• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Working for your benefit

for more than 70 years

From humble beginnings in 1949, to industry leader

SA Hunters and Game Conservation Association (SA Hunters) is a voluntary membership organisation that represents the interests of citizen hunters, wildlife custodians, firearm owners and sport shottists.  Since its establishment in 1949, we endeavoured to promote an integrated and sensible approach to biodiversity conservation and responsible wildlife use, mindful of its role as a cornerstone for human well-being and sustainable economic development. With committed members, supported by a team of full-time professionals, our family of outdoor enthusiasts has grown to the extent that we support and participate in sport shooting, hunting, and conservation activities throughout South Africa. Service delivery at grassroots level is coordinated by more than 80 branches nationwide.

The Beginning

Fifty hunters met at the National Zoological Gardens in Pretoria on a Saturday morning, 1 October 1949, to establish the Transvaal Hunters’ Association. At that stage, unbridled shooting of wildlife prevailed. The founding of a hunters’ association was regarded as a means to change that situation around. Right from the very beginning, conservation was part of the activities of the Transvaal Hunters’ Association. The authorities fully supported this development, and the administrator of Transvaal became the patron of the Association. Other honorary members included the provincial secretary, governor general of Mozambique, minister of Lands, deputy commissioner of Police, the conservator of Fauna and Flora, and the head of the National Zoological Gardens.

At that time, the Association obtained hunting opportunities in Bechuanaland [now Botswana], Angola and Mozambique for its members. In 1957, the Association changed its name to the South African Hunters and Game Conservation Association. Membership of the Association increased to 286 as people in the Transvaal, Orange Free State, Natal, Cape Province, South West Africa and Rhodesia joined.

The Association donated money to the National Parks Board for Operation Rhino, the Hungarian emergency relief fund, Pietersburg Municipality Game Park, and the Wildlife Management Chair at the University of Pretoria.

Since then, membership numbers increased continuously. By 2023, it increased to approximately 40 000 members in more than 80 branches throughout South Africa with activities offered in hunting, sport shooting, conservation and photography and membership of various relevant national and international forums.

Gedenkboek

Meer as sewentig jaar het verloop sedert ‘n klompie jagters op 1 Oktober 1949 by die Pretoria se dieretuin bymekaar gekom het om die moontlike stigting van ‘n jagtersvereniging te bespreek. Oor dié tydperk het die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging gegroei tot een van die grootste nieregerings-organisasies in die land. Met meer as 40,000 lede in meer as 80 takke landwyd speel die SAJWV’n prominente rol in die bestuur en bewaring van ons jagkultuur, wapenregte en natuurerfenis. Die gedenkboek vertel die storie van dié ontstaan en groei van hierdie besondere vereniging.

 

Click to enlarge

Management structure of SA Hunters

Enlarge here

SA Hunters is a voluntary membership association that is managed in a transparent manner by its democratically-elected members to serve and protect the interests of its membership community relating to responsible hunting, conservation, sport shooting and firearm ownership.

Throughout South Africa, members establish branches in their communities, and elect management teams that organise events that members can participate in according to their interests. Each branch management team is an important link between the branch and the national office that keeps its members informed about the latest developments within the scope of the Association’s interests. Branch management teams represent the members at the national congress, which is the highest decision-making authority of the Association.

At the annual congress, members deliberate on various issues of common concern and mandate the management team to execute decisions and to represent their interests through engagements at relevant forums and processes accordingly. Members also elect leaders among their peers to serve on the Board of SA Hunters, which provide strategic direction in all disciplines, and oversee the activities of the management team and the branches.

SA Jagters se bestuurstruktuur

Vergroot hier

SA Jagters is ʼn vrywillige lede-organisasie wat op ʼn deursigtige wyse deur demokratiese verkose lede bestuur word om sy lede te bedien en hulle belange te beskerm ten opsigte van verantwoordelike jag, bewaring, sportskiet en vuurwapeneienaarskap.

