• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

Inyathipark Nuus Junie 2020

Teen die einde van Julie 2020 is ons 126 dae diep in die grendeltydperk. In Gauteng is Covid-19 waarskynlik nou by `n piek met vol hospitale en infeksies wat baie vinnig toeneem. Dieselfde blyk ook die geval te wees in KZN en die Oos-Kaap, terwyl in die Wes-Kaap daar duidelik nou minder infeksies voorkom en die ergste van die siekte daar hopelik verby is.

Ten spyte van hierdie langdurige grendeltyd moet ons steeds versigtig bly. Die verspreiding van die Coronavirus bly onseker en dit verskyn soos “’n dief in die nag”. Die siekte kan ook baie erger gevolge en komplikasies hê as wat sommige van ons verwag. RSA se sterftetalle is laag gemeet teenoor die res van die wêreld maar daar is heelwat mense wat baie erger siek raak as wat verwag is. Hou ook in gedagte dat mense wat sterf weens, of met Coronavirus eintlik maar versmoor. Dit is `n baie slegte manier om aan jou einde te kom. Moet asseblief nie die siekte ligtelik afmaak nie.

 1. Indeling van die Nuusbrief

Lede het gewoond geraak dat die nuusbrief elke maand `n gedeelte bevat wat dieselfde inligting verskaf as voorheen, byvoorbeeld oor ons fotokompetisie. Ons gaan voortaan nuwe en belangrike inligting en boodskappe eerste plaas en dan die herhalende inligting later in die nuusbrief.

Lede wat min tyd het om te lees, kan dus op die eerste deel van die nuusbrief fokus vir nuwe inligting en die res vir later los.

Nuwe Boodskappe

 1. SA Jagters en Koronavirus (COVID-19) – Mag ons nog Jag?

Met die inperking steeds op vlak 3 en die jongste regulasies soos die Minister van Omgewing, Bosbou en Visserye gewysig het op 28 Julie 2020, word:

 • Jag toegelaat slegs binne die provinsie waarin `n persoon woon
 • Met die vereiste dat die doel moet wees om wees om vleis vir eie gebruik te bekom.
 • En die aandklokreël bly geldig (buite jou huis slegs tussen 04:00 en 22:00, soos gewysig op 30 Julie)

Verder word daar eksplisiete beperkings geplaas dat:

 • Geen reis toelaatbaar is oor provinsiale grense vir jagdoeleindes nie
 • Geen akkommodasie verskaf mag word vir enige vorm van jag nie

In die praktyk beteken dit dat die meeste jaggeleenthede nie mag plaasvind nie aangesien verbruiksjagters dikwels `n paar dae nodig het om te reis, sinvol en verantwoordelik te jag en vleis te verwerk en terug te keer. Ongeveer 65% van jagters woon in Gauteng en die meeste jaggeleenthede is juis buite Gauteng se provinsiale grense. Daarom beteken hierdie regulasies grootliks dat niemand verder kan jag nie.

Bly asseblief verantwoordelik met dit wat u doen en hoe u dit doen. Ons het `n dringende spesiale nuusbrief hieroor uitgestuur op 28 Julie 2020. Sou daar enige veranderinge kom sal ons u in kennis stel.

SA Jagters en ander rolspelers het `n vergadering met die Minister aangevra wat volgende Donderdag, 6 Augustus, sal plaasvind.

Samesprekings is ook met ander soortgelyke groepe gevoer om `n hofaansoek te bring teen die eensydige besluit om in beginsel die reg om te jag weg te neem. Soos die proses ontvou sal ons lede op hoogte hou. Ons moet egter verstaan dat enige hofaansoek tyd sal neem en dit nie die res van die jagseisoen vir ons sal red nie.

 1. Covid-19 Leningswaarborgskema

`n Onlangs persverklaring het aangekondig dat toegang vergemaklik is om voordeel te trek uit die Covid-19 Leningskema, onderskryf deur die regering en banke, om klein ondernemings te help om oorhoofse koste te dra is. Hier is `n berig beskikbaar wat effens meer inligting verskaf. Ons deel slegs hierdie inligting as `n diens aan lede.

