• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Skietbane – belangrike voordeel vir lede!

Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse waarop ons voorouers hul bestaan gemaak het, het veroorsaak dat hulle gewere ’n “bykomstigheid of gereedskapstuk” was wat nooit ver van hul hand was nie. As gevolg van hul vaardigheid met hul gewere, het die Boere gedurende die twee Vryheidsoorloë ’n reputasie opgebou as uitstekende skuts, wat internasionaal erken is, veral deur die Engelse soldate wat die twee oorloë oorleef het! Vandag se jagter leef in totaal ’n ander wêreld en moet deurlopend hard werk aan sy skietvaardighede, om goed genoeg te kan skiet wanneer hy die jagveld betreë. Om genoeg skietoefening te kry moet die jagter gereeld op ’n skietbaan kom. Ons huidige omstandighede verskil so drasties van ons voorouers dat ons behalwe vir skote in die jagveld, feitlik sonder uitsondering op ’n skietbaan moet oefen.

Die afgelope paar jaar het skietbane ’n “bedreigde spesie” geword. Baie skietbane is gesluit as gevolg van bv. informele behuising wat nadergekruip het en die gebruik daarvan ongewens en onveilig gemaak het. Militêre skietbane wat oor die jare gebruik is deur die kommando’s en takke van die SAJWV is een na die ander gesluit soos die kommando’s landwyd ontbind. Skietbane wat ook nie aan die basiese veiligheidstandaarde voldoen nie, moet opgegradeer word of gesluit word. Takbesture word deurlopend deur Inyathipark (SAJWV nasionale kantoor) bygestaan in hul soektog na alternatiewe skietbane of terreine vir nuwe skietbane, om te verseker dat daar altyd ’n skietbaan tot die lede se beskikking is. ’n Skietbaan is wat praktiese aktiwiteite betref die hart van ’n tak en ’n tak sonder ’n skietbaan het geen toekoms nie.

Sederdien het veral die plattelandse takke uitstekend gevaar met die verkryging van alternatiewe skietbane. Waar kommando skietbane in onbruik raak, onderhandel takbesture met groot sukses met die grondeienaars, hetsy plaaslike owerhede of privaat grondeienaars en word ooreenkomste gesluit. Die voordeel van die reëlings is dat die bestaande militêre tipe skietbane gebou is volgens sekere standaard spesifikasies. Hierdie skietbane word dan dikwels met die minimum koste opgradeer tot uitstekende fasiliteite wat met slegs die nodige basiese onderhoud (bv. sny van gras en instandhouding van skietrame) goed voorsien in die tak se behoeftes. Die meeste van die bane het dan ook skietpunte elke 100m tot op 900m, wat verder is, as wat in die meeste gevalle nodig is vir jagters.

Takbesture is in die beste moontlike posisie om verskillende opsies in hul omgewing te identifiseer en hulle het nie hulle lede teleurgestel nie. Elkeen van die 81 takke het ‘n skietbaan, sommige selfs meer as een waar takskietdae aangebied word. Van tyd tot tyd ontwikkel enkele probleme met skietbane en die gebruik daarvan, maar dit word almal mettertyd met kreatiewe oplossings oorbrug. Gelukwense aan elke tak wat ‘n skietbaan suksesvol bedryf en dikwels besig is met opgradering daarvan. Dit is hierdie kreatiwiteit wat die SA Jagters takke so effektief maak in hul dienslewering aan lede, te spyte van die uitdagings wat vuurwapeneienaars en jagters beleef.

‘n Konsep huurooreenkoms is opgestel en is by Inyathipark tot beskikking van die takke om standardisering te verseker wanneer takke ooreenkomste met grondeienaars van skietbane aangaan. Hierdie ooreenkomste word onderteken tussen die takvoorsitter, as die persoon wat die Vereniging verteenwoordig en die grondeienaar. Hierdie ooreenkoms verseker dat die belange van beide die grondeienaar en die SAJWV en sy tak beskerm word.

Die volgende is voorbeelde van takke wat suksesvol ooreenkomste onderhandel het om kommando tipe skietbane te gebruik: Kosmos tak te Standerton, Mpungini tak te Dundee, Soetdoring tak te Potgietersrus, Genl de la Rey te Lichtenburg, Hartsrivier tak te Delareyville, Schweizer tak te Schweizer-Reneke, Makwepa tak te Setlagole en talle ander.

Voorbeeld van takke wat reeds langtermyn huurooreenkomste gesluit het met privaat grondieienaars en skietbane van meet af gebou het is soos volg: die Bothaville tak, Vrystaat Sandveld tak te Soutpan, Grysbok tak te Jeffreysbaai, Platorand tak te Belfast, Ngwenya tak te Nelspruit, Bloukrans tak te Vanderkloof, Houtkapper tak te Secunda, Diamant tak te Wolmaranstad, Sterland tak te Vryburg, Duiker tak te Balfour, Kamdeboo tak te Graaff Reinet, Koukamma te Kareedouw en talle ander. Harde werk en entoesiasme deur elkeen betrokke, veral die takbesture het dit moontlik gemaak. .

Ander voorbeelde van takke wat saamwerk met ander skietdissiplines (bv. Metaal silhouette skiet, praktiese pistool en Boogskiet) en saam dieselfde bestaande skietbaan benut is die Marico Bosveld tak te Rustenburg, die Tafelberg tak te Belville (Kaapstad), die Sandrivier-58 tak te Welkom en die Bloemfontein tak.

‘n Beduidende getal van die skietbane in gebruik deur die takke is in proses van sertifisering deur die NRCS (voorheen SABS) of het dit reeds afgehandel. Die mikpunt is om binne die volgende jaar of twee alle skietbane in gebruik deur die takke van SA Jagters se sertifisering af te handel. Hierdie sertifisering van skietbane verseker dat die takke van SA Jagters se skietbane voldoen aan vereistes soos voorgeskryf deur die National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) vir die veilige bedryf daarvan.

Akkreditasie van ‘n skietbaan deur die SA Polisie word volgens wet net vereis indien daar Vaardigheidsopleiding (SASSETA gebaseerde opleiding) op die skietbaan aangebied word. Die vereiste geld nie vir die Vereniging se skietaktiwiteite op takskietbane waarop bv. takskietdae, streek skietkompetisies en nasionale skietkompetisies plaasvind nie.

Ek vertrou dat u vrylik gebruik maak van u gunsteling skietbaan by u tak! Hierdie is slegs een van die voordele wat u as lid van SA Jagters het en met skietbane wat landwyd onder druk is, moet hierdie voordeel nie onderskat word nie. Lekker en veilig skiet!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!