SA Jagters Geakkrediteerde Jagpakkette 2022

 

Daar is nog `n paar van die 42 geakkrediteerde jagpakkette oor wat teen billike pryse aan lede aangebied word. Hierdie jagpakkette word verskaf deur die Vereniging se eie lede en is onderhewig aan die SA Jagters se jagterskode.

 

Besigtig die beskikbare jagpakkette hier.

 

Bespreek jou SA Jagters geakkrediteerde jagavontuur. Rig navrae aan Vanessa by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Dui aan in watter pakket jy belangstel
 2. Dui aan watter datum jou pas
 3. Vanessa sal datums verifieer en met jagters bevestig
 4. Vanessa sal die jagbestemmings se normale pryslys en jagreëls aan jagters verskaf.
 5. Die Jagter betaal die volledige prys van die jagpakket direk aan SA Jagters om die bespreking te bevestig.
 6. Direk na afloop van die jag, gee jagters per e-pos terugvoer van hulle ervaring aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

SA Hunters Accredited Hunting Packages 2022

 

We still have a few of the 42 accredited hunting packages left at reasonable prices. These packages have been made available by our own members and comply with our hunter’s code.

 

View the available hunting packages here.

 

Book your SA Hunters accredited hunting adventure. Direct queries to Vanessa by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Indicate which package you are interested in
 2. Indicate your preferred date
 3. Vanessa will verify dates and confirm with hunters
 4. Vanessa will send the hunting destination’s regular price list and rules to hunters
 5. The hunter pays the full price of the hunting package directly to SA Hunters to confirm the booking.
 6. Immediately after the hunt, the hunters will provide feedback of their experience to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.