• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

SAJWV se standpunt ten opsigte van die gebruik van loodkernkoeëls en loodhael

Algemeen:

Die SAJWV neem kennis van die menige studies ter bewys van die minimale effek wat loodpartikel inname het op die loodbloedvlakke van menslike verbruikers, beide as gevolg van die chemiese samestelling en gevolglike biobeskikbaarheid van lood in soliede vorm vir opname in die mens se liggaam en as gevolg van die bedryf van gesonde praktyke by die verwerking van vleis afkomstig vanaf wild, wat gejag is.

Die SAJWV neem kennis van die studies gedoen oor die onnatuurlik hoë lood-bloed vlakke in sommige van die aasvoël spesies, asook die onvermoë van hierdie studies om bo redelike twyfel ‘n besliste bron van besmetting te kan identifiseer.

Die SAJWV neem kennis daarvan dat die gebruik van lood in die vervaardiging van koeëls en hael steeds die mees effektiewe, sowel as koste effektiewe materiaal beskikbaar is.

Die SAJWV neem kennis dat die gebruik van lood in die vervaardiging van sekere koeëls die enigste effektiewe materiaal beskikbaar is, soos byvoorbeeld .22 randslag ammunisie, voorlaaier koeëls, asook windgeweer koeëls.

Die SAJWV neem kennis dat die gebruik van premium, “bonded” loodkern koeëls, uit die aard van hul samestelling, tot gevolg sal hê dat daar ‘n afname is in die loodpartikels wat in die karkas versprei, en dus beskikbaar sal wees aan mens, roof- of aasdier.

Die SAJWV neem kennis dat daar vir ‘n groot groep historiese kalibers geen alternatiewe ammunisie beskikbaar is nie.

Die SAJWV sien dat die huidige produksie van alternatiewe ammunisie, waar geskikte alternatiewe beskikbaar is, nie aan die navraag kan voldoen nie. Hierdie onderaanbod kan ernstige omgewings- en ekonomiese impakte hê.

Die SAJWV versoek relevante organisasies en navorsingsinstansies om navorsing te inisieer om die omvang van loodneerslae en die voorkoms van ander skadelike swaar metale, afkomstig vanaf mynboubedrywighede, in vleilande te ondersoek, en om die vlakke van loodvergiftiging en ander swaar metaalvergiftiging by watervoëls te bepaal.

Die SAJWV versoek relevante organisasies en navorsingsinstansies om navorsing te inisieer om die ware oorsprong van die bonatuurlike loodbloedvlakke in aasvoëls, bo twyfel te identifiseer.

Verder waarsku die SAJWV dat die moontlike negatiewe impakte van alternatiewe eers duidelik nagevors moet word, voordat sulke alternatiewe as ‘n vervanging van lood aanvaar word.

Die SAJWV is van mening dat behoorlike navorsing in samewerking met jag- en skiet belangegroepe gedoen moet word voordat enige verder besluit oor beperking van lood in ammunisie geneem word. Hierdie navorsing moet die omgewings, ekonomiese en sosiale impak van enige sodanige beperkings ondersoek.

Die SAJWV verwerp enige beperkings wat ingestel word gebaseer op emosies of opinies wat nie gerugsteun is deur goed gefundeerde, gepubliseerde wetenskaplike studies nie.  Indien daar beperkings ingestel word, moet dit oordeelkundig en doelmatig wees, gerugsteun deur ‘n ? goeie openbare bewusmakingsveldtog en behoorlike wetstoepassing.

Standpunt ten opsigte van die gebruik van lood in konvensionele loodkern koeëls:

Die SAJWV ondersteun die verantwoordelike gebruik van loodkern koeëls wanneer gejag en geskiet word.
Sulke gedrag sal praktyke insluit wat sal verseker dat vleis en karkasse wat nie geskik is vir menslike gebruik, as gevolg van erge loodbesmetting, soos byvoorbeeld vleis vanuit die wondkanaal, so hanteer word dat dit nie beskikbaar sal kom aan aasdiere nie. Indien dit nie moontlik is om beskikbaarheid aan aasdiere te verhoed nie, beveel ons aan dat daar van huidige alternatiewe koeëls gebruik gemaak word.

Die SAJWV doen ‘n beroep op owerhede om aansporings daar te stel wat noemenswaardige voordele inhou vir jagters en skuts wat vrywillig gebruik wil maak van alternatiewe koeëls of ammunisie.

Standpunt ten opsigte van die gebruik van lood-hael vir die jag van voëls oor vleilande en ander waterliggame:

Die SAJWV ondersteun nie die gebruik van lood-hael waar die korrels in waterliggame (vleie, damme, panne, riviere en strome) kan val waar dit moontlik deur watervoëls, wat filtreervoeders is, opgetel kan word nie. SAJWV beveel aan dat daar in hierdie situasie eerder van alternatiewe ammunisie gebruik gemaak word of om skiet in hoë risiko gebiede te vermy.

Die SAJWV versoek invoerders van haelgeweer-ammunisie in SA om effektiewe alternatiewe haelgeweer-ammunisie vir die jag van watervoëls in vleilande in te voer.

Die SAJWV doen ? beroep op owerhede om aansporings daar te stel wat noemenswaardige voordele inhou vir jagters en skuts wat vrywillig alternatiewe haelgeweer-ammunisie in hoë risiko areas gebruik.

Search

Share This Article

More Articles

error: Content is protected !!