Dedicated Sportshooter Status (2)

Toegewyde Sportskutstatus

29 April 2015

Die Toegewyde Sportskut status voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, kan ingevolge Artikel 16 van bogenoemde wet verklaar word as toegewyde Sportskut. Dit bied aan hulle die geleentheid om meer as vier vuurwapens vir sportskiet doeleindes te besit.

SAJWV Toegewyde Sportskietstatus is bedoel vir persone wat kompeterend aan baanskiet of sportskiet, kompetisies op takvlak, streekskiet en/of provinsiale vlak/nasionale vlak aan die SAJWV se amptelike skietaktiwiteite wil deelneem, en wat ten minste aan drie amptelike skietaktiwiteite per jaar kan deelneem. SAJWV Toegewyde Sportskiet is nie geskik vir lede wat spontaan meer as 4 (vier) vuurwapens besit en baie in die jagveld kom, en nie aan kompeterende skietkompetisies deelneem nie.

Applikasie vir Toegewyde Sportskut Status

Read more...
29 April 2015

Dedicated Sport Shooter Status complies with the conditions of Act 60 of 2000. Any person that acquires this status may be referred to as a Dedicated Sport Shooter in terms of Section 16 of this Act. This offers such a person the opportunity to own more than 4 fire-arms for the purposes of sport shooting.

SAHGCA Dedicated Sportshooter Status is intended for members who participate in at least three official SAHGCA shooting activities or compete at SAHGCA sportshooting competitions at branch, regional, provincial or national level every year. SAHGCA Dedicated Sportshooter Status is not suitable for members that own more than 4 (four) firearms, hunt often, and do not participate in shooting competitions.

Application process for Dedicated Sport Shooter

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za