 1. Appèl van SAPD teen GOSA Hofuitspraak

Teen hierdie tyd is dit redelike algemene kennis dat die uitspraak wat GOSA in 2018 gekry het in die Appèlhof in die guns van die Polisie en teen GOSA beslis, met koste. `n Kopie van die uitspraak is hier beskikbaar.

Hierdie beslissing is `n massiewe knou vir wapeneienaars wie se lisensies verval het sonder dat dit betyds hernu is. In beginsel mag die Polisie nou wel optree teen die eienaars van sodanige wapens. Ons glo vir die oomblik dat hierdie stappe nie nou geneem sal word nie maar dat dit later wel kan volg.

 1. Nuwe Amnestietydperk

Dit is vir geruime tyd nou reeds bekend dat die Minister van Polisie die Parlement versoek het om `n nuwe amnestietydperk goed te keur wat van 1 Augustus 2020 tot en met 31 Januarie 2021 sal duur. Ons verwag dat die aankondiging oor die nuwe amnestietydperk dalk selfs in hierdie week nog goedgekeur sal word maar waarskynlik nie later as iewers in die volgende week of wat nie.

Die verwagting is dat die reëls en voorwaardes van die amnestie dieselfde sal wees as die vorige een, maar dit is `n nuwe amnestie en die voorwaardes mag verskil. Sodra die detail beskikbaar is sal ons lede in kennis stel.

 1. Wat beteken die Nuwe Amnestietydperk

By vorige amnesties was dit duidelik dat die amnestie daarop gefokus het wapens waarvan die lisensies verval het en nie betyds hernu is nie. Daar is tydens die vorige amnestie ongeveer 27 000 wapens ingehandig en ongeveer 10 000 individue het aansoek gedoen vir nuwe lisensies vir hierdie wapens wat reeds ingehandig is.

Daar is na beraming ongeveer 450 000 wapens waarvan die lisensies verval het sonder dat aansoeke vir hernuwing gedoen is. Ons verwag dat hierdie nuwe amnestie weer eens sal fokus op hierdie wapens. Van hierdie wapens is ongeveer 350 000 handwapens wat waarskynlik lisensies gehad het wat slegs vir 5 jaar geldig was en dus wapens is wat vir selfverdediging gehou word.

Ons advies is nou reeds dat indien u een van hierdie wapens besit waarvan die lisensies verval het u dalk liewer moet gereed maak om die wapen onder die amnestie in te handig en aansoek te doen vir `n nuwe lisensie vir die wapen.

Onthou die volgende

 1. U moet bevoeg wees om `n vuurwapen te mag besit. Maak daarom solank seker dat u bevoegdheid op datum en gepas hernu is soos deur die Wet vereis.
 2. U sal die wapen onder die amnestie moet inhandig – daar is nie ander genade nie.
 3. U sal aansoek moet doen vir `n nuwe lisensie vir die wapen wat u ingehandig het en die aansoek sal binne `n beperkte tyd na die inhandig van die wapen gedoen moet word.
 4. Maak seker dat die dokumentasie vir die lisensie-aansoek vir die betrokke wapen volledig en korrek is. Dit sal die kans om wel `n lisensie te kry verbeter
 1. Skietsake – Ons kan weer begin skiet

Al ons nasionale skietkompetisies vir die jaar is gekanselleer. Die kans dat die nasionale haelgeweerskietkompetisie sal voorgaan, raak by die dag skraler.

Daar is egter bietjie goeie nuus. Die Minister van Sport en Ontspanning het Maandag bevestig dat ons skietaktiwiteite weer kan hervat met toepassing van die protokol wat ons voorgehou het.

`n Kopie van die skrywe van die Minister is hier beskikbaar.

Die voorgeskrewe protokol wat gevolg moet word, is hier beskikbaar.

