• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Inyathipark Nuus July 2021

Gedurende die afgelope twee maande het ons u bykans oorval met boodskappe waarvan die meeste gehandel het oor die voorgestelde wysigingswet op die Beheer van Vuurwapens. Die sperdatum vir kommentaar was 2 Augustus. SA Jagters se kommentaar is ingedien het bestaan uit twee dokumente, waarvan die eerste detail kommentaar bevat op die voorgestelde wysigings. Dit is hier beskikbaar. Die tweede dokument bied kommentaar vanuit `n regsperspektief en is hier beskikbaar.  Verder is daar petisies en ander kommentare wat ook reeds ingedien is. Lees dit by Konsepwysigingswetsontwerp 2021

Voordat ek aan enige ander saak aandag gee, wil ek net eers baie dankie sê. Eerstens, aan alle lede wat ons boodskappe aangestuur het, petisies geteken het en kommentaar gestuur het waarvan ons heelparty in SA Jagters se amptelike kommentaar ingesluit het. Baie dankie vir u ondersteuning. Dan ook baie dankie aan alle lede wat bereid was om stemboodskappe en selfs videomateriaal aan ons beskikbaar te maak om hierdie boodskap oor te dra. Ons waardeer elke lid se bydrae opreg.

In hierdie nuusbrief handel ek verder met ander sake van belang.

Indeling van die nuusbrief

Belangrike inligting en boodskappe verskyn eerste in die nuusbrief en herhalende inligting verder aan.

Lede wat min tyd het om te lees, kan dus op die eerste deel van die nuusbrief fokus vir nuwe inligting en die res vir later los.

Nuwe boodskappe

 1. SASSCo Hofaansoek

Die hofaansoek van SA Jagters teen SASSCo en die Jaggeweerskietvereniging is op 29 Julie 2021 onderling geskik. Die skikking is `n uitspraak van die Noord Gauteng Hooggeregshof gemaak.

Die uitspraak deur Regter Malindi beveel dat:

 1. Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging `n volwaardige lid van SASSCo is met alle regte en voorregte soos in die SASSCo grondwet voorsien.
 2. SASSCo se besluit om SA Jagters se lidmaatskap op te skort, word ter syde gestel.
 3. SA Jagters geregtig is om nasionale en internasionale kompetisies aan te bied waar diereteikens insluitend die Roe Buck en European Fox gebruik mag word.
 4. SA Jagters geregtig is om jaggewere in skietdissiplines te gebruik en word toegelaat om die IGRF Sporting Rifle 5685 en die Sporting Rifle Limited Bolt Action dissiplines by nasionale of internasionale kompetisies aan te bied onderhewig aan die toepaslike aansoeke om internasionale kompetisies aan te bied.
 5. Die Jaggeweerskietvereniging trek die klagtes wat een SA Jagters gelê is, onvoorwaardelik terug.
 6. SA Jagters sal nie aansoek doen om lidmaatskap van die Internasionale Veldskietvereniging nie.
 7. SASSCo moet die regskoste van SA Jagters in hierdie aansoek betaal.

SA Jagters is dankbaar dat `n skikking bereik kon word maar betreur die feit dat hierdie saak, wat in `n halfuur tussen rasionele, volwasse en denkende persone afgehandel kon word, teen aansienlike koste vir SASSCo op `n hofsaak uitgeloop het.

 1. Covid-19 by SA Jagters se nasionale kantoor

Alhoewel die derde vlaag van Covid-19 in Gauteng aan die afneem is, werk ons steeds met 50% van die personeel. Personeel werk om die beurt vanaf hul huise en die kantoor om die risiko van blootstelling te beperk. Dit mag dienslewering aan lede raak, en ons vra u geduld totdat ons oor hierdie hekkie is.

 1. Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting

Die SA Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (Popi) het op 1 Julie 2021 amptelik in werking getree. Die persoonlike inligting wat lede aan SA Jagters verskaf, is slegs vir gebruik deur die SAJWV vir die administrasie van u ledeprofiel en die registrasie van aktiwiteite. Ons verskaf wel inligting aan Media 24 van diegene wat intekenare is op een of beide van die tydskrifte om die aflewering daarvan te kan reël, en aan MyBonus (wat ons ledekaarte verskaf en die beloningskema vir lede bedryf). Lede wat nie aan die vereistes vir toegewyde status voldoen nie se inligting moet ook volgens die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000 soos gewysig) aan die Sentrale Vuurwapenregister verskaf word.

Hierdie inligting word nie aan enige ander derde partye verskaf nie. Indien lede nie toestemming gee om hulle inligting op hierdie wyse te gebruik nie, moet hulle ons skriftelik daarvan in kennis stel. Lede voltooi en onderteken die skietbaanregister en vrywaringsvorm vrywillig en verleen die nodige toestemming soos vereis die Popi wetgewing vereis. 

 1. Bewaring

Konsepbeleid van Departement Omgewingsake oor die aanhou, teel en jag van leeus, luiperds, olifante en renosters beskikbaar vir kommentaar

SA Jagters het in `n brief aan die Minister van Omgewingsake, Bosbou en Visserye, Barbara Creecy, kommer uitgespreek oor die benadering en ander nuanses in die konsepbeleid wat verskil van die aanbevelings in die paneel van deskundiges se verslag.

SA Jagters het in sy amptelike openbare kommentaar die meeste van die paneel se aanbevelings gesteun, en die Minister se verbintenis tot verantwoordelike en billike prosesse vir implementering geloof. Sy het haarself ook verbind tot verantwoordelike jag en bewaring tydens haar vergadering met SA Jagters en die Custodians of Professional Hunting and Conservation om die paneel van deskundiges se verslag en die proses wat daarop sou volg, te bespreek.

