Baie dankie aan elkeen wat gedurende 2019 deelgeneem het aan die streekskietkompetisies, ek vertrou u het dit geniet!

Die 2019 Streekskietresultate vir die volgende skietkompetisies is onderaan beskikbaar :

  • Presidentskietkompetisie – die B- en C-klas resultate is slegs ter inligting
  • Intertak Spanskietkompetisie
  • Intertak UITDAAG spanskietkompetisie – slegs ter inligting aangesien daar nie ‘n nasionale skietkompetisie gehou word nie  

Vir enige foute en weglatings op die ranglyste skakel asb met die betrokke gasheertak, klaar die navraag daar uit waarna terugvoer na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gedoen word deur die gasheertak vir regstelling. Regstellings sal aanvaar word vanaf gasheertakke tot Donderdag, 11 Julie 2019 om 12h00 waarna die ranglyste as finaal beskou word. Uitnodigings aan kwalifiseerders na die nasionale Intertak Spanskiet – en Presidentskietkompetisie sal kort daarna volg.


English:

Thank you to everyone for your participation at the regional shooting competitions during 2019, I trust you enjoyed it!

The following 2019 Regional shooting competition results are available below:

  • President shooting competition – the B- and C-Class results are for information only
  • Inter Branch Team shooting competition
  • Inter Branch Team CHALLENGE shooting competition – for information only since there are no national competition for this.

For any omissions or errors in the results please contact the host branch concerned, resolve the matter and thereafter feedback by the host branch to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for a correction to be done. Corrections will be accepted from host branches until Thursday, 11 July 2019 at 12h00, after that the results will be deemed as final. Invitations for qualifiers to the national Inter Branch Team- and President shooting competitions will follow shortly after that.


Filename Size
A Microsoft Excel file 1-Streek Intertak Spanskiet 2019 23.82 KB
A Microsoft Excel file 1-Streek Intertak UITDAAG Spanskiet 2019 13.55 KB
A Microsoft Excel file 1-Streek Presidentskiet 2019 - Ope klas 116.28 KB
A Microsoft Excel file 2-Streek Presidentskiet 2019 - Juniors 15.28 KB
A Microsoft Excel file 3-Streek Presidentskiet 2019 - Dames 18.65 KB
A Microsoft Excel file 4-Streek Presidentskiet 2019 - Seniors 16.56 KB
A Microsoft Excel file 5-Streek Presidentskiet 2019 - B Klas 33.03 KB
A Microsoft Excel file 6-Streek Presidentskiet 2019 - C Klas 43.69 KB