• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Kandidate vir takbestuur

Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item op die agenda is die verkiesing van nuwe lede op die takbestuur waar nodig en die sukses van die proses word onder andere bepaal deur die hoeveelheid taklede wat daaraan deelneem.

Die SAJWV is ’n vereniging vir lede, deur lede en takbesture bestaan uit individue wat in hul vrye tyd takke bestuur en aktiwiteite vir lede beplan en aanbied. Die sukses van ‘n tak begin by die verkiesing van entoesiastiese bestuurslede wat bereid is om die werk te doen, genomineer word in portefeuljes waarin hulle belangstel en oor die nodige kennis, vermoë, infrastruktuur en vrye tyd beskik om hul take behoorlik uit te voer. Die identifisering van bekwame vrywilligers vir takbesture behoort ’n deurlopende proses in elke tak te wees en die lede kan ’n groot bydrae maak. Takbestuur moet voortdurende op opvolgbeplanning fokus, om te sorg dat daar plaasvervangers is wanneer bestaande bestuurslede se termyne verstryk.

In die algemeen is persone met ‘n suksesvolle geskiedenis in hul persoonlike en besigheidslewe goeie kandidate vir takbestuur. Die takvoorsitter is die leier en bestuurder van die tak en hy bepaal tot ‘n groot mate die sukses van ‘n tak. Hy moet take effektief kan delegeer na sy bestuurspan en die bydraes van almal koördineer. ‘n Paar van die eienskappe wat ‘n voorsitter moet besit is: integriteit, selfdissipline, volharding, invloed, ‘n positiewe ingesteldheid, en effektiewe kommunikasie vaardighede. Hy is in meer as een opsig ‘n rolmodel vir sy bestuurspan en elke lid van sy tak. Evalueer enige suksesvolle tak en sonder uitsondering ontdek jy ‘n dinamiese voorsitter met ‘n positiewe ingesteldheid en die vermoë om mense te inspireer tot ‘n gesamentlike doel.

Die skietkoördineerder moet goed kan organiseer en met ‘n sterk persoonlikheid om dissipline op die skietbaan te verseker. Offisiere of onderoffisiere (tans in diens al dan nie) van die SA Weermag of SA Polisie is dikwels goeie kandidate vir die pos. Finansies van takke moet volgens basiese rekenkundige beginsels bedryf word met ‘n behoorlike stel boeke. Die Tesourier moet ‘n persoon wees met rekenkundige agtergrond en nougesette aandag tot finansiele sake. Persone met bestaande vaardighede en ondervinding in opleiding word benodig in die poste van junior en senior Opleier. Die Vereniging se opleiding bestaan uit: Toegewyde Jagters, Toegewyde Sportskuts en Baanoffisiere.

Opsommend, persone verkies tot bestuursposte op takvlak moet genomineer en verkies word gebaseer op bestaande ondervinding en vaardighede, dit kan nie op takvlak aangeleer word nie. Lede, kontak u takbestuur en raak betrokke in die nominasie en verkiesingsproses en waar moontlik maak u beskikbaar as vrywilliger waar u dienste benut kan word. Ons Vereniging word gebou op die bydraes van vrywilligers!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!