Elke Tak moet `n Compliance Officer aanstel en vir hierdie doel is die Takvoorsitter die Compliance Officer. Die Takvoorsitter sal aanspreeklik gehou word om te verseker dat die protokol toegepas word en ons in alle gevalle aan die gestelde vereistes voldoen. Elke Tak sal ook `n Safety Officer moet aanstel wat by die skietgeleentheid die persoon sal wees wat elkeen van die praktiese vereistes moet toepas.

Tussen André van der Merwe en André van Heerden sal daar volledige reëlings met elke Takvoorsitter getref word om seker te maak dat die voorgeskrewe protokol geïmplementeer word. Wees asseblief geduldig. Gee Takke kans te gee om reg te maak om skietgeleenthede binne die reëls soos neergelê aan te bied.

 1. Jagsake: Varkpermitte

SA Jagters het vanjaar byna dieselfde getal varkpermitte uitgereik as vir die ooreenstemmende tyd verlede jaar.

Talle grondeienaars wat hul plase op die stelsel geregistreer het om die permitte uit te reik, het egter versuim het om die getekende magtigingsvorm terug te stuur na ons kantore. Indien u plaas op die stelsel geregistreer is maar nie geaktiveer is nie, kontak Boetie Kirchner by boetie@sahunt.co.za om die registrasie te aktiveer. Dit sal u in staat stel om die permitte elektronies uit te reik. Vir die maklike stap-vir-stap instruksies oor hoe om u plaas vir die uitreik van varkvleis vervoerpermitte te registreer, klik hier.

 1. Bewaring

African Wildlife Forum – Forum vir jag en Bewaringsorganisasies in Afrika

SA Jagters het as lid van die AWCF `n brief aan die Kaliforniese wetgewer gerig om beswaar aan te teken teen wetgewing (S.B. 1175) wat poog om die invoer van wettige jagtrofeë van Afrika na Kalifornië in die VSA te verbied. SA Jagters het die gemeenskaplike brief saam met ander organisasies onderteken, maar ook afsonderlik `n skrywe aan die Kaliforniese wetgewer gestuur om die nadelige impak van sodanige wetgewing uit te lig.

Bewaring op Takvlak

Twee artikels wat handel met verskillende inisiatiewe deur takke is hier op die webwerf beskikbaar.  Lede word ook aangemoedig om waarneming van skaars en skugter spesies in te lees op hul profiel op die webwerf onder Animal Sightings. Hierdie waarnemings kan `n wesenlike bydrae maak om die verspreiding en voorkoms van spesies te dokumenteer en sodoende tot bewaring by te dra.

Met verloop van tyd sal die stelsel op die Toep beskikbaar wees. Lede met voorstelle vir die aanpassing van hierdie stelsel, kan dit stuur aan die Bestuurder Bewaring by lizanne@sahunt.co.za

 1. Tydskrifte

Ons het lede reeds in `n spesiale nuusbrief ingelig dat alhoewel Media 24 massiewe wysigings aangebring het aan die uitgee van gedrukte media, SA Jagters se twee tydskrifte nie so erg geraak word nie. Die SA Jagter en ManMagnum sal steeds verskyn maar nie so gereeld soos voorheen nie. Ons sal 8 uitgawes van elke tydskrif deur die jaar ontvang. Die publikasiedatums van die tydskrifte vir die termyn tot einde 2021 is hier beskikbaar.

Spesiale Aanbiedinge

SA Jagters het verwantskappe met verskeie handelaars wat spesiale korting aan lede bied. Sommige van hierdie verskaffers maak van tyd tot tyd spesiale aanbiedings wat slegs vir `n beperkte tyd geldig is.

Ondersteuning deur Toyota

SA Jagters sal DUBBEL MYBONUS PUNTE kry vir enige nuwe Toyota voertuie aangekoop vanaf 1 Julie 2020 tot 31 Desember 2020.

Kliek hier om MyBonus in kennis te stel van u nuwe Toyota aankope en die proses te begin om u punte te eis. Alternatiewelik, skakel 012 843 5660 en vra vir Chene Fourie of Charlotte Prinsloo.

