• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Springbok

Branch Info

Springbok

Brakpan

Chairman / Voorsitter:
Jakes van der Merwe (082 494 8596)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter: Trevor van Vuuren082 881 4544
SekretarisDeon Neu 
Tesourier/kommunikasieGert Cassell 
Takkantoor/lede-admin:Ronel Enslin011 7441 525
Senior opleier:Theo Boonzaaier083 412 4007
Addisionele lidDanie Momberg 
Junior opleiersMaccie Coleman 
 Keagan Gibhard 
SkietbaankoordineerdersLukas du Preez 
 Adam Kruger 
 Michael Ferreira 
 Jors van der Linde 
 Danie Koch 
BaanoffisierskoordineerderLionel Smit 
TakontwikkelingPieter de Beer 
 Willian Coleman 
 Len Fritz 
SkietbaanadministrasieLouise Liebenberg 
SkietbaanlogistiekJuandre Heyns 
SkakelbeamptesJohan Rossouw 
 Waldo Goosen 
OpleidingsadministrasieTania Boonzaaier 
Taknuus Branch News
Algemeen Te midde van chaos regoor die wereld, het ons as jagters die voorreg om die stilte van die natuur te kan waardeer en vrede en skuiling kan vind teen die bedreiging daar buite. Nog ‘n nuwe jaar lê vir ons en loer en ons kan net spekuleer oor wat dit vir ons inhou. Oor 2022  wat nou byna verby is, kan ons net dankbaar wees vir die voorreg om deel te wees van ‘n organisasie wat mense inspireer om jagters en bewaarders van die natuur te wees. ‘n Geseënde Kerstyd aan julle almal. Vir diegene wat elders gaan vakansie hou, ens ons ‘n voorspoedige en veilige reis. Tuisblyers moet ook die rustyd geniet.

Afsluiting
Sowat 140 lede het in November ons laaste ledevergadering van 2022 bygewoon. Springbok-tak tel onder een van die voorste takke wat met ‘n beskeie begin gegroei het tot een van die Supertakke met meer as 1000 lede.
Ons het ook die trofee ontvang vir Kampioen-tak met meer as ‘n duisend lede.  Ons bedank  ons lede vir hulle insette en ondersteuning om hierdie prestasie te behaal. Dankie ook aan die komiteelede vir hulle arbied en swoeg en sweet. Laastens, bedank ons elke personeellid by die nasionale kantoor wat ons bystaan en die Vereniging op koers hou. Die uitvoerende komitee het oor twee dae vergader en nuwe planne beraam vir die toekoms. Opleiding
Gereelde opleiding word by elke skietdag aangebied. Lede kan Ronel by die takkantoor skakel om opleiding vir baanoffisiers en toegewyde jagters- en sportskutstatus te bespreek. Neem kennis dat die toegewyde jagterskursus gaan verander na ‘n een dag kursus teen koste van R650.

Bewaring Dit gaan goed met ons bewaringsprojek en Operasie Grootoog gaan van krag tot krag met Lionel aan die stuur van sake. Dankie aan Judy vir haar raad en bystand. Skietaangeleenthede Dankie aan die skietspan vir julle deelname en die bydrae wat hulle lewer om die skietbane veilig te hou. Baanoffisiere werk soms oortyd om alles reg te kry en reg te hou. Die toenemende belangstelling in sportskiet en die MDS-dissiplines hou ons mense baie besig. Super Skins 2023
Onthou ons Super Skins op 4 Maart 2023. Inskrywingsvorms is beskikbaar  by Ronel en Rozani. 46 kuts het reeds ingeskryf en 200 teikens is verkoop.  Dankie aan die talle borge wat hulle reeds verbind het. 
 
Ledebyeenkomste Skietdae word op elke eerste Saterdag van die maand en ledevergaderings elke eerste
Donderdag van die maand gehou.  Die laaste ledevergadering is op 1 Desember en die laaste skietdag op 3 Desember wanneer ons ‘n MDS-skietoefeninge aanbied. Doen navraag by Michael. 
Koste R120 seniors, R100 juniors. Vir fotos ens: fotos@springboktak.co.za
Inligting en navrae: info@springboktak.co.za

   General news Amidst the chaos in the world, hunters still enjoy the privilege to spend time in nature where we can find peace and tranquility far away from the noise and mayhem. The new year lies ahead and we can only speculate on what to expect. On 2022  which is nearly over, we are grateful for being part of an organisation that inspires its members to be hunters and conservationists.  Merry Christams to you all. Travel safely to your holiday destinations and take care. For those that will stay at home, enjoy the time off and recharge for the year ahead.  Year-end function About 140 members attended our last member meeting in November.  Springbok Branch is among the top branches in the super branch category of more than a 1000 members. We received the Champion Branch in this category.    Thank you to all the members for their hard work and support. You made this achievement possible. Thank you to the committee members for your commitment and input. Lastly, thank you to every staff member at the national office that support our activities. The executive committee met for a strategic session over two days to  plan for the way forward in 2023.  
Training
Regular training is provided at every shooting day. Contact Ronel for more information and to book training for range officers and for dedicated hunter and sport shooter status. Please note that the training for dedicated hunters will change to a one day course at the cost of R650. 
Conservation Our conservation activities and Operasie Grootoog are doing splendidly with Lionel taking the lead. We sincerely appreciate the help that Judy provides. Shooting affairs Thank you to the shooting team for their participation and ther dedicated to keep our shooting ranges safe. The range officers often work overtime to keep things shipshape.  The growing interest in sport shooting and the MDS disciplines keep us on our toes.  Super Skins 2023
Our Super Skins will be held on 4 March 2023. The entry forms are available from Ronel or Rozani. 46  entries have been received and 200 targets have been sold to date. Thank you the sponsors that already pledged their support.  

Member meetings Shooting days are on the first Saturday of the month, and member meetings are held on the first Thursday of the month. The last member meeting of the year is on 1 December and the last shooting day is on 3 December with a  MDS shooting exercise. Contact Michael for more information.  
Costs: R120 Seniors and R100 for juniors. Enquiries: info@springboktak.co.za 
Photographs:  fotos@springboktak.co.za
error: Content is protected !!