Affiliations and Associate Members

Affiliasies en Assosiaat Verenigings

 Affiliation - Affiliasies

   

IHEA - International Hunters Education Association

International Association focusing on Hunter training
SAHGCA is a member of this Association since April 1st 2004

 ‘n Internasionale jagtersvereniging wat hom veral toelê op jagtersopleiding
SAJWV is lid van hierdie Vereniging vanaf 1 April 2004

  NRA-USA - National Rifle Association of America

SAHGCA is a member of this Association since 7 December 2007
Die SAJWV is lid van hierdie vereniging vanaf 7 Desember 2007  IGRF - The International Gallery Rifle Federation

(Formerly the European Gallery Rifle Federation)

SAHGCA were accepted by this Federation as the controlling body of gallery rifle disciplines in South Africa as from 12 May 2009
Die SAJWV is deur hierdie Federasie aanvaar as die beherende liggaam vir die gallery rifle dissiplines in die RSA vanaf 21 Mei 2009  NRA-UK - National Rifle Association of the UK

SAHGCA is a member of this Association since 23 October 2009
Die SAJWV is lid van hierdie vereniging vanaf 23 Oktober 2009  SASSCo - SA Shooting Sport Federation

South African Sport shooting Federation
Suid Afrikaanse Sportskietfederasie

  CIC - International Council for Game and Wildlife Conservation

Assosiate Members - Assosiaat Verenigings   

SA Bow Hunters Association

SA Boogjagtersvereniging

 

SAFTAA - South African Field Target Association

Suid-Afrikaanse Veldteiken Vereniging 

Reloading Association of South Africa

Herlaaivereniging van Suid-Afrika

 

SANSSU - South African National Schools Shooters Union

Suid-Afrikaanse Nasionale Skoleskutters Unie