• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

Unieke bydrae deur takke

Inleiding
Die Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle aktiwiteite is die hartklop van die Vereniging. Die entoesiasme en sukses waarmee die takke van die SAJWV bedryf word is uniek veral as in ag geneem word dat elkeen betrokke op takvlak dit doen vir die liefde van die saak en verwag of ontvang geen betaling vir hulle werk nie.

Takbestuur
Met 73 takke van die SAJWV verdeel in 15 streke (soos op April 2014), is die funksionering van die Vereniging se takke ’n suksesverhaal sonder gelyke in dié bedryf. Die toewyding en entoesiasme waarmee takke bedryf en bestuur word deur takbestuursgroepe is verantwoordelik vir die sukses van die takke.

Die persoon wat ‘n effektiewe en suksesvolle bydrae op ‘n takbestuursvlak maak, is gewoonlik in sy beroep ook suksesvol en baie besig. Dit is baie maklik vir so ‘n persoon om oorlaai te raak met werk op takvlak, wat sy persoonlike en werkslewe negatief beinvloed en ongelukkig verloor die tak dikwels ook uiteindelik die dienste van die persoon.

Dit is uiters belangrik dat daar in takke die beginsel van gedeelte verantwoordelikheid gekweek word – lede moet besef dat hul bydrae noodsaaklik is om die werkslas op takvlak te versprei. Behalwe die verdeling van die werkslas het dit die verdere voordeel dat lede wat betrek word en waaraan verantwoordelikhede toegeken word, die entoesiame in die tak verder uitbrei! Die persentasie lede van ’n tak betrokke in die proses is in direkte verhouding tot die entoesiasme in ’n tak – takke floreer op entoesiame!

Ek versoek graag dat alle lede wat die aktiwiteite en geleenthede by hul tak geniet en graag ‘n bydrae wil maak, hul takbestuur nader en hul hulp op een of ander wyse aanbied. Ek verseker u elke bydrae word verwelkom word en help om die werkslas in u tak te versprei, tot almal se voordeel. ‘n Tak se sukses word tot ‘n groot mate bepaal deur die takbestuur, maar sonder u deelname en bydrae is selfs die mees ywerige en entoesiastiese takbestuur se hande gebind in terme van wat hulle alleen kan verrig.

Takkultuur
Die tweede rede vir die sukses van takke is die feit dat die kultuur van tak tot tak verskil en dit gee die geleentheid vir lede om in ’n tak waar hulle tuisvoel, hul belangstellings uit te leef. Binne riglyne van die Vereniging word takke aangemoedig om elkeen sy eie identiteit en groepkultuur te ontwikkel en uit te bou. ’n Stedelike tak verskil bv. van ’n plattelandse tak en twee aangrensende plattelandse takke verskil ook van mekaar. Elke lid het oorspronklik by die Vereniging aangesluit as gevolg van hulle passie vir jag, skiet en die natuur en die takke gee vir die lede die geleentheid om hierdie passie uit te leef deur betrokke te raak by die tak se aktiwiteite.

Aktiewe deelname aan takaktiwiteite
Die lede wat nog nie deelneem aan hul plaaslike takaktiwiteite nie, kan hulself gerus trakteer op ’n besoek of twee aan ’n aktiwiteit van die tak. Gaste is verbaas wanneer die struktuur en kameraderie by die geleenthede beleef, en slegs dan waardeer hulle die feit dat hulle nou skouer skuur met mense wat net soos hulle voel oor vuurwapeneienaarskap en ons Suid Afrikaanse jagkultuur. Die SAJWV as ’n Vereniging bied aan ons lede ’n puik infrastruktuur en dienste en dit word net besef en verstaan wanneer daar gebruik gemaak word van die dienste.

Nie lede en lede van ander Jagtersverenigings sluit daagliks by die SAJWV aan aangesien hulle die kwaliteit en omvang van die Vereniging se diens op takvlak en nasionaal besef en graag daarin wil deel! Raak betrokke by die aktiwiteite van u tak en die Vereniging en help bou en onderhou ons erfenis.

Deurlopende stigting van nuwe takke
Ten spyte van relatief streng vereistes en baie werk betrokke by die stigting en bedryf van ’n SA Jagters tak, sal lede opmerk dat daar stadig maar seker voortdurend nuwe takke gestig word. Hierdie deurlopende groei in die getal takke is ’n bewys van die sukses van die bestaande takke wat raakgesien word deur groepe lede in gebiede wat nie binne bereik van ’n bestaande tak is nie. Die behoefte ontstaan dan by die groepe wat nog nie effektief deur ’n tak gediens word nie, om hul eie tak te stig.

Search

Share This Article

More Articles

error: Content is protected !!