Membership Information

Lidmaatskap Inligting

Why become a member of SAHGCA?

SAHGCA, better known as SA Hunters, was established in 1949, making it the oldest hunting and conservation association in South Africa that looks after the collective interests of conservationists, hunters, sport shooters and firearm owners.
 

Waarom 'n lid van SAJWV?  
 
SAJWV, beter bekend as SA Jagters, is in 1949 gevestig. Dit maak die vereniging die oudste jag en wildbewarings vereniging in Suid Afrika, wat na die gemene belange van die natuurbewaarder, jagter, sportskut en vuurwapeneienaar  omsien.
 

Fees valid July 2020 – June 2021 (Unless otherwise stated, membership is renewable annually)

 

 Ordinary member no magazine (age 26 to 64) R 785
 Ordinary member 1 magazine (age 26 to 64)* R1 030
 Ordinary member 2 magazines (age 26 to 64)** R1 240
 Ordinary member no magazine(age 18 to 25)
R 440
 Ordinary member 1 magazine(age 18 to 25)* R 520
 Ordinary member 2 magazines (age 18 to 25)** R 745
 Senior member no magazine(older than 65)* R 355
 Senior member 1 magazine(older than 65)* R 370
 Senior member 2 magazines (older than 65)** R 605
 Spouse member (spouse of active member) R 215
 Junior member (once-off payment until   member's 18th birthday) R 215
 Foreign member (year fee)*
R 930
 Life member* R 18 000
*Choice of SA Hunter or Man Magnum magazine included  
**SA Hunter and Man Magnum magazine included  

Fooie geldig vanaf Julie 2020 – Junie 2021 (Behalwe waar anders aangedui, is lidmaatskap gelde jaarliks hernubaar)

 

 Gewonelid geen tydskrif (ouderdom van 26 tot 64) R 785
 Gewonelid 1 tydskrif (ouderdom van 26 tot 64)* R 1 030
 Gewonelid 2 tydskrifte (ouderdom van 26 tot 64)** R1 240
 Gewonelid geen tydskrif (ouderdom van 18 tot 25) R 440
 Gewonelid 1 tydskrif (ouderdom van 18 tot 25)* R 745
 Gewonelid 2 tydskrifte (ouderdom van 18 tot 25)** R 690
 Senior lid geen tydskrif (ouderdom van 65 en ouer) R 340
 Senior lid 1 tydskrif (ouderdom van 65 en ouer)* R 370
 Senior lid 2 tydskrifte (ouderdom van 65 en ouer)** R605

 Eggenoot lid (eggenoot van aktiewe lid)

R 215
 Junior lid (eenmalige bedrag tot met lid se 18de verjaarsdag) R 215
 Buitelandse Lid (jaarfooi)*
R 930
 Lewenslangelid* R 18 000
*Keuse van SA Jagter tydskrif of Man Magnum tydskrif ingesluit
 
**SA Jagter tydskrif en Man Magnum tydskrif ingesluit  
Page 1 of 2