Hunting News

I trust that most of you have already had the privilege to hunt this season or to enjoy some time out in nature. If not, you are probably getting ready for the hunt.

Amidst all the excitement for the preparations, I want to remind you of the various viruses that you need to be aware of and to make precautions to avoid. The wonderful rain we received in the past month in many parts in South Africa, has created favourable conditions for insects that transmit dangerous viruses. This letter is not intended to scare you, but just to inform you of what is out there and how to best avoid or treat it.

Ek vertrou dat baie lede reeds vanjaar die voorreg gehad om `n draai in die jagveld te maak en die buitelewe te geniet. Andersins maak julle sekerlik voorbereidings om binnekort te gaan jag.

Met al die opwinding wat met só `n vooruitsig gepaardgaan, herinner ek julle veral aan die verskeie virussiektes waarteen jagters voortydig voorsorgmaatreëls behoort te tref. Sekere dele van die land en streke oorkant ons grense het `n goeie reënseisoen ervaar wat die teenwoordigheid verhoog van insekte wat gevaarlike virussiektes oordra. Die doel van hierdie nuusbrief is nie om lede bang te praat nie, maar eerder om julle bewus te maak.

Hetsy jy jag vir jou eie plesier of vir die pot, benut jy ‘n hulpbron. Indien dit kundig bestuur word, is dit ‘n hernubare hulpbron wat die aanwas van wildlewe tot voordeel van die nageslag ondersteun. Hoewel individuele grondeienaars antiloopbevolkings binne omheinde gebiede kan bestuur, word veerwild nie beperk tot plase of politieke grense nie en daarom moet voëllewe as ‘n gemeenskaplike hulpbron hanteer word. Dit behoort aan niemand nie, maar is almal se verantwoordelikheid.

Whether you hunt for pleasure or the pot you are using a resource. If wisely managed, the resource is renewable and game populations should replenish themselves and continue to benefit future generations.  While antelope populations can be fenced-in and managed by individual landowners, birds are not limited by farm or political boundaries and as such they need to be treated as a shared resource; the property of no-one, but the responsibility of everyone.

Page 2 of 2