• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Garden Route / Tuinroete-tak

Chairman / Voorsitter:

Gerhard van As

E-mail / E-pos

Vice-Chairman / Ondervoorsitter:

Monte Bylsma

E-mail / E-pos

Secretary / Sekretaris:

Charles Nel

E-mail / E-pos

February / Februarie 2024

Keep in mind that the dates of activities or events may change due to unfavourable weather conditions or unforeseen circumstances / Hou in gedagte dat die datums van aktiwiteite of byeenkomste kan verander weens ongunstige weerstoestande of ander onvoorsiene omstandighede.

Members Meetings / Ledevergaderings

Die tak se volgende ledevergadering vind nou op 20 Februarie om 18:30 by die Mosselbaai Gholfklub plaas. Let wel, die datum het verander!

Koos Barnard, voormalige redakteur van SA JAGTER/HUNTER is die gasspreker.

Tuinroete Branch’s next member meeting is on 20 February at 18:30 at the Mossel Bay Golf Club. Please note that the date has changed.

Koos Barnard, former editor of SA JAGTER/HUNTER is our guest speaker.

Training / Opleiding

Gordon Engelbrecht provides training to members to acquire dedicated hunter status.

Gordon Engelbrecht gee opleiding vir toegewyde jagterstatus.

Shooting days / Skietdae

The branch shooting day on 10 February will offer the following shooting events:

 • 22 gong field shooting
 • Shotgun clay target shooting – 25 rounds
 • Braai – bring your meat and join us for a braai.

Die tak skietdag op 10 Februarie bied die volgende aan:

 • 22 ghong veldskiet
 • Haelgeweer kleiteiken – 25 rondtes
 • Braai – bring eie verversings en kom braai saam.

Branch shooting days are held every second Saturday of the month at the On Target shooting range near George. MDS shooting days occur every third Saturday of the month at the On Target shooting range. More information about these shooting days is sent to members via the WhatsApp group. Also, keep an eye on the Garden Route branch’s Facebook page for activity updates.

Takskietdae word elke tweede Saterdag van die maand by die On Target-skietbaan naby George gehou. MDS-skietdae vind elke derde Saterdag van die maand by die On Target-skietbaan plaas. Meer inligting oor die skietdae word met die WhatsApp-groep aan lede gestuur. Hou ook Tuinroete-tak se Facebook-blad dop vir nuus oor aktiwiteite.

Youth Activities / Jeugaktiwiteite

The branch plans to offer more .22 and air rifle shooting exercises for junior shooters at the On Target shooting range in 2024.

Die tak beplan om in 2024 meer .22 en luggeweerskietoefeninge vir junior skuts by die On Target-skietbaan aan te bied.

Hunting Opportunities / Jaggeleenthede

Tuinroete Branch covers the Klein and Central Karoo regions that offer ample opportunities to hunt game birds such as Egyptian geese, guineafowl, francolin, rock pigeon, and Cape spurfowl.

Die Tak se bedieningsgebied grens aan die Klein en Sentrale Karoogebiede. Binne die Tuinroete-streek is daar heelwat jaggeleenthede vir veerwild nl. kolgans, makou, tarentaal, kransduif en Kaapse fisant.

Shooting Affairs / Skietsake

34 shottists and visiting teams attended the Interbranch shooting day at the On Target shooting range near George on 27 January. Grysbok A team won with the Tuinroete A team in second place.

34 skuts en besoekende spanne het op 27 Januarie die Intertak-skietdag by die On Target-skietbaan naby George bygewoon. Grysbok A-span was die wenners, met Tuinroete A-span kort op hulle hakke in die tweede plek.

Click to enlarge

Training / Opleiding

A MDS orientation course was held on 13 January at the On Target range for members interested in participating in MDS. This orientation is compulsory for anyone who wants to take part in the MDS discipline.

Contact Rudi for more information.

Op 13 Januarie was ʼn MDS-oriënteringskursus vir lede aangebied, wat aan hierdie dissipline wil deelneem. Hierdie kursus is ’n vereiste vir skuts wat aan die MDS-dissipline wil skiet.

Belangstellendes kan Rudi kontak vir meer inligting.

Click to enlarge

Conservation / Bewaring

Gerhan Archer is involved in the Garden Route branch’s water monitoring project. Contact Gerhan for more information about this wonderful project.

Gerhan Archer is betrokke by Tuinroete-tak se watermoniteringsprojek. Doen navraag by Gerhan vir meer inligting oor hierdie wonderlike projek.

Click to enlarge

Photo Gallery / Foto-album

Committee / Bestuurskomitee

Voorsitter/ChairmanGerhard van As Gerhard.vanAs@rclfoods.com
Ondervoorsitter/Vice-chairmanMonte Bylsmamontebylsma@gmail.com
Tesourier/TreasurerLeon SchoemanLeon.schoeman@gmail.com
Sekretaris/Secretary Charles Nelcharlesnel84@gmail.com
Langafstand Skiet Koordineerder/Long distance shooting coordinatorGerhard van AsGerhard.vanAs@rclfoods.com
Opleiding/TrainingGordon Engelbrechtgordon.engelbrecht@gmail.com
SkietkoordineerdersGerrit LondtGerritlondt#gmail.com
Shooting coordinatorsDuncan Smith duncan@moerasrivier.co.za
Oudtshoorn skietdae/shoots Rob Fisher  
Haelgeweer koordineerder/Shotgun coordinatorDuncan Smithduncan@moerasrivier.co.za
Kommunikasie koordineerderConnor Smith connor@moerasrivier.co.za
MDS Rudi Krugerrudikrugerra@gmail.com
Bykomende lid/Additional memberMias Strauss‘miasstr@gmail.com’
error: Content is protected !!