• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

DIE NASIONALE LOOD-TAAKGROEP

As gevolg van die toenemende bewustheid van die skade wat lood aan wildlewe veroorsaak, insluitend die toenemende klem op lood in multilaterale omgewingsinstrumente en deur die IUCN, het die Suid-Afrikaanse regering in 2019 die Lood-Taakgroep (LTG) gestig. Dit is ‘n subgroep van die Nasionale Wildvergiftigingsvoorkomingswerkgroep waarvan SA Jagters ook ‘n lid is.

Die LTG bestaan uit 16 verskillende organisasies net verteenwoordiging deur die regering, IUCN VSG, gebruikersverenigings (insluitend SA Sports Angling and Casting Confederation, SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging, en die Game Rangers Association of Africa), bewarings nie-regeringsorganisasies en akademiese instellings.

Die visie en mandaat van die LTG is om te verseker dat wildlewe nie deur blootstelling aan lood benadeel word nie, en om sleutelaksies te identifiseer en te implementeer om die risiko te verstaan en te verminder.

Uiteraard stem nie almal saam oor alles nie, maar ons is dit eens dat beter oplossings gevind kan word deur saam te werk, om ‘n gemeenskaplike begrip van die bewyse te hê, kwessies en bekommernisse te kommunikeer, en saam oplossings te ontwikkel.

In die LTG fokus ons daarop om te luister, te verstaan, empatie te toon en om betrokke te wees terwyl ons altyd ontvanklik is vir ander standpunte. Dit is noodsaaklik dat almal ten volle ingelig is oor die bewyse en die praktiese beperkings. Dit is in niemand se belang om gepolariseerde standpunte te ontwikkel nie.

SA Jagters was ‘n stigtingslid van die LTG.

THE NATIONAL LEAD TASK TEAM

As a result of the growing realisation of the harm caused by lead to wildlife, including the increasing emphasis on lead in multilateral environmental instruments and by the IUCN, the South African government established the Lead Task Team in 2019. This is a sub-group of the National Wildlife Poisoning Prevention Working Group of which SA Hunters is also a member.

The LTT is made up of 16 different organisations representing: Government, IUCN VSG, user associations (including SA Sports Angling and Casting Confederation, SA Hunters and Game Conservation Association, and the Game Rangers Association of Africa), Conservation NGOs and academic institutions.

The vision and mandate of the LTT is to ensure that wildlife is not harmed by exposure to lead, and to identify and implement key actions to understand and reduce the risk.

As can be expected we do not agree on everything, but we do agree that better solutions can be found by working together, including having a common appreciation of the evidence, communicating issues and concerns, and by developing solutions together.

In the LTT, we focus on listening, understanding, empathising, and engaging while at all times keeping an open mind. It is essential for all to be fully informed of both the evidence and the practical constraints. It is in no-one’s interests to develop polarised positions.

SA Hunters was a founding member of the LTT.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!