Photography News

Fotografienuus 9 November 2021

 

Nuut in dié nuusbrief:
*Wenners 2021 fotokompetisie
*foto-uitdaging #katte gallery en wenner
*nuwe foto-uitdaging #landskap

 

SA Jagters Amateur Fotografiekompetisie

 

  • Fotografiekompetisie 2021

Die 2021 fotokompetisie kom ampterlik tot ‘n einde met die aankondiging van die kategoriewenners en top 20. Baie geluk aan hierdie lede se prestasie.

 

Sasha Mulder is aangewys as FOTOGRAAF VAN DIE JAAR met prestasies oor al 3 die kategorië.
Pierre van der Berg se Visarend foto is aangewys as FOTO VAN DIE JAAR.

Photography News 9 November 2021

 

New in this month’s newsletter:

*Winners of the 2021 photography competition

*Photography challenge #cats gallery and winner

*New photo challenge #landscape

 

SA Hunters Amateur Photography Competition

 

  • Photography Competition 2021

The 2021 photography competition officially ends with the announcement of the winners in the various categories and the Top 20 winners. Congratulations to all these members!

 

Sasha Mulder is the PHOTOGRAPHER OF THE YEAR after winning in all three categories.
Pierre van der Berg’s photograph of the Fish Eagle was chosen as the PHOTOGRAPH OF THE YEAR

Photography Newsletter 22 October 2021

 

New in this month’s newsletter:
*POPI Act on newsletters
*Training dates still available
*Photo stories
*
September Photography Competition Awards

 

POPI Act on communication

SA Hunters’ members can manage their newsletter options here for receiving the monthly photography newsletter. The newsletter will appear under general news for a while, but will soon be sent under its own category, Photography.

 

Fotografienuusbrief 22 Oktober 2021

Nuut in dié maand se nuusbrief:
*POPI wet op nuusbriewe

*Opleidingsdatums beskikbaar
*Nuwe fotostorie
*
September Fotokompetisie-toekennings


POPI wet op kommunikasie

SA Jagters lede kan hier hulle nuusbriefopsies bestuur om te verseker dat hulle die maandelikse fotografienuusbrief ontvang. Die nuusbrief sal nog net ‘n paar keer onder algemeen verskyn, maar sal mettertyd onder die nuuskategorie Photography uitgestuur word.

Photography News 5 October 2021

 

New in the monthly newsletter:
*training dates
*the top 30, as well as the winner of the #birds Photo Challenge
*the new categories and updated rules for the 2022 Amateur Photo Competition

 

SA Hunter’s Photography Training

 

Training is part of the initiative to promote photography in the Union.

 

Online sessions

 

Fotografienuus 05 Oktober 2021

 

Nuut in die maandelikse nuusbrief:
*opleidingsdatums
*die #voëls foto-uitdaging se top 30 en wenner
*die nuwe kategorieë en bygewerkte reëls vir die 2022 Amateur Fotokompetisie

 

SA Jagters Fotografie opleiding

 

Opleiding is deel van die inisiatief om fotografie in die Vereniging te bevorder.

 

Aanlynsessies

Page 2 of 4