Humansdorp Koöperasie

Humansdorp Koöperasie bied vir Augustus die volgende aan: Alle Redding Herlaaitoerusting teen 10% plus 5% = 15% korting

Nightcore SA

Nightcore SA bied in Augustus een van hulle flitsligte die MH40GTR aan teen 15% korting

Ondersteuning van Lede

Baie van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 1. Goeie droë bosveld vuurmaakhout beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 2. Covid-19 persoonlike beskerming- en sanitasieprodukte. Doelgemaakte maskers wat nie jou bril sal laat opwasem nie, handreiniger, geen-kontak sleutel en ander noodsaaklikhede. Meer detail hier.
 3. Wildsvleisresepteboek – Lede kan R50 afslag kry per eksemplaar. Ouma Leonè de Lange gee R50 afslag en skenk R50 aan SA Jagters vir elk resepteboek wat verkoop word op https://www.ouma-se-wildsboek.co.za/ Gebruik die “SAHUNT” promosiekode wanneer jy die boek bestel. Die resepteboek is perfek vir die jagter, en sluit 220 resepte in om op die kampvuur te maak; omskakelingstabelle vir gewig en oondtemperature; en die slaankrag van verskeie kalibers.

Herhalende Boodskappe

 1. Ledegeld

Die Raad het reeds die besluit geneem om nie ledegeld vir die volgende jaar te verhoog nie.

Om dit vir lede makliker te maak het ons die stelsel gewysig sodat `n lid sy/haar ledegeld in 4 paaiemente kan betaal. Met elke betaling sal die lidmaatskap outomaties met drie maande verleng.

Lede wat kies om geen tydskrif, te ontvang nie kan selfs hulle ledegeld per maandelikse debietorder betaal.  

 1. Behoud van Toegewyde Status

Ons het verlede maand reeds berig dat vir 2020 die Raad besluit het om die toegewyde status van alle lede te behou soos dit is. Waar moontlik, registreer wel aktiwiteite maar ons sal nie Toegewyde Status vir 2020 kanselleer nie.

 1. Jagsake

Jaggeleentheid geborg deur Archers Rock Safaris

Archers Rock Safari’s borg ’n jaggeleentheid ter waarde van sowat R50 000 wat `n gelukkige lid met `n R50 kaartjie kan wen. Die jagpakket vir geweer of boogjag, of ’n kombinasie daarvan, is soos volg:

Een koedoebul tot 52 duim, een wildebeesbul tot 29 duim, twee rooibokramme tot 22 duim, een vlakvark tot 12 duim. Gratis verblyf in vyfster lodge vir twee jagters of een jagter en een gas vir vier nagte met vyf jagdae en ’n gratis spa-behandeling met alle etes, vervoer, koelgeriewe en gidse ingesluit.

Aangesien ons nie die jaggeleentheid nou kan benut nie het Archers Rock Safari’s ingestem om hierdie geleentheid uit te stel na volgende jaar. Diegene wat reeds `n kaartjie gekoop het, sal nie die kans verbeur nie. Vir die res, is hier nou weer `n geleentheid om deel te neem. Lees meer hier oor Archers Rock Safari’s se jaggeleentheid. By voorbaat dankie aan Archers Rock wat reeds aangedui het dat ons die jaggeleentheid na volgende jaar kan aanskuif. Met die sluit van alle jag vir alle praktiese doeleindes op 28 Julie sou ons in elk geval nie nou die geleentheid kon gebruik nie.

Om in aanmerking te kom vir hierdie jag:

 1. Plaas R50 of veelvoude van R50 (vir meervoudige kanse) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077.
 2. Gebruik u eie selfoonnommer en Archers as verwysing.

Inskrywings vir hierdie trekking sluit op 30 Maart 2021. SA Jagters sal u selfoonnommer gebruik om die trekking van die gelukkige wenner van hierdie jag te doen.

