• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   Firearm Licence Helpline
   Firearm Legislation
   Application Process for Firearm Licences
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Firearm Licence FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop
Search

Professional Hunters: Registration for Recognition of Prior Learning (RPL)

The deadline for SAQA registration for professional hunter training has been extended from 30 June 2024 to 30 June 2025. It has been renewed multiple times before, but a new unit standard has been created, which might come into effect. It is uncertain whether this unit standard and the new training (yet to be developed) […]

Monolithic bullets are worth considering for your next hunt

Author: André van der Merwe Hornady Interlock Bullets For the past 20 years, I have been satisfied with the results obtained from 180-grain Hornady Interlock Spitzer bullets when hunting with the .30-06 Springfield. These are lead-core bullets with a copper jacket designed to expand upon impact which ensures a large enough wound channel and significant […]

Oorweeg monolitiese koeëls vir jag

Skrywer: André van der Merwe Hornady Interlock-koeëls Oor die afgelope 20 jaar was ek nog altyd tevrede met die werkverrigting van die 180 grein Hornady Interlock Spitzer-koeëls in my .30-06 Springfield wanneer ek gaan jag het. Dit is ʼn loodkernkoeël met ʼn kopermantel wat ontwerp is om op impak oop te maak en ʼn groot […]

Beroepsjagters: Registrasie vir erkenning van vorige leerervaring (RPL)

Die sperdatum vir SAQA-registrasie vir professionele jagteropleiding is verleng van 30 Junie 2024 tot 30 Junie 2025. Dit is verskeie kere voorheen hernu maar ʼn nuwe eenheidstandaard is intussen geskep wat moontlik in werking kan tree. Dit is onseker of hierdie eenheidstandaard en die nuwe opleiding (wat nog geskep moet word) sal lei tot ’n […]

Hunting licences for the Northern Cape are available via email

Hunting and fishing licences for the Northern Cape are now available via e-mail. Following the closure of many post offices in the Northern Cape, it has been almost impossible to obtain hunting licences for this province. Now it is easy. Follow the steps below to apply for hunting licences online: Complete the application form here […]

Jag- en hengellisensies vir die Noord-Kaap beskikbaar per e-pos

Jag- en hengellisensies vir die Noord-Kaap is nou per epos beskikbaar. Nadat baie Poskantore in die Noord-Kaap gesluit het, was dit bykans onmoontlik om jaglisensies vir dié provinsie te bekom. Nou is die sommer maklik. Volg die stappe hieronder om aanlyn vir jaglisensies aansoek te doen: Voltooi die aansoekvorm hier Identiteitsnommer, kontaktelefoonnommer, adres en e-posadres […]

Professional Hunters: Registration for Recognition of Prior Learning (RPL)

The SAQA registration for professional hunter training expires on 30 June 2024. It has been renewed multiple times before, but a new unit standard has been created, which might come into effect. It is uncertain whether this unit standard and the new training (yet to be developed) will lead to a qualification (managed by Higher […]

Noordwes-parkeraad Jagpakketveiling 22-24 Mei 2024

Spesiale Nuusbrief 15 Mei 2024 Noordwes-parkeraad veil jagpakkette op Die Noordwes-parkeraad bied vanjaar weer ʼn aantal jag- en oespakkette aan in vyf van sy reservate. Die pakkette sal van 22 tot 24 Mei 2024 tydens ʼn aanlyn veiling beskikbaar gestel word. Lees meer besonderhede oor die pakkette op hierdie advertensie met registrasiebesonderhede hier. Die veiling […]

Bek-en-Klouseer Mei 2024

Spesiale Nuusbrief 7 Mei 2024 Uitbreek van bek-en-klouseer in die Oos-Kaap Bek-en-klouseer het vir die eerste keer in die Oos-Kaap uitgebreek. Ons stel jagters in kennis dat sekere beperkende maatreëls in die omgewing van Humansdorp mag geld wat ʼn impak op jagaktiwiteite kan hê. Die Oos-Kaapse provinsiale veeartsenydienste het verskeie gebiede aangrensend aan die besmette […]

error: Content is protected !!