• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Te veel klem op skietbaanaktiwiteite?

Van tyd tot tyd word die volgende stellings deur lede gemaak: “daar word te veel tyd afgestaan aan skietaktiwiteite ten koste van jag!” of “die SA Jagters- en Wild-bewaringsvereniging (SAJWV) het in ’n skietvereniging ontaard!” Elke persoon wat hom/haarself ’n verantwoordelike jagter noem, moet dit hul besigheid maak om deurlopend aan hul skietvernuf te werk. […]

Does SAHGCA put too much emphasis on shooting range activities?

The Association often receives comments that too much time is dedicated to shooting activities to the detriment of hunting, or that SA Hunters and Game Conservation (SAHGCA) has become a shooting association. Every person who regards him/herself as a responsible hunter will strive to improve his/her shooting skills. To fire a few shots before the […]

Vuurwapenveiligheid – hoe veilig is jou hantering van vuurwapens?

Volgens ervare professionele jagters is daar relatief min risiko om een van die groot VYF te jag. Die oorheersende en immer teenwoordige gevaar is dié van ‘n skietvoorval, met die jagter wat dikwels die probleem veroorsaak. Nota: vir eenvoud word daar in hierdie artikel net na jaggewere verwys, alhoewel die beginsels van vuurwapenveiligheid ook van […]

Firearm Safety: are you safe?

According to experienced professional hunters, the risks are relatively low when hunting the Big Five. The predominant and ever-present danger is a shooting incident where the hunter is usually at fault. A terrifying moment! Professional hunters often talk about the first time they observe new clients handling firearms, which is an indication whether the hunt […]

Skietbrille verpligtend op alle SA Jagters skietbane

Die dra van skietbrille (vir volwassenes en kinders) op alle skietbane van die SA Jagters- en Wildbewarings-vereniging gedurende skietaktiwiteite op tak, streek en nasionale vlak is vanaf 1 Januarie 2016 verpligtend. Dit sal geld vir alle tipes vuurwapens en ook luggewere! Skietbrille is slegs verpligtend vir skuts op die skietpunt, nie vir toeskouers nie. Oorbeskerming […]

Shooting glasses compulsory on all SA Hunters shooting ranges

From 1 January 2016, is compulsory for all shottists (adults and children) to wear shooting glasses on shooting ranges during SA Hunters and Game Conservation Association’s branch, regional and national shooting activities. This rule will apply when using all type of firearms and air-rifles. Spectators do not have to wear shooting glasses. Hearing protection (ears) […]

Firearms equipped with muzzle brakes

Revised rule January 2016: From 1 January 2016 the use of muzzle brakes will not be allowed on shooting ranges where organised branch-, regional- or national shooting exercises/competitions are hosted by the branches of SAHGCA on the strength of the “SAHGCA Universal Rules at shooting exercises”. Reasons for this decision: From the research done by […]

Vuurwapens toegerus met trompremme (“muzzle brakes”)

Gewysigde reël Januarie 2016: Die gebruik van trompremme (muzzle brakes) op vuurwapens word vanaf 1 Januarie 2016 kragtens die “SAJWV Universele Reëls by skietoefeninge” nie toegelaat op skietbane waar georganiseerde tak-, streek- of nasionale skietoefeninge/kompetisies deur takke van die SAJWV aangebied word nie. Redes vir die besluit: Uit die navorsing is dit duidelik dat ‘n […]

Shotgun Shooting Exercises

Filename Size 01 Shotgun – Universal Rules for shooting exercises (2016 Feb) 73.83 KB 02 Shotgun – Range Safety and Commands (2016 Feb) 23.36 KB 03 Shotgun – Shooting Exercises and Clay Competitions (2018 Mar) 657.71 KB 09 2021 – Scorecard -Branch Shoot 165 KB 09 2021 – Scorecard -Regional Shoott 184 KB HS01 Duck […]

Haelgeweer Skietoefeninge

Filename Size 01 Haelgeweer – Universele reels by skietoefeninge (2016 Feb) 73.42 KB 02 Haelgeweer – Skietbaanreels en Standaardbevele (2016 Feb) 21.78 KB 03 Haelgeweer – Skietoefeninge en skietkompetisies (2018 Mar) 565.89 KB 09 2021 – Telkaart -Streekskiet 184 KB 09 2021 – Telkaart -Takskiet 165 KB HS01 Eend Haelgeweerskietoefening (Feb 2016) 66.86 KB HS02 […]

error: Content is protected !!