SA Jagters: Streekskietkompetisies 2021


Aangeheg is die program en ander inligting vir al die verskillende skietdissiplines wat by streekskietkompetisies aangebied word vir 2021 - Deo volente (God willing; if nothing prevents it):

 

1) Belangrik: vir detail navrae i.v.m. die verskillende skietdissiplines wat op streekvlak aangebied word, skakel asb met die volgende persone by 012 808 9300:


1.1) André van der Merwe: Presidentskiet-, Intertak Spanskiet en UITDAAG Spanskiet
1.2) Boetie Kirchner : Haelgeweerskiet
1.3) Nic Roets: Sportskiet*, MDS skiet, Junior skiet, Limited Bolt Action shoot
Nota: Sportskiet* sluit in: handwapens, semi- outomatiese gewere, hefboomaksiegewere, luggewere en 22 Randslaggewere

 

2) Wat die nasionale Haelgeweerskiet betref die volgende:


2.1) Haelgeweerkampioenskappe 2019 – Hierdie persone het almal in 2019 deelgeneem op streekvlak, gekwalifiseer en meer as die helfte het ingeskryf om deel te neem op 28 Maart 2020 en dit is toe gekanseleer a.g.v. COVID-19.
Daarom word die 2019 Haelgeweerkampioenskappe aangebied op 6 Maart 2021 ;
2.2) Haelgeweerkampioenskappe 2020 - in lyn met die ander skietdissiplines sal die kampioenskappe nie aangebied word nie nie a.g.v. COVID-19;
2.3) Haelgeweerkampioenskappe 2021 word aangebied op 18 September 2021

 

3) Junior kampioenskappe 2021 se datum het verander na 28 tot 30 September 2021 om by die skoolvakansies in te pas

 

4) Indien COVID-19 of ander onvoorsiene gebeure weer die streekskietkompetisies gedurende 2021 kortknip sal die volgende reeling geld:


4.1) Indien die streekskietkompetisies gestaak moet word voor 31 Maart 2021, sal geen tellings in ag geneem word nie en alle streek en nasionale skietkompetisies vir 2021 sal as gekanseleer beskou word.
4.2) Indien die streekskietkompetisies gestaak moet word enige tyd tussen 1 April en 30 Junie 2021 sal die plekwenners per skietdissipline op die streekranglyste aangewys word en hul pleksertifikate sal op elkeen se persoonlike profiel op die Lede Admimistrasie stelsel geplaas word (geen medaljes sal toegeken word nie) en geen nasionale skietkompetisies sal vir 2021
gehou word nie;
4.3) Indien daar deur skuts gekwalifiseer word vir streekskleure sal dit toegeken word vir beide scenario een en twee hierbo;
4.4) Nasionale kleure sal net toegeken word indien nasionale kampioenskappe gehou word.

 

Filename Size
An Adobe Acrobat file 1a-Streekskietprogram 2021 - 24 Nov 2020 159.03 KB
An Adobe Acrobat file 2a-Universele reels - 28 Februarie 2020 1.58 MB
An Adobe Acrobat file 3a-Reels vir streek en nasionale skietkompetisies - Okt 2020 167.17 KB
An Adobe Acrobat file 4a-President & Intertak Spanskiet - Okt 2020.doc 483.53 KB
An Adobe Acrobat file 5a-UITDAAG Spanskietkompetisie - Okt 2020.doc 383.2 KB
An Adobe Acrobat file 6a- Haelgeweer - Reels vir streek en nasionale skietkompetisies 530.17 KB
An Adobe Acrobat file 7a- Haelgeweer - Universele Reels 78.14 KB
An Adobe Acrobat file 8a- Sportskiet en Juniors - Reels vir streek skietkompetisies 5.22 MB
An Adobe Acrobat file 9a- Skiettoekennings - Streekkleure 537.8 KB
An Adobe Acrobat file 10a- Reënbeleid SAJWV skietdae - Des 2014 28.4 KB