Bek-en-klouseer

 

Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het sopas die beheermaatreëls vir bek-en-klouseer vir beide Kwazulu-Natal en Limpopo vrygestel. Hierdie protokol bepaal die vereistes wat in sekere dele van Limpopo en KwaZulu Natal onder die Dieregesondheidswet, Wet 35 van 1984 beheer word. Dit beperk die vervoer van produkte van spleethoewige diere in, uit, en deur hierdie gebiede

`n Kopie van die volledige Protokol is hier beskikbaar

 

KwaZulu-Natal en Limpopo

 

Die nuut uitgereikte protokol geld vir beide die beheergebiede in KwaZulu-Natal en Limpopo. Die protokol vestig die bepalings van toepassing op die vervoer van diere en diereprodukte van bute na die beheergebiede, binne die beheergebiede, deur die beheergebiede en van binne die beheergebiede na buite.

 

Die bepalings is soos volg:

 

  • Alle beweging van spleethoewige diere of produkte, van buite na die beheergebied, in die beheergebied en vanuit die beheergebied na buite, (uitgesluit Buffel en Vlakvark wat gladnie vervoer mag word nie) benodig `n voorgeskrewe permit waarvoor aansoek gedoen moet word.

  • Daar mag hoogstens 50 kg vleis van produksiediere (beeste skape bokke en varke) mag vervoer word per voertuig, onderhewig daaraan dat dit in `n goedgekeurde abattoir geslag en verwerk is, behoorlik verpak is, behoorlik ettiketteer is en vergesel word van `n gedrukte kwitansie van die verskaffer. Hierdie 50 kg vleis van produksiediere per voertuig mag sonder `n permit vervoer word.

 

Persone wat wildsvleis vir eie gebruik vanuit die KwaZulu-Natal en/of Limpopo beheergebiede wil vervoer moet let op die volgende vereistes soos in die protokol uiteengesit:

 

  • Die vleis moet vir eie gebruik wees
  • Slegs een karkas van spleethoewige diere per persoon wat die vleis vergesel sal toegelaat word
  • Die vel moet vewyder wees, die karkas moet opgesny en verpak wees en duidelik gemerk wees met die spesie, plek van oorsprong en die gewig van elke verpakking.
  • Die vleis moet opgehang word tot droog en drupvry
  • Die kop, vel, pote en binnegoed van die diere wat gejag is moet op die jagplek agterbly.
  • Daar is geen beperking op behoorlike gekookte of “breekdroog” vleis nie.
  • Horings en velle en bene mag slegs uit die beheergebied vervoer word ná dit vir 28 dae gesout en gedroog is.
  • Die aansoek vir die permit moet minstens 3 werksdae voor die verwydering ingedien word. Aansoekvorm op bladsy 9 en 10 van die Protokol.

 

Alle ansoeke vir die permitte moet gerig word aan die volgende persone:

 

KwaZulu/Natal
DR CC Meintjies
083 273 5797
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Limpopo
Dr JJ Mentz
083 302 1850
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.