaluasieperiode strek jaarliks van 1 Oktober tot 30 September van die volgende jaar. Die eerste komponent van die takevaluasieprogram bestaan uit die meting, maandeliks van lededeelname aan takbestuursvergaderings, ledevergaderings, skietdae en skietkompetisies, opleiding van Toegewyde Jagters, Juniorbetrokkenheid en ander opleiding. Hoekom slegs hierdie vyf aktiwiteite? Hierdie aktiwiteite is die hartklop van ’n tak en indien dit gereeld en interessant aangebied word sal dit meer en méér lede aanmoedig om deel te neem en gebeur al die ander aktiwiteite spontaan rondom dit. Die groei in lededeelname landwyd by die takke wat die program effektief gebruik is dramaties!

Die belangrikste voordeel van die program is dat dit ’n standaard stel en alle takke weet wat die kritieke elemente is waaraan aandag gegee moet word. Hierdie resultate word eerstens deur takbesture gebruik om vordering en deelname op takvlak te meet. Tweedens kan daar deur Inyathi Park bepaal word waar hulp benodig word en derdens kan pas gestigte en nuwe takke dit gebruik as riglyne vir ontwikkeling.

Die tweede komponent van die program is die jaarlikse selfevaluering deur takbestuur, net voor die Algemene Jaarvergadering, van die sukses van elke pos op bestuur vir die afgelope jaar. Hierdie proses verseker dat indien ’n pos in die afgelope jaar nie aan die vereistes voldoen het nie, daar bepaal word hoekom nie en dat regstellende aksie geneem word. Hierdie is nie bedoel as ’n heksejag nie – dit is juis om persone wat die werk uit die liefde vir die “saak” doen by te staan om te bepaal wanneer daar ’n probleem is. Dit mag wees dat ’n persoon se persoonlike en/of werksomstandighede dit moeilik maak om tyd te spandeer aan die eise wat sy/haar pos stel. Moontlike regstellende aksie kan wees om vir die persoon hulp te kry óf die geleentheid om terug te staan dat iemand anders vir die pos benoem word wat meer vrye tyd het om daaraan af te staan. Baie positiewe terugvoer i.v.m. die evaluasieprogram word van die takke wat dit suksesvol toepas, ontvang.

Bogenoemde resultate word gebruik om jaarliks die takkampioene in verskillende kategorieë te bepaal – die takke kompeteer teen mekaar afhangened van die grootte van die tak (getal lede). Op ‘n tweede vlak kompeteer die vyf kategorie wenners verder teen mekaar vir die Grootkampioen tak toekenning met verdure kriteria soos gereelde plasing van Taknuus, aantal dames in takbestuursposte, eie fondse ingesamel versus taksubsidie en die tydige indiening van finansiele state korrek opgestel by die nasionale kantoor. Die kampioene ontvang jaarliks toekennings aan die begin van November by die SAJWV Kongres.

Met 73 takke van die SAJWV verdeel in 15 streke (soos op April 2014), is die funksionering van die Vereniging se takke ’n suksesverhaal sonder gelyke in dié bedryf. Ons kan egter nie bekostig om selfvoldaan te raak oor ons sukses nie en omdat ons dink dat dit goed gaan nie, daar is altyd ruimte vir verbetering, by sommige takke meer as by ander. Die Takevaluasieprogram is oorspronklik vir hierdie rede geskep en sal deur Inyathipark en die takke bestuur word in ons strewe na uitnemendheid. Saam bou ons om ’n reeds UITMUNTENDE Vereniging, die BESTE Vereniging te maak, tot voordeel van elke lid!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!