Photography News

Fotografienuus 20 September 2021

 

SA Jagters Fotografieklub

 

Die SA Jagters Fotografieklub is ‘n groot sukses en die Facebook-groep se ledetal groei daagliks. Die SA Jagters Fotografieklub is oop vir alle lede van SA Jagters, asook familie en vriende wat die SA Jagters se belangstelling en waardes deel. Die doel van die klub is om fotografie op ‘n sosiale vlak te bevorder deur entoesiasme en deelname.Kliek hier om by die Facebook-groep aan te sluit en nooi gerus mense uit.
Die Fotografieklub se hoogtepunte kan ook op die webwerf onder die ‘’Photoblog’’ hier besigtig word.

Photography News 20 September 2021

 

SA Hunters Photography Club

 

The SA Hunters Photography Club is a huge success and the Facebook group's membership numbers grow daily. The SA Hunters Photography Club is open to all members of SA hunters, as well as family and friends who share the SA hunters' interest and values. The purpose of the club is to promote photography on a social level through enthusiasm and participation.

 

Click here to join the Facebook group and feel free to invite people.

The Photography Clubs’ highlights can also be viewed on the website under "Photoblog" here.

Fotografie Nuus 2 September 2021

 

Die SA Jagters Fotografieklub is goed op dreef en die ledetal groei daagliks. Die SA Jagters Fotografieklub is oop vir alle lede van SA Jagters, asook familie en vriende wat die SA Jagters se belangstelling en waardes deel. Kliek hier om by die Facebook groep aan te sluit en nooi gerus mense uit om aan te sluit.

 

Die Fotografieklub se Julie foto-uitdaging tema was #Big3. Lede het meer as 150 foto’s van olifante, buffels en renosters vir die uitdaging gedeel. Admin het die top 20 fotos gekies en lede het gestem vir hulle gunsteling foto. Die wenner van die beste #Big3 foto was Sarel van der Westhuizen. Baie geluk Sarel, jou boekprys, Insider's Guide to Top Wildlife Photography Spots in South Africa deur Shem Compion, voorsien deur SA Jagters, is op pad na jou toe.

Photography News 2 September 2021

 

The SA Hunters Photography Club is well underway and the membership is growing daily. The SA Hunters Photography Club is open to all members of SA Hunters, as well as family and friends who share the SA Hunters' interest and values. Click here to join the Facebook group. Feel free to invite people to join.


The club's July photo challenge theme was #Big3. Members shared more than 150 photos of elephant, buffalo and rhino for the challenge. Admin selected the top 20 photos and members voted for their favourite photo. The winner of the best #Big3 photo was Sarel van der Westhuizen. Congratulations Sarel, your book prize, Insider's Guide to Top Wildlife Photography Spots in South Africa by Shem Compion, provided by SA Hunters, is on its way to you.

SA Hunters Photography Club

The SA Hunters Photography Club is well underway and the membership is growing daily. The SA Hunters Photography Club is open to all members of SA Hunters, as well as family and friends who share the SA Hunters' interest and values. Click here to join the Facebook group. Feel free to invite people to join.


The club's August photo challenge theme was #Big3. Members shared more than 150 photos of elephant, buffalo and rhino for the challenge. Admin selected the top 20 photos and members voted for their favourite photo. The winner of the best #Big3 photo was Sarel van der Westhuizen. Congratulations Sarel, your book prize, Insider's Guide to Top Wildlife Photography Spots in South Africa by Shem Compion, provided by SA Hunters, is on its way to you.

SA Jagters Fotografieklub

Die SA Jagters Fotografieklub is goed op dreef en die ledetal groei daagliks. Die SA Jagters Fotografieklub is oop vir alle lede van SA Jagters, asook familie en vriende wat die SA Jagters se belangstelling en waardes deel. Kliek hier om by die Facebook groep aan te sluit en nooi gerus mense uit om aan te sluit.


Die klub se Augustus foto-uitdaging tema was #Big3. Lede het meer as 150 foto’s van olifante, buffels en renosters vir die uitdaging gedeel. Admin het die top 20 fotos gekies en lede het gestem vir hulle gunsteling foto. Die wenner van die beste #Big3 foto was Sarel van der Westhuizen. Baie geluk Sarel, jou boekprys, Insider's Guide to Top Wildlife Photography Spots in South Africa deur Shem Compion, voorsien deur SA Jagters, is op pad na jou toe.

Page 3 of 4