SA Hunters Press Releases

SA Jagters Persverklarings

SA Hunters and Game Conservation Association (SA Hunters) welcomes the release of the high level panel (HLP) report on the management, breeding, hunting, trade, and handling of elephant, lion, leopard, and rhinoceros that was released on Sunday 2 May 2021. Besides providing specific interventions to resolve key issues in the sector, it also proposes a re-conceptualised wildlife sector that focuses on thriving wild and wild-managed wildlife populations and moving away from captive breeding. This approach is in line with the policy position of SA Hunters since 2015.|

Die staatsprokureur het SA Jagters op 8 September 2020 skriftelik in kennis gestel dat hulle voorneme is om die hofinterdik van Junie 2009, wat die ou groen vuurwapenlisensies geldig gehou het, te herroep.

Die staatsprokureur is van mening dat vuurwapeneienaars met ou groen lisensies meer as genoeg geleentheid gehad om hul lisensie te hernu gedurende drie geleenthede waar amnestie aangebied is. Die huidige amnestietydperk is die laaste van die drie waarna hy verwys.

Verder stel die staatsprokureur voor dat SA Jagters die hoofaansoek van 2009 onttrek en instem om die interdik van 2009 te herroep. Die Raad van SA Jagters was hierdie stap te wagte en het sy lede reeds vooraf gemaan om solank bevoegdheid te bekom om aansoek te doen vir nuwe lisensies om die ou groen lisensies te vervang.

Daar is uiteraard ook heelparty lede van die publiek wat steeds staatmaak op die ou groen vuurwapenlisensies en wat in presies dieselfde omstandighede as lede van SA Jagters sal wees indien die staat wel die interdik herroep.

Die Raad van SA Jagters het reeds in gesprek getree met sy regspan om te besluit hoe om hierdie saak vorentoe te bestuur.

Na die beste inligting beskikbaar is daar ongeveer 670 000 ou groen lisensies wat nog geldig kan wees. SA Jagters dink nie dit is haalbaar om die huidige amnestie te gebruik om hierdie wapens in te handig en vir nuwe lisensies aansoek te doen nie.

In die ongeveer 100 werksdae wat oor is van die amnestietydperk beteken dit dat minstens 6 700 wapens per dag by die polisie ingehandig moet word. Dit is bo en behalwe die naastenby 3 000 wapens per dag waarvan die wit lisensies verval het wat ook in hierdie tydperk ingehandig moet word. ’n Ander werkbare oplossing sal gevind moet word.

SA Jagters sal saam met ander belangegroepe in die vuurwapeneienaargemeenskap werk en waar nodig met ander groepe en individue konsulteer om oplossings te vind. SA Jagters versoek belangegroepe en lede van die publiek om SA Jagters te nader sodat ons so wyd moontlik kan konsulteer.

ʼn Kopie van die Staatsprokureur se brief is op versoek beskikbaar.

SA Jagters sal lede en die publiek ingelig hou soos hierdie proses vorentoe ontwikkel.

On 8 September 2020, the state attorney informed SA Hunters of the intention by the SA Police to recall a 2009 High Court interdict that maintained the validity of the old green firearm licence.

The state attorney believes that firearm owners with old green licences had more than ample opportunity during three amnesty periods to replace these licences without any legal consequences. The present amnesty period is the last one of the three referred to.

Page 1 of 5