Die Bewaringskomitee vir die periode 2022 en 2023 is aangewys en bestaan uit ‘n span toegewyde kundiges in verskillende areas. Die doel van die Bewaringskomitee is om die Uitvoerende Komitee by te staan in sy taak deur advies te gee en aanbevelings te doen aangaande bewaringsaktwiteite van die Vereniging met betrekking tot:

·         Skep van ‘n gedeelde visie vir bewaring binne die Vereniging

·         Formulering van die bewaringsbeleidsrigting vir die Vereniging

·         Ontwikkeling van bewaringskapasiteit binne die Vereniging

·         Bevordering van volhoubare en verantwoordelike natuurlewebestuurspraktyke

·         Koordinering van bewaringsinisiatiewe en -aktiwiteite van die Vereniging

·         Bevorder nakoming van alle toepaslike wetgewing

Filename Size
An Adobe Acrobat file 20220630 Bewaringskomitee 2022-2023 AFR 2.96 MB
An Adobe Acrobat file 20220630 Bewaringskomitee 2022-2023 ENG 3.79 MB