SA Jagters versoek lede om kommentaar te lewer op die konsepwitskrif vir bewaring en volhoubare benutting van SA se wildlewe. Die konsepwitskrif bevat die aanbevelings van die High Level Panel of Experts (HLP) wat in 2019 aangestel is om huidige beleid, wetgewing en praktyke te hersien ten opsigte van die bestuur, teel, handel en hantering van olifante, leeus, luiperds en renosters. Dit handel ook met die breë beginsels van biodiversiteitsbewaring en benutting.

 

SA Jagters sal die konsepwitskrif bestudeer om seker te maak dat dit ʼn geïntegreerde en sinvolle benadering tot bewaring en verantwoordelike benutting van biodiversiteitsbronne behels. Lede word dringend versoek om teen 10 Augustus 2022 skriftelike kommentaar op die witskrif te stuur aan die bestuurder bewaring by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lede kan kommentaar ook direk stuur aan die Departement Bosbou, Visserye en die Omgewing aan Khutadzo Mahamba by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. binne 60 dae vandat die witskrif op 8 Julie 2022 gepubliseer is.

 

Kliek hier vir die volledige dokument: Draft White Paper for Conservation and Sustainable Use of SA's Biodiversity

 

 

Members are requested to comment on the draft White Paper on the Conservation and Sustainable Use of South Africa’s Biodiversity. This is a very important policy that will have a significant impact on the future of the hunting sector as well as private sectors role in the conservation of our wildlife heritage.

 

The draft White Paper gives effect to recommendations made by the High-Level Panel of Experts (HLP) appointed in 2019 to review our current policies, legislation and practices on matters of elephant, lion, leopard and rhinoceros management, breeding, hunting, trade and handling, but also deals with broader principles for biodiversity conservation and use.  

 

SA Hunters will scrutinize the draft white paper to ensure an integrated and sensible approach to conservation and responsible use of biodiversity resources and members are urged to submit their comments to the Manager Conservation at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 10 August, or to the DFFE to Khutadzo Mahamba at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in 60 days from date of publication – 8th July 2022

 

Click here for full document: Draft White Paper for Conservation and Sustainable Use of SA's Biodiversity