• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

baanoffisiere-tekort-op-takvlak-en-by-skietkompetisies

Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of ander stadium die probleem van te min beskikbare Baanoffisiere en –beamptes (persone bereid om die werk te doen). Die volgende belangrike beginsels moet in ag geneem word om die probleem aan te spreek indien dit voorkom:

 1. Alle werk op takvlak word deur vrywilligers gedoen, ook die takbestuur en die algemene beginsel is dat niemand vergoed word vir hul bydraes nie;
 2. Vraag: Wie baat direk a.g.v. die werk deur die Baanoffisiere? Antwoord: die gereelde skuts kry die grootste voordeel van die werk deur die Baanoffisiere;
 3. Dit is algemene praktyk by ander skietsportsoorte dat Baanoffisiere ook ervare skuts is en dat hulle gereeld optree as Baanoffisiere en sorg dat hulle sport nie ‘n tekort aan opgeleide en ervare Baanoffisiere ontwikkel nie;
 4. Uit bogenoemde behoort dit duidelik te blyk dat dit die gereelde skuts is wat die verantwoordelikheid moet aanvaar om as Baanoffisiere op te tree en hulle kan nie van ander persone verwag om dit namens hulle te doen nie!

“Esprit de corps” (moraal van die groep) – “moraal is die vermoë en gewilligheid van ‘n groep mense om aanhoudend en konsekwent saam te werk in die navolging van ‘n gemeenskaplike doel”

Lede moet daarvan bewus gemaak word dat hulle bydrae noodsaaklik is om die werkslas op takvlak te versprei. Wanneer lede betrokke raak op takvlak, vermenigvuldig die entoesiasme by die tak. Takke floreer op entoesiasme en die hoeveelheid lede betrokke in die proses is in direkte verhouding tot die entoesiasme by ‘n tak.

Die proses om lede betrokke te kry en ‘n bydrae te maak moet ‘n deurlopende proses in elke tak wees. Indien dit afgeskeep word, is dit baie gou net die takbestuur wat al die werk doen – die gevolg: die takbestuurslede gaan een vir een oorwerk raak en ontrek. Hierdie is ‘n gegewe, dit mag miskien vir ‘n jaar, twee of selfs drie jaar hou, maar die uiteinde is onvermydelik. Die tak gaan ‘n tekort aan takbestuurslede ontwikkel en as gevolg van die probleem (bekende) binne die tak waar takbestuurslede oorwerk raak, gaan dit baie moeilik wees om beskikbare persone te kry om in die vakante poste aan te stel.

Die teendeel is waar ‘n tak se lede entoesiasties meewerk en bydraes maak – die takbestuurslede raak nie oorwerk nie en wanneer ‘n bestuurslede vervang moet word, is daar gewoonlik genoeg entoesiastiese en bekwame lede om van te kies om die vakante poste te vul. Hierdie is die ideale situasie in ‘n tak en ‘n kenmerk van alle suksessvolle SAJWV takke!

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!