• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Reëls en Aansoekprosedure vir Sportskutstatus

Die verwerwing van Toegewyde Sportskutstatus voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, mag ingevolge Artikel 16 van die Wet meer as vier vuurwapens vir sportskietdoeleindes besit.

 • Toegewyde Sportskutstatus is geskik vir lede wat aktief aan sportskietaktiwiteite of kompetisies deelneem.
 • Let wel: Ingevolge die beleid van SA Jagters, word Toegewyde Sportskutstatus slegs toegeken aan lede 16 jaar en ouer.
 • Lede jonger as 16 jaar mag wel die opleiding voltooi maar mag slegs aansoek doen vir en die Toegewyde Status wanneer hulle 16 jaar oud word en die Toegewyde Status aansoek sal daarom slegs ontvang, verwerk en die Toegewyde Status uitgereik word nadat die lid 16 jaar oud geraak het.

Dit word soms beweer dat dit makliker is om Toegewyde Sportskutstatus te verwerf as Toegewyde Jagterstatus en sommige lede registreer dan liewer Toegewyde Sportskutstatus. Onthou dat die aktiwiteitsvereistes vir die handhawing van Toegewyde Sportskutstatus baie strenger is en werklike sportskietaktiwiteite vereis om die status te behou.

Aansoekprosedure vir Toegewyde Sportskutstatus

 1. Lede wat die voorgeskrewe kursus vir Toegewyde Sportskutstatus wil aflê, kan die senior opleier van hul tak kontak om vir opleiding te registreer.
 2. Lede moet die voorgeskrewe kursus vir Toegewyde Sportskutstatus suksesvol voltooi.
 3. Die Tak se opleidingsbeampte stuur die eksamenuitslae en die lid se voltooide en getekende aansoekvorm na die nasionale kantoor om die sertifikaat vir Toegewyde Sportskutstatus uit te reik.
 4. Met die ondertekening van die aansoekvorm onderneem die lid om aan die minimum voorgeskrewe vereistes van die Wet te voldoen en die aktiwiteitsvereistes van SA Jagters na te kom ten einde Toegewyde Sportskutstatus te behou.
 5. Lede word per SMS verwittig dat Toegewyde Sportskutstatus toegeken is en dat hulle die sertifikaat van die aanlyn lede-administrasiestelsel kan aflaai en druk.
 6. Die takke bepaal self die kursusfooi wat die koste van die handleiding, lapwapen, registrasie en uitreiking van die sertifikaat vir Toegewyde Sportskutstatus insluit.
 7. SA Jagters erken Toegewyde Sportskutstatus wat lede by ‘n ander geakkrediteerde vereniging verwerf het mits sy/haar lidmaatskap by die spesifieke vereniging op datum is en die opleiding deur sodanige vereniging deur SA Jagters erken word. Die lid moet SA Jagters se aansoekvorm vir die uitreiking van Toegewyde Sportskutstatus voltooi en dit saam met die bewys van lidmaatskap van die geakkrediteerde vereniging, ‘n afskrif van die sertifikaat vir Toegewyde Sportskutstatus en bewys van betaling van die eenmalige R250 administrasiefooi stuur aan dedicated@sahunt.co.za SA Jagters sal die aansoek verwerk en die Toegewyde Sportskutstatus uitreik.
 8. Vir lede wat Toegewyde Sportskutstatus verwerf het by ‘n vereniging waarvan die opleiding nie deur SA Jagters erken word nie, word vereis dat hulle eers SA Jagters se voorgeskrewe eksamen vir Toegewyde Sportskutstatus moet aflê (recognition of prior learning) om aan SAJWV se gestelde vereistes te voldoen. Geen kursusfooi is betaalbaar nie, maar ‘n eenmalige administratiewe koste van R250 word gehef vir die uitreiking van Toegewyde Sportskutstatus.
 9. Die lid se ledegeld by SA Jagters moet op datum betaal wees  voordat Toegewyde Sportskutstatus uitgereik kan word.
 10. Lede wat 70 jaar en ouer is kwalifiseer outomaties vir Toegewyde Sportskutstatus sonder om die kursus te voltooi. Die eenmalige administratiewe fooi van R250 is wel van toepassing vir die uitreiking van Toegewyde Sportskutstatus. Sodanige lede voltooi slegs die aansoekvorm vir Toegewyde Sportskutstatus en stuur dit saam met die bewys van betaling van die eenmalige R250 administrasiefooi aan dedicated@sahunt.co.za

Vereistes vir die Handhawing van Toegewyde Sportskutstatus

Die Wet op die Beheer van Vuurwapens bepaal dat ‘n geakkrediteerde vereniging ‘n stelsel moet hê waarvolgens toegewyde status toegeken en bestuur word. SA Jagters vereis dat lede met Toegewyde Sportskutstatus jaarliks teen 31 Oktober ‘n aktiwiteitsverslag indien om toegewyde status te behou. Diegene wat nalaat om aktiwiteite te registreer en dus versuim om aan die bepalings van die Wet te voldoen, se Toegewyde Sportskutstatus sal gekanselleer word.

 • Toegewyde Sportskuts moet aan enige drie sportskietaktiwiteite per jaar deelneem om Toegewyde Sportskutstatus te behou. Dit sluit in ‘n amptelike SA Jagters skietaktiwiteit (tak- en streek-skietdag); ‘n skietaktiwiteit by ‘n ander geakkrediteerde vereniging; en ‘n skietoefening op ‘n skietbaan waar skuts ‘n baanregister moet teken voordat hulle mag skiet.
 • Die bywoning van amptelike aktiwiteite van SA Jagters soos bv. takvergaderings, tak-skietdae en enige ander amptelike skietbyeenkoms word deur middel van die rekenaar-tablet op rekord geplaas.
 • Dit is lede se eie verantwoordelikheid om skietaktiwiteite by ‘n ander geakkrediteerde vereniging op die aanlyn lede-administrasie stelsel aan te bring sodat dit deel kan uitmaak van die vereiste jaarlikse aktiwiteitsverslag.
 • Die aktiwiteite moet voor 31 Oktober van elke jaar gerapporteer word.
FilenameSize
A Microsoft Word file 4A – Toegewyde Status Aktiwiteitsverslag Mei 2020205.28 KB
A Microsoft Word file 5A – Toegewyde Status Geen-Aktiwiteitsverslag Mei 2020202.99 KB
A Microsoft Word file Aansoekvorm vir Toegewyde Jagter en Sportskut Status 2020798.5 KB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!