Die gepubliseerde konsepbeleid is egter swak verwoord en `n wanvoorstelling van die feite. Dit bevat ook `n negatiewe ondertoon, in plaas van om te inspireer en kreatiewe oplossings aan te moedig tot voordeel van `n nuwe bedeling vir mense en die natuur.

Daar is geen erkenning gegee aan die bewaringsuksesse van die private sektor nie. In baie gevalle verskil die fokus van die konsepbeleid aansienlik van die bedoeling en die aanbevelings vervat in die deskundige paneel se aanbevelings.

Ekotoerisme is uitgelig as die voorkeur grondbenuttingsopsie terwyl die argumente wat verantwoordelike jag bevorder, weggelaat is. Onvoldoende aandag is gegee aan die uitdagings wat kleiner reservate en private grondeienaars moet trotseer met toename in olifantgetalle, die afwesigheid van `n duidelike beleid oor die handel in renosterhoring, en die gebrek aan aansporingsmaatreëls vir die private sektor en gemeenskappe wat `n wesenlike bydrae lewer tot bewarings van renosters.  SA Jagters het ook kommentaar ingedien as deel van die openbare konsultasieproses.

 1. Afsterwe Nicholas Yale

SA Jagters het met leedwese kennis geneem van die afsterwe van Nicholas Yale (97 jaar), die stigter van die bekende Nicholas Yale wapenhandelaar. Hy was voorwaar `n legende in die vuurwapenbedryf en SA Jagters deel ons simpatie met die familie.

Herhalende boodskappe

 1. Fotografie

Die vereniging se amateur fotokompetisie vind op `n maandelikse basis plaas met algehele wenners en kategorie-wenners wat aan die einde van die jaar aangewys word. Lees hier vir meer inligting oor hoe om deel te neem.

`n Sosiale fotografieklub is op Facebook gestig waar lede hul foto’s kan deel. Op die  groep word maandelikese foto-uitdagings aangebied en gereelde fotowenke gedeel.

Volg die skakel hier om aan by die fotografieklub op Facebook aan te sluit.

`n Maandelikse fotografie-nuusbrief gaan ook na lede uit. Lees gerus die vorige maande se nuus hier en kyk uit vir die datums vir die vereniging se die aanlyn fotografie opleidingsessies.

Stuur gerus enige fotografie navrae na sahuntphoto@gmail.com

 1. Spesiale aanbiedings

Doctari Messe

Die Doctari ivoormes-projek is weer op dreef. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien daar net 50 van hierdie messe beskikbaar is.

Belangstellendes kan R5 500 in SA Jagters se bankrekening betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

Gedenkboek

Die gedenkboek is steeds beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: Die een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede luukse weergawe met `n buffelleer omslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk sal beskikbaar wees. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Bestellings:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.

Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.

Buck-knipmesse

Daar is slegs 220 van die beperkte reeks van 500 Buck-knipmesse teen R1 000 elk beskikbaar. Hierdie knipmesse het ivoorinlegsels op die hef met SA Jagters se logo op die hef gegraveer. Plaas die R1 000 elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077. Gebruik u lidnommer en Knipmes as verwysing. Stuur die betalingsbewys saam met u lidnommer en kontakbesonderhede aan Realda Goosen by realda@sahunt.co.za

Uitverkoping SA Jagterswinkel

SA Jagters het besluit om sy klerevoorraad uit te dun en ons produkreeks te verander. Talle items is tans op `n spesiale uitverkoping. Rig navrae aan Rene by (012) 808 9300 of rene@sahunt.co.za

Humansdorp Koöperasie

In Augustus 2021 bied Humansdorp Koöperasie die volgende produkte teen 10% korting aan lede van SA Jagters:

 • Zeiss Teleskope
 • Schmidt & Bender Teleskope

Ondersteuning aan lede

Baie van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 • Goeie droë bosveld vuurmaakhout is beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 • Een van ons lede, Dawie Staruss van Clocolan, is `n boer en skrywer. Hy het sopas `n boek publiseer wat handel met herinneringe sy jagervarings oor verloop van ongeveer 50 jaar. ’n Leeftyd se Bekruip is beskikbaar by Naledi uitgewers teen die spesiale SA Jagterslid prys van R 200 per eksemplaar en kan bestel word by word by www.naledi.online, of by Tertia Swart by 078 648 8616. So bietjie meer inligting is hier beskikbaar.
 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

SA Jagters het nou 44 207 lede.

Die Raad het besluit dat elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, kommissie van tussen R100 tot R150 per lid sal ontvang. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Vorms is beskikbaar by Dorothy Ras by dorothy@sahunt.co.za

 1. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie bestaan reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Dit is `n uitstekende aanbod. Lede van SA Jagters kwalifiseer vir 5% spesiale korting op aankope van jag- en skietverwante produkte. Volg die skakel by die lys van produkte hieronder vir inligting oor afslag.

Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte dalk bietjie later kan plaasvind.

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
  1. http://firearms.humkoop.co.za/
  2. co.za en klik op die skakel vuurwapens
  3. co.za en klik op die skakel vuurwapens
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas bestellings by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande e-pos adresse:
  1. arms@humkoop.co.za
  2. ammo@humkoop.co.za

Sodra die bestelling ontvang en die rekening betaal is, sal die koöperasie die produk laat aflewer.

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Dovetail Wooden Boxes
 • 4Deadlock Skietstok

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

Vriendelike groete

Fred Camphor

SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!