• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Jaggebaseerde Skietoefening Toekennings

Die hersiene jaggebaseerde skietoefeninge het op 16 Januarie 2014 in werking getreë. Die belangrikste veranderinge is die konsolidasie van algemene skietreëls in die nuwe dokument – “Universele reëls by skietoefeninge”. Vir volledige verduideliking moet die reëls vir skietoefeninge altyd saam met die Universele reëls by skietoefeninge gelees word.

Skietprestasietoekennings

1) Skietbalkies vir individuele skietoefeninge – Vir die volledige reëls, puntetoekenning, kwalifiserende tellings en voorbeelde van teikens vir elke skietoefening sien individuele skietoefeninge. Vir elkeen van die skietoefeninge is daar ‘n skietbalkie beskikbaar in brons, silwer of goud om te dien as aansporing en beloning vir skuts. Die rekords van prestasies word by die takke gehou en daarom moet skuts by die tak aansoek doen vir die skietbalkies wat dit vanaf die nasionale kantoor bestel. Daar is dan ook reeds baie skuts wat met trots hulle skietbalkies (van lapmateriaal) op hemde of skietbaadjies vertoon.

Slegs die eerste poging van ‘n skietoefening op ‘n dag kwalifiseer vir skietbalkies. Die gebruik van ‘n sub-kaliber om eers ‘n skietoefening te skiet en om daarna op dieselfde dag ‘n kwalifiserende skietoefening te skiet met ‘n volwaardige kaliber is ook nie toelaatbaar nie. Bv. die gebruik van ‘n 308 Win in die oefensessie en daarna ‘n swaarkaliber wat kwalifiseer.

2) Die “Groot 5” skiettoekenning van die SAJWV is gebaseer op al die jaggebaseerde skietoefeninge wat ‘n skietbalkie erkenningstelsel het. Die skiettoetse vir Toegewyde Jagter ens wat slegs “bevoeg” of “nog-nie-bevoeg” aandui kwalifiseer nie as deel van die “Groot 5” toekenning nie. Die “Groot 5” Toekenning word gemaak wanneer ‘n lid amptelik kwalifiseer vir ‘n goue toekenning op vyf of meer van die kwalifiserende skietoefeninge. Die rekord kaart vir die “Groot 5” toekenning is beskikbaar op bestelling by die takke en elke skietoefening waar die lid kwalifiseer vir ‘n goue skietoefening, moet gesertifiseer word deur die verantwoordelike Baan Offisier. Na kwalifikasie van ‘n goue toekenning op vyf of meer van die kwalifiserende skietoefeninge, word die rekord kaart deur die takvoorsitter onderteken en word dan by Inyathipark aangebied vir die amptelike uitreiking van die “Groot 5” lapkenteken. ‘n Fooi van R75-00 is betaalbaar wanneer die rekord kaart aangebied word vir verwerking deur die Opleidingsdepartement van die SAJWV en sluit in die rekord kaart, verwerking van die toekenning en die “Groot 5” lapkenteken.

Die lid wat aansoek doen vir die “Groot 5” verklaar dat die tellings behaal ‘n ware weergawe is van die tellings behaal gedurende die skut se eerste poging van elke skietoefening op die gespesifiseerde datum en verder verklaar die lid dat die
skietoefening geskiet is volgens die reels van die SAJWV en in die gees van die speifieke skietoefening.

3) Die Platinum toekenning kan tydens ‘n Presidentskietkompetisie verwerf word deur ‘n skut. Daar word onderskei tussen die Platinum toekenning wat verwerf word op streekvlak en die een wat verwerf word op nasionale vlak. Die twee skietoefeninge waarop die Presidentskietkompetisie gebaseer word is die Vlakteskietoefening en die Bosveldskietoefening. Die minimum vereiste vir die behaling van die Platinum balkie/ toekenning, is ‘n totaal van minstens 460 punte (85%) van ‘n moontlike 540 punte vir die twee skietoefeninge saam. Verder moet die skut ook minstens 220 punte (80%) van ‘n moontlike 270 punte vir elke skietoefening afsonderlik behaal; Sien die dokument Reëls vir die streek en nasionale skietkompetisies vir volledigheid.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!