• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

Nasionale Intertak Spanskietkompetisie: 17 Augustus 2019

Hiermee die uitnodiging aan die Top 30 spanne op aangehegte streek ranglys na die nasionale Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak op Saterdag, 17 Augustus 2019. Baie geluk aan elkeen van die spanne wat gekwalifiseer het ten spyte van kwaai kompetisie die afgelope 6 maande. ‘n Aanduiding van hoe die skietstandaard in hierdie kompetisie verbeter het: gedurende 2016 was die 30 ste span se totale telling 2900.47, die 2019 telling van die 30 ste span is 3110.49.

Hieronder die inskrywingsvorm, dagprogram en roetekaart – die laaste dag vir inskrywings is 9 Augustus 2019. ‘n Vriendelike versoek dat die takvoorsitters my asb so spoedig moontlik laat weet indien ‘n span van u tak nie kan deelneem nie, ons sal graag die geleentheid aan die volgende spanne vanaf posisie 31 op die ranglys die geleentheid wil gun om aan die kompetisie deel te neem.

Inskrywings word direk by die Vrystaat Sandveld tak gedoen – stuur asb u inskrywing aan bennie.vandermerwe@dcs.gov.za (voorsitter: Vrystaat Sandveld tak)

Die Vrystaat Sandveld skietbaan is sedert 2017 ontwikkel as die nasionale skietbaan van SA Jagters. Die een uitstaande item is die afwerking van die skietpunte en daar is besluit op betonblokplaveisel teen ‘n effense helling vir die 100, 200 en 300m skietpunte en op die 100m skietpunt by die inskietbaan.  Die fondse om hierdie werk te doen is onlangs deur die SA Jagters Raad goedgekeur. Daar is besluit om nie die werk nou te doen nie maar wel na die Presidentskiet-kompetisie ook afgehandel is op 14 September 2019.  Dit is baie droog en enige konstruksiewerk nou op die skietpunte gepaardgaande met swaar vragmotors en ander werktuig gaan potensieel baie stowwerige toestande gedurende die kompetisie veroorsaak, daarom die besluit om dit later te doen.


English

Herewith the invitation to the Top 30 teams on attached regional ranking to the national Interbranch Team shooting competition at the  Meerkatgat shooting range of the Vrystaat Sandveld branch on Saturday, 17 August 2019. Congratulations to these teams, you qualified despite fierce competition during the past 6 months. An indication of the high standard in this competition is the following: in 2016 the total score for team no 30 was 2900.47, the 2019 score for team no 30 is 3110.49.

Underneath the registration form, programme of the day and the route map to the shooting range – the last day for registration is 9 August 2019. A friendly request to the branch chairpersons to inform me as soon as possible if a team from your branch are unable to participate in this competition, we would like to offer the opportunity to participate to the teams from position 31 on the ranking. 

Registrations are done directly with the Vrystaat Sandveld branch – please forward your registration to bennie.vandermerwe@dcs.gov.za (chairman: Vrystaat Sandveld branch)

The Vrystaat Sandveld shooting range has been developed since 2017 as a national shooting range for SA Hunters. The one outstanding item is the firing line/shooting points and it was decided to finish it with precast concrete block paving to a slight incline at the 100, 200 en 300m shooting points at the 300 m shooting range and the 100m shooting point at the 100m shooting range. The funds to do this work was recently approved by the SA Hunters Board. It was decided not to do this work now but to delay it to after completion of the President shooting competition on 14 September 2019. It is very dry and construction work now on the shooting points together with heavy trucks and other equipment will potentially create very dusty conditions during the competition, for that reason the decision was made to do this work at a later stage.

FilenameSize
A Microsoft Word file 1-Nasionale Intertak 17 Aug 2019 dagprogram245.5 KB
An Adobe Acrobat file 1-Streek Intertak Spanskiet 2019 resultate141.6 KB
A Microsoft Word file 2-Padkaart na Meerkatgat skietbaan78.63 KB
A Microsoft Word file 3-Inskrywingsvorm 17 Aug 2019252.5 KB
A Microsoft Word file 4-Span vrywaring 17 Aug 2019246.5 KB
Search

Share This Article

More Articles

error: Content is protected !!