Regoor Suid-Afrika, stig lede takke in hulle gemeenskappe en verkies ʼn bestuurskomitee wat aktiwiteite reël waarin lede hulle spesifieke belangstellings kan uitleef. Elke takbestuur is ʼn belangrike skakel tussen sy lede en die nasionale kantoor wat sy lede op die hoogte hou van die jongste verwikkelinge oor sake waarby die Vereniging ʼn belang het. Takbesture verteenwoordig lede by die jaarlikse kongres wat die hoogste besluitnemingsgesag in die Vereniging is.

Tydens die jaarlikse kongres, bespreek lede sake van gemeenskaplike belang en gee ʼn mandaat aan die bestuurspan om besluite uit te voer en om lede dienooreenkomstig by relevante forums en prosedures te verteenwoordig. Lede verkies ook mense vanuit eie geledere wat op SA Jagters se Raad dien om strategiese leiding in alle dissiplines te gee, en wat toesig hou oor die aktiwiteite van die bestuurspan en die takke.

Objectives

The main objectives of the Association are to promote the interests of hunters, sport shooters, game ranchers, nature conservationists, and professional hunters in South Africa and to provide excellent service to all its members by:

 • promoting and encouraging responsible hunting as an essential part of sustainable use and nature conservation in South Africa;
 • promoting responsible firearm ownership in terms of the relevant national and international legislation;
 • representing a positive image of responsible hunting and hunters, sport shooters, nature conservationists, game farmers, and professional hunters;
 • promoting knowledge and love for nature, encouraging nature conservation and developing a conservation mind-set among its members and the public;
 • providing training of our hunting heritage, including the ethics of hunting, hunting skills and the use of legal hunting equipment;
 • providing training regarding the culture and ethics of sport shooting, sport shooting skills, and the safe use of legally owned sport shooting equipment;
 • providing training in the relevant aspects of conservation;
 • undertaking and encouraging research in the hunting and conservation industry;
 • promoting sustainable and affordable shooting, hunting and conservation activities for its members;
 • promoting practices in the wildlife sector that are socially, ecologically, and economically sustainable;
 • co-operating with other associations (national and international) with similar objectives and maintaining good relationships with such bodies towards achieving consensus in the hunting and conservation industry;
 • liaising constructively with government bodies and other interested parties, and participating in consultation and decision-making processes; and
 • undertaking and supporting community and development projects that support the objectives of the Association.

Code of Honour

In profound acknowledgement to the Almighty, Creator of all life and with sincere appreciation of the universe in the sublime totality thereof, I hereby pledge myself as a hunter and a member of the South African Hunters and Game Conservation Association to:

 • obey all written and unwritten hunting regulations and practices, and to take nothing from nature to which I am not entitled;
 • hunt with compassion and to utilise from nature with utmost discretion;
 • actively conserve, and promote with love and respect, fauna and flora, soil and water, and the life it represents;
 • use my firearm with skill and consideration, and with understanding for the value of life; and
 • to hunt with humility, respect my fellow hunter, and to enhance and strengthen the sport of hunting.

The activities of SAHGCA include

 • administration and financial management of the Association’s membership functions;
 • developing training of the dedicated hunter and sport shooter requirements in terms of firearms legislation;
 • managing members’ compliance to maintain the dedicated hunting and sport shooting status in accordance with legislation;
 • initiating and promoting conservation and conservation-related activities;
 • promote shooting skills development and hunting among the youth and stimulating their interest in nature;
 • promoting and organising shooting competitions and developing shooting regulations and shooting exercises;
 • liaising with the government at different levels on conservation matters and with the SAPD with regard to the application of firearm legislation;
 • promoting hunting activities;
 • presenting the annual HuntEx firearm and hunting exhibition; and
 • publishing two magazines for hunting and sport shooting interests, i.e., SA Jagter/SA Hunter and Man MAGNUM

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!