Toegewyde Jagter Status

Die Toegewyde Jagter status voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, kan ingevolge Artikel 16 van bogenoemde wet verklaar word as toegewyde jagter. Dit bied aan hulle die geleentheid om meer as vier vuurwapens vir jagdoeleindes te besit.

SAJWV Toegewyde Jagter status is geskik vir lede wat gereeld jag en/of aan takaktiwiteite deelneem.

Applikasie vir Toegewyde Jagter Status

 1. n Lid wat die voorgeskrewe Toegewyde Jagter kursus wil aflê moet die Senior Opleier van sy/haar tak kontak om reëlings vir die bywoning van die toepaslike kursus te tref.
 2. Lede wat aansoek wil doen om Toegewyde Jagter status moet die SAJWV se voorgeskrewe Toegewyde kursus met ‘n slaagsyfer van 70% voltooi.
 3. Nadat die lid die voorgeskrewe Toegewyde Jagters eksamen afgelê het moet die lid die SAJWV-skiettoets (100m/drie skote) vir Toegewyde Jagters suksesvol by sy tak aflê.
 4. Voltooi hierna die aansoek om registrasie as Toegewyde Sportskut en stuur die voltooide aansoekvorm tesame met die bewys van betaling aan Maica by dedicated@sahunt.co.za
 5. ‘n Eenmalige administratiewe fooi van R200-00 moet elke aansoek vergesel. (Hierdie bedrag is losstaande van die kursusfooi).
 6. Indien ‘n lid in besit is van ‘n Sertifikaat vir Toegewyde Jagter status by ‘n erkende geakkrediteerde Vereniging, en nog steeds lid van die Vereniging is, sal SAJWV die kwalifikasie erken:  Bv:  CHASA Opleidingsertifikaat of ‘n Professionele Jagter sertifikaat.
 7. Indien die lidmaatskap van sodanige vereniging verval het of die status nie uitgereik is deur ‘n erkende geakkrediteerde Vereniging nie kan SAJWV van die lid vereis om die eksamen oor te skryf, of alternatiewelik die SAJWV se opleiding te deurloop.
 8. SAJWV ledegeld moet op datum betaal wees alvorens Toegewyde Jagter status uitgereik kan word.
 9. Senior lede van af ouderdom 70 jaar en ouer wat nog nie oor die status beskik nie, kwalifiseer outomaties vir die status, en moet dan net die aansoekvorm voltooi en aanstuur na Maica by dedicated@sahunt.co.za of 086 655 6676 met die bewys van betaling vir R200.00.
 10. Aansoekvorm en bewys van betaling moet per e-pos aan Maica by dedicated@sahunt.co.za of faks na 086 655 6676 gestuur word.

Geregistreerde Toegewyde Jagters moet in terme van die Wet op Beheer oor Vuurwapens en Regulasies jaarliks voor of op 31 Oktober ‘n aktiwiteitsverslag indien en ten minste twee aktiwiteite per jaar rapporteer. Versuim om so ