• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Jagterskode

‘n Verantwoordelikheidsverklaring gefundeer op respek vir lewe en vir die natuur

As SAJWV-lede verklaar ons;
Dat alle diere voelende wesens is, en dat ons daarom in die hoogste vorm van menslikheid in die neem van lewe, en uit respek vir die wild wat ons jag,  te alle tye ’n eenskoot-doodskoot nastreef, terwyl ons die verantwoordbare benutting van gejagde wild verseker.

Nadat wild positief en as wettig jagbaar geïdentifiseer is, neem SAJWV-lede ’n skoot as hulle seker is dat:

 • dit veilig is om dit te doen;
 • die wild wat gejag word binne die jagter se persoonlike skootafstandsvermoë is;
 • die vuurwapen en patroonkombinasie geskik is vir die spesie en grootte van die wild;
 • die vuurwapen en patroonkombinasie geskik is om oor die gegewe afstand
 • eenskoot-doodskoot te waarborg, en;
 • gejagde wild gespoor en herwin kan word.

As SAJWV-lede verklaar ons verder dat:

 • ons respek het vir lewe;
 • ons met selfbeheersing jag;
 • ons doodmaak terwille van doodmaak in die sterkste moontlike terme veroordeel;
 • ons die nie-benutting van gejagde wild in die sterkste moontlike terme veroordeel;
 • ons gewonde wild spoor en daarna streef om sodanige te herwin;
 • ons openbare vertoon van gejagde wild vermy;
 • ons die toeken van enige kompetisieprys vir die doodmaak van wilde diere veroordeel;
 • ons foto’s van jagte vir ons privaatversamelings hou, en daardie publiseer wat respek teenoor die gejagde wild openbaar, en;
 • ons foto’s van bloedbesmeerde wild, of van hope gejagde wild en of jagvoëls veroordeel.

Tydens die jag tree SAJWV-lede binne  die volgende beginselriglyne op

Veiligheid bo alles
Geen gejagde wild kan ooit vergoed vir ’n vriend wat beseer, vermink, of gedood is nie.

 • Ons skiet nie na wild wat ons nie duidelik kan sien en positief kan identifiseer nie.
 • Ons gebruik geen alkohol of narkotiese gewoontevormende middel voor of gedurende ‘n jag nie.
 • Ons beskou dit as ons plig om dadelik, op vriendelik-positiewe wyse enige oortreding van vuurwapen-veiligheid deur enige persoon in ons jaggeselskap te korrigeer.
 • Ons oefen konstant ons skiettegnieke en ontwikkel ons skietkuns om sodoende ons jagwapens so te ken dat ons uitvoering kan gee aan ons standpunt oor respek vir lewe en ’n eenskoot-doodskoot.

Kennis van jagspesies en die Wet
As SAJWV-lede streef ons daarna om soveel as moontlik, en nog meer, te leer oor die spesies wat ons jag;

 • ons identifiseer die wild wat ons jag positief vir spesie en vir geslag voor ons ’n skoot neem, en;
 • ons tree in alle opsigte binne die voorskrifte van die Wet en van jagproklamasies en jagregulasies op.

Respek vir grondeienaars se regte
SAJWV-lede respekteer die grond en eiendom van die grondeienaar waar ons jag;

 • Ons maak seker watter spesies en geslagte mag en / of mag nie gejag word nie, voor die aanvang van die jag;
 • Ons maak hekke toe en voorkom veldbrande;
 • Ons glo in die eienaar se reg tot ’n regverdige prys vir sy jagbare spesies en in welwillend-heid teenoor die gasheer en gids se deel in die gejagde wild indien hulle dit so sou wou hê;
 • Ons veroordeel die omkoop van gidse in gevalle van misskote of waar gejagde wild nie opgespoor kan word nie.

Wreedheid teenoor diere
SAJWV-lede veroordeel enige vorm van wreedheid wat teenoor diere gepleeg word, hetsy wild of gedomestiseer.

Verantwoordelikheid ten opsigte van rommelstrooi
Weens jagters se respek vir die natuur veroordeel ons enige vorm van rommelstrooi – ons verwyder altyd ons eie rommel en ook die van andere.
 
Bewaringsetiek
Omdat jag nie geskei kan word van die natuur nie, is alle ware jagters ook ware bewaarders. SAJWV onderskryf volhoubare benutting as die hoeksteen van effektiewe en verantwoordbare bewaring;

 • SAJWV onderskryf die beginsels soos vervat in die IUCN se “Wêreld Bewaringstrategie” (1980) en alle opvolgende aanpassings aan daardie kode;
 • SAJWV ondersteun die ontwikkeling van landelike gemeenskappe in die beginsel van volhoubare benutting van hernubare natuurlike hulpbronne in die algemeen en van wildspesies in die besonder.

Ons sit altyd iets terug
SAJWV-lede sit altyd iets in die Jag terug en gaan uit hulle pad om toetreejagters van hulp te wees.

 • Ons ondersteun die gesamentlike poging van die internasionale jagtersbroederskap om die Jag as drywer vir die bewaring van alle wildspesies te bevorder.
As SAJWV-lede koester ons die gees van welwillendheid wat onder alle jagters bestaan en aanvaar daarom, soos miljoene mede jagters reg deur die wêreld, alle verantwoordelikhede wat deur die Jag geïmpliseer word.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!