• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

SA Hunters Accredited Hunting Packages Rules

SA Hunters’ accredited hunting packages provide services from members to members under the auspices of the Association. Fraud is rife, even with the offering of hunting packages.  Therefore, SA Hunters launched the SA Hunters Accredited Hunting Destinations Project to protect the interests of the hunter and the hunting destination.

For bookings and more information about specific hunting destinations, contact Vanessa Bell on 012 808 9300 or 012 808 9306 or vanessa@sahunt.co.za

 1. The hunter must be a paid-up member of SA Hunters.
 2. Hunting packages and methods must comply with the SA Hunters hunting code on the SAHGCA website and attached hereto.
 3. The hunting package price is payable in advance to SA Hunters with confirmation of the booking. After the hunt, SA Hunters will pay over the amount to the owner of the hunting destination.
 4.  The packages are structured in a manner that will allow the hunt to be concluded comfortably within the given days.
 5. Should a hunter not hunt all the animals included in the hunting package, the price would be adjusted accordingly. SA Hunters will pay the amount for the animals hunted to the landowner, and the hunter will be refunded for the animals that he did not hunt.
 6. Should a hunter book for a specific period, but concludes the hunt earlier and return home, the full package price will be payable.
 7. The hunting of any extra animals that are not part of the package must be arranged with the landowner in advance. The price of these animals will be calculated according to the regular price and hunting practices applicable to the specific hunting destination. The hunter must accept that any animals excluded from the hunting package but pre-arranged as additional game, do not qualify for reimbursement for animals included in the hunting package but not hunted.  
 8. The responsibility rests with the hunter to hunt the correct size, gender and species of animals indicated in the hunting package. Hunting guides give an indication of the animals to be hunted, but the final decision rests with the hunter before he pulls the trigger. The hunter will be responsible to pay the regular price according to the price list and hunting rules of the specific hunting destination to the landowner for any animal that is not part of the package.
 9. The regular price for animals, accommodation, etc., will be charged for additional accompanying hunters/non-hunters and must be arranged with the landowner and SA Hunters’ hunting affairs in advance.
 10. If an animal is wounded, everything possible must be done to find the animal before continuing with the hunt. If the animal cannot be found, it will be regarded as hunted and must be paid for.
 11. The hunter is responsible for all shots taken, e.g., should a shot hit any other animals nearby, the price of the second animal will be calculated according to the hunting price list and hunting rules, or alternatively, as part of the hunting package if a listed species and gender has not yet been hunted.
 12. The costs of any additional animals and accompanying hunters/non-hunters that are not included in the specific hunting package, must be paid by the hunter to the landowner before leaving the hunting destination. Prices of game will be calculated according to the landowner’s regular price list and hunting rules, and must include VAT.

SA Jagters Geakkrediteerde Jagpakkette Reëls

SA Jagters stel bekend geakkrediteerde jagpakkette deur lede en vir lede onder toesig van die Vereniging. Bedrog kom algemeen voor, selfs met die aanbied van jagpakkette. Talle voornemende jagters het reeds hierdie jagseisoen onder slenters deurgeloop. Juis daarom het SA Jagters die SA Jagters Geakkrediteerde Jagbestemmingsprojek geloods om beide die belange van die jagter en eienaars van jagbestemmings te beskerm.

Vir bespreking en meer inligting oor spesifieke jagbestemming kontak Vanessa Bell by 012 808 9300, 012 808 9306 of vanessa@sahunt.co.za

 1. Die jagter moet ʼn opbetaalde SA Jagters lid wees
 2. Pakket en jagmetodes moet voldoen aan SA Jagters se Jagterskode op SAJWV se webwerf en hierby aangeheg.
 3. Die prys vir die pakket is vooruit betaalbaar aan SA Jagters met die bevestiging van bespreking. Na afloop van die jag sal SA Jagters die geld aan die eienaar van die jagbestemming oorbetaal.
 4. Die pakkette is só saamgestel dat dit redelik gemaklik binne die beskikbare jagdae afgehandel kan word.
 5. Indien ʼn jagter om welke rede ook al nie al die diere jag wat in die jagpakket ingesluit is nie, sal die prys van die diere dienooreenkomstig aangepas word. SA Jagters sal die geld vir die diere wat wel gejag is, aan die grondeienaar betaal en die geld vir diere wat nie gejag is nie, sal aan die jagter terugbetaal word.
 6. Indien ʼn jagter bespreek vir ʼn sekere periode maar sy jagtog vroeër afhandel en die plaas vroeër verlaat sal die volle prys van die pakket betaalbaar wees.
 7. Die jag van ekstra diere wat nie deel is van die pakket nie moet vooraf met die plaaseienaar gereël word. Die prys van die diere sal bereken word volgens die standaard pryslys en jagreëls wat van toepassing is op die bepaalde jagplaas. Die jagter moet verstaan dat diere wat nie by die pakket ingesluit is nie maar wat vooraf as ekstra jagwild gereël is, nie deel uitmaak van die terugbetaalbare geld van wild in die pakket nie.
 8. Die verantwoordelikheid rus op die jagter om diere van die regte grootte, geslag en spesies soos op die jagpakket te jag. Gidse gee net ʼn aanduiding van die diere, maar die finale besluit lȇ by die jagter voordat hy die sneller trek. Indien die jagter die verkeerde dier jag, moet hy die prys van die dier, bereken volgens die plaaseienaar se pryslys en standaard jagreëls, aan die plaaseienaar betaal.
 9. Die gewone jagprys, verblyf, ens. is van toepassing op addisionele jagters/nie-jagters wat die jag meemaak en moet vooraf met die grondeienaar en Jagsake van SA Jagters gereël word.
 10. Indien ʼn dier gekwes word moet alles moontlik gedoen word om die dier op te spoor voordat daar verder gejag word. Indien die dier nie opgespoor kan word nie, word dit as gejag beskou en moet die jagter daarvoor betaal.
 11. Die jagter is verantwoordelik vir alle gevolge van die koeël nadat dit afgevuur is. Indien dit bv. ʼn tweede dier agter die eerste een tref, sal die jagter die prys van die tweede bok moet betaal volgens die jagbestemming se pryslys en jagreëls. Dit mag ook deel wees van die jagpakket indien die spesifieke spesie en geslag nie reeds gejag is nie.
 12. Die koste van addisionele diere en jagters/nie-jagters wat nie ingesluit is by die spesifieke jagpakket nie, moet deur die jagter aan die plaaseienaar betaal word voordat hy vertrek. Die prys vir wild sal volgens die plaaseienaar se standaard pryslys en jagreëls bereken word en moet BTW insluit.

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!