• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

JOU KEUSES / YOUR OPTION

Jou keuses – Lood- / nie-loodammunisie

Maak die skuif na alternatiewe loodvrye koeëls.

 • Daar is effektiewe, bekostigbare alternatiewe koeëls en ammunisie beskikbaar vir wanneer jy gaan jag.
 • Alternatiewe ammunisie vir haelgewere in Suid Afrika is egter beperk en baie duur indien dit wel beskikbaar is.
 • Daar is ‘n behoefte aan skenkings van veilige karkaste vir aasvoëlrestaurante en rehabilitasiesentrums. Help waar jy kan.
 • As jy enige vrae het oor effektiwiteit, beskikbaarheid of enige ander aspek, kontak ons gerus.

As jy loodammunisie gebruik:

 • As jy gereeld met lood werk, soos die giet van koeëls of smelt van sinkers, was jou hande,  dra handskoene en werk in ‘n goed geventileerde area.
 • Wanneer jy ʼn binneshuise skietbaan gebruik, maak seker dit is goed geventileer.
 • Moenie oor vleilande jag of waar dit riskant vir aasdiere kan wees nie.
 • Navorsing het reeds bevestig dat verskeie spesies sensitief is vir lood, insluitende aasvoëls, bromvoëls, kraanvoëls, en jagluiperds. Moet niks in die veld agterlaat wat dalk loodfragmente kan bevat en diere vergiftig nie. Begrawe of verbrand dit.
 • Indien probleem- of siek diere geskiet is, verwyder die karkaste uit die veld.
 • Aangesien aasvoëls uiters sensitief is vir lood, moet onder geen omstandighede wild, vee, of enige vleis wat loodfragmente kan bevat, aan ‘n aasvoëlrestaurant skenk nie.
 • Maak seker dat vleis wat vir verbruik bedoel is, of aan werkers geskenk word, geen loodfragmente bevat nie. Al word die wondkanaal weggesny, mag daar steeds loodfragmente in die karkas wees, veral wanneer been getref is.

Your options – Lead or lead-free ammunition

Make the change to alternative lead-free bullets.

 • There are effective, affordable alternative bullets and ammunition available for when you go hunting.
 • However, alternative ammunition for shotguns in South Africa is limited and very expensive, if it is available.
 • There is a need for donations of safe carcasses for vulture restaurants and rehabilitation centres. Help where you can.
 • If you have any questions about effectiveness, availability, or any other aspect, feel free to contact us.

If you use lead ammunition:

 • If you work regularly with lead, such as casting bullets or melting sinkers, wash your hands, wear gloves, and work in a well-ventilated area.
 • When using an indoor shooting range, make sure it is well-ventilated.
 • Do not hunt over wetlands or where it can be risky for scavengers.
 • Research has already confirmed that several species are sensitive to lead, including vultures, eagles, cranes, and cheetahs. Do not leave anything in the field that may contain lead fragments and poison animals. Bury or burn it.
 • If damage-causing or sick animals were shot, remove the carcasses from the veld.
 • Since vultures are highly sensitive to lead, under no circumstances should you donate wild game, livestock, or any meat that may contain lead fragments to a vulture restaurant.
 • Make sure that meat intended for consumption or donated to workers does not contain any lead fragments. Even if the entry wound channel is removed, there may still be lead fragments in the carcass, especially when bone was hit.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!