SA Hunters Newsletters

SA Jagters Nuusbriewe

Die nuus is in die laaste paar weke oorheers deur die kennisgewing van die Polisie van die voorneme om die Wet op die Beheer van Vuurwapens te wysig. Hierdie kennisgewing het mense en organisasies warm onder die kraag en met erge emosie laat optree. SA Jagters het reeds besluit oor gepaste optrede en het lede verlede week per spesiale nuusbrief daaroor ingelig. In hierdie nuusbrief handel ons met ander sake van belang.

 

Die kennisgewing in die Staatkoerant is hier beskikbaar. `n Kopie van die konsepwysigingswetsontwerp op die webwerf van die Siviele Sekretariaat van Polisie is hier beskikbaar.

Recent news was dominated by the SAPS` notice on the proposed amendments to the Firearms Control Act. It had many people and organisations hot under the collar and led to intense emotional outbursts and actions. SA Hunters already informed our members about our response in our previous special newsletter. In this edition, we also deal with other matters of importance.

 

The notice in the Government Gazette is available here. A copy of the draft amendment act is available on the Civilian Secretariat for Police`s website here.

The hunting season has arrived. In some homes, the freezers are already packed and biltong is nearly out.

 

  1. Expired licences and the Fidelity Security Services court judgement

The judgement of the Supreme Court of Appeal in the Fidelity Security Services resulted in the distribution of incorrect information. Some publications announced that this judgements allows anyone whose firearm licence had expired to apply for a new licence for that firearm, and that such a person does not have to wait for the next amnesty to do so

 

This is not correct. SA Hunters advises members not to follow this route because you are in illegal possession of a firearm, and the Police will not accept your application.

Die jagseisoen is uiteindelik hier en kan ons weer jag. In sommige huise is daar reeds wildsvleis in die vrieskas en biltong is opgehang.

 

  1. Lisensies wat verval het en die Fidelity Security Services Appèlsaak

Die uitspraak in die Appèlhof in die aansoek van Fidelity Security Services het gelei tot baie waninligting wat versprei word. Verskeie publikasies het die nuus bekendgestel dat hierdie uitspraak beteken enigiemand wat in besit is van `n vuurwapen waarvan die lisensie verval het, mag nou aansoek doen vir `n nuwe lisensie vir so `n wapen en hoef nie te wag vir `n volgende amnestie nie.

 

Hierdie inligting is verkeerd. SA Jagters raai lede aan om nie te poog om aansoek te doen vir `n nuwe lisensie vir `n wapen waarvan die lisensie verval het nie. So `n wapen is onwettig in u besit en die Polisie sal nie `n aansoek vir nuwe lisensie aanvaar nie.