Dedicated Hunter Status (2)

Toegewyde Jagter Status

29 April 2015

Die Toegewyde Jagter status voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, kan ingevolge Artikel 16 van bogenoemde wet verklaar word as toegewyde jagter. Dit bied aan hulle die geleentheid om meer as vier vuurwapens vir jagdoeleindes te besit.

SAJWV Toegewyde Jagter status is geskik vir lede wat gereeld jag en/of aan takaktiwiteite deelneem.

Applikasie vir Toegewyde Jagter Status

Read more...
29 April 2015

Dedicated Hunter Status complies with the conditions of Act 60 of 2000. Any person that acquires this status may be referred to as a Dedicated Hunter in terms of Section 16 of this Act. This offers such a person the opportunity to own more than 4 fire-arms for the purposes of hunting.

SAHGCA Dedicated Hunter Status is intended for members that hunt often and/or participate in branch activities.

Application process for Dedicated Hunter

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za