Dedicated Sport Shooter Status

Obtaining Dedicated Sport Shooter Status issued by SA Hunters, complies with the statutory requirements of Act 60 of 2000 as amended. Members that achieved Dedicated Sport Shooter Status in terms of Section 16 of this Act, may be in possession of more than four firearms for sport shooting purposes.

  • Dedicated Sport Shooter Status is ideally suited to persons that participate regularly in sport shooting activities.
  • NB: SA Hunters’ policy determines that Dedicated Sport Shooter Status may only be awarded to members that are 16 years and older.
  • Members younger than 16 may complete the training, but may only apply for the status once they turn 16 and the application will only be received, processed and the status issued after they have turned 16.

There is a perception that it is easier to acquire Dedicated Sport Shooter Status than Dedicated Hunter Status, which results in some members registering for Dedicated Sport Shooter Status instead. Remember that the activity requirements for maintaining Dedicated Sport Shooter Status are stricter and requires participation in authentic sport shooting activities to retain the status.

Application procedure for Dedicated Sport Shooter Status

Die verwerwing van Toegewyde Sportskutstatus voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, mag ingevolge Artikel 16 van die Wet meer as vier vuurwapens vir sportskietdoeleindes besit.

  • Toegewyde Sportskutstatus is geskik vir lede wat aktief aan sportskietaktiwiteite of kompetisies deelneem.
  • Let wel: Ingevolge die beleid van SA Jagters, word Toegewyde Sportskutstatus slegs toegeken aan lede 16 jaar en ouer.
  • Lede jonger as 16 jaar mag wel die opleiding voltooi maar mag slegs aansoek doen vir en die Toegewyde Status wanneer hulle 16 jaar oud word en die Toegewyde Status aansoek sal daarom slegs ontvang, verwerk en die Toegewyde Status uitgereik word nadat die lid 16 jaar oud geraak het.

Dit word soms beweer dat dit makliker is om Toegewyde Sportskutstatus te verwerf as Toegewyde Jagterstatus en sommige lede registreer dan liewer Toegewyde Sportskutstatus. Onthou dat die aktiwiteitsvereistes vir die handhawing van Toegewyde Sportskutstatus baie strenger is en werklike sportskietaktiwiteite vereis om die status te behou.

Aansoekprosedure vir Toegewyde Sportskutstatus