Vir enige navrae oor hierdie jaggeleentheid skakel met Boetie Kirchner by boetiek@sahunt.co.za.

Hierdie jaggeleentheid sal tussen Junie en Augustus 2021 kan plaasvind.

 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

Die Raad het besluit dat elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, kommissie van tussen R100 tot R150 per lid sal ontvang. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Takke kan ook hierdie vorms by Dorothy Ras aanvra dorothy@sahunt.co.za

Terwyl dit nou redelik stil is en ons dalk die kans het om `n klompie lede te werf kan u gerus mense bel en hulle nooi om by SA Jagters aan te sluit.

 1. Ivoorprojek

Die Doctari ivoormes-projek is weer goed op dreef nadat ons effe agter geraak het met bestellings en aflewerings. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien slegs 150 messe in hierdie projek gemaak word. Daar is reeds 100 messe verkoop.

Belangstellendes kan R5 500 in die bankrekening van SA Jagters betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

 1. Gedenkboek

Die gedenkboek is finaal beskikbaar en het lyk uitstekend.

Die boek is beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: Die een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede luukse weergawe met `n buffelleer omslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk sal beskikbaar wees. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Vir bestellings, doen die volgende:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.
 2. Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak asseblief baie seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.
 3. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie loop reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Dit is `n uitstekende aanbod. Lede van SA Jagters kwalifiseer vir 5% spesiale korting op aankope van jag- en skietverwante produkte. Volg die skakel by die lys van produkte hieronder vir inligting oor afslag.

Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte dalk bietjie later kan plaasvind.

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
  1. http://firearms.humkoop.co.za/
  2. co.za en klik op die skakel vuurwapens
  3. co.za en klik op die skakel vuurwapens
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u moet u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas u bestelling by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande E-pos adresse:

E-pos Adresse

 1. arms@humkoop.co.za
 2. ammo@humkoop.co.za

Sodra die bestelling ontvang en die rekening betaal is, sal die koöperasie die produk laat aflewer.

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar. Neem asseblief kennis dat sommige van hierdie verskaffers gesluit kan wees gedurende die inperking.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • Die Wildshoekie Vleismark
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Archers Rock Safaris
 • Dovetail Wooden Boxes

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

 1. Fotokompetisie

SA Jagters se fotokompetisie vir lede gaan in 2020 voort. Die doel van die kompetisie is om `n portefeulje saam te stel van die beste foto’s wat SA Jagters se lede geneem het sodat ons dit op die webwerf, in aanbiedings en advertensies by geleenthede soos die jaarlikse kongres se gala-aand kan vertoon.

Aan die einde van elke maand sal ons foto’s kies om by hierdie portefeulje in te sluit en dit ook op www.sahunters.co.za publiseer. Lede sal ook erkenning in die vorm van goud, silwer of brons sertifikate ontvang.

Junie maand se finaliste is hier op on webwerf. Kyk ok uit vir Julie se finaliste wat kort na die einde van die maand geplaas sal word.

Ons borg het weer `n nuwe kamera as prys vir die algehele wenner beskikbaar gemaak. Die prys sal tydens ons volgende kongres gala-aand oorhandig word. Ons probeer ook om meer pryse vir die verskillende kategoriewenners te kry.

Ons kategorieë vir 2020 se kompetisie is:

 1. Ons Erfenis. Enige landskap, plant- of dierelewe (insluitend voëls en insekte) wat ons land of buurlande se natuurlike erfenis uitbeeld.
 2. Die Jagter. Foto’s wat mense of diere se jag ervarings en aksies uitbeeld. Onthou asb. dat hierdie kategorie nie foto’s van gejagte diere insluit nie. Stuur daardie foto’s gerus na die tydskrif se Bokspog. 
 3. Die mens in die natuur. Enige foto’s waar mense interaksie met die natuur het.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf.

Vriendelike groete
Fred Camphor
SA Jagters: HUB

Search

Share This Article

More Articles

error: Content is protected !!