Membership Information

Lidmaatskap Inligting

Why become a member of SAHGCA?

SAHGCA, better known as SA Hunters, was established in 1949, making it the oldest hunting and conservation association in South Africa that looks after the collective interests of conservationists, hunters, sport shooters and firearm owners.
 

Waarom 'n lid van SAJWV?  
 
SAJWV, beter bekend as SA Jagters, is in 1949 gevestig. Dit maak die vereniging die oudste jag en wildbewarings vereniging in Suid Afrika, wat na die gemene belange van die natuurbewaarder, jagter, sportskut en vuurwapeneienaar  omsien.
 

Fees valid July 2021 – June 2022 (Unless otherwise stated, membership is renewable annually)

 

 Ordinary member no magazine (age 26 to 64)

R685-00
 Ordinary member 1 magazine (age 26 to 64)*
R930-00
 Ordinary member 2 magazines (age 26 to 64)**
R1,140-00
 Ordinary member no magazine (age 18 to 25)
R415-00
 Ordinary member 1 magazine (age 18 to 25)*
R495-00
 Ordinary member 2 magazines (age 18 to 25)**
R720-00
 Senior member no magazine (older than 65)*
R355-00
 Senior member 1 magazine (older than 65)* R370-00
 Senior member 2 magazines (older than 65)** R605-00
 Spouse member (spouse of active member) R215-00
 Junior member (once-off payment until member's 18th birthday) R215-00
 Foreign member (year fee)*
R930-00
 Life member* R18,000-00

 *Choice of SA Hunter or Man Magnum magazine included
 **Both SA Hunter and Man Magnum magazine included

 

 Joining fees:
 Ordinary member R100-00
 Ordainary member age 18-25 years R25-00

 

Fooie geldig vanaf Julie 2021 – Junie 2022 (Behalwe waar anders aangedui, is lidmaatskap gelde jaarliks hernubaar)

 

 Gewonelid geen tydskrif (ouderdom van 26 tot 64)
R685-00

 Gewonelid 1 tydskrif (ouderdom van 26 tot 64)*

R930-00

 Gewonelid 2 tydskrifte (ouderdom van 26 tot 64)**

R1,140-00
 Gewonelid geen tydskrif (ouderdom van 18 tot 25)
R415-00
 Gewonelid 1 tydskrif (ouderdom van 18 tot 25)*
R495-00
 Gewonelid 2 tydskrifte(ouderdom van 18 tot 25)**
R720-00
 Senior lid geen tydskrif(ouderdom van 65 en ouer) R355-00
 Senior lid 1 tydskrif (ouderdom van 65 en ouer)* R370-00
 Senior lid 2 tydskrifte (ouderdom van 65 en ouer)** R605-00

 Eggenoot lid (eggenoot van aktiewe lid)

R215-00
 Junior lid (eenmalige bedrag tot met lid se 18de verjaarsdag) R215-00
 Buitelandse Lid (jaarfooi)*
R930-00
 Lewenslangelid* R18,000-00

 *Keuse van Jagter tydskrif of Man Magnum tydskrif ingesluit
 **Beide SA Jagter tydskrif en Man Magnum tydskrif ingesluit

 Aansluitingsfooie:
 
Gewone lid R100-00
 Gewone lid ouderdom 18-25 jaar R25-00

Page 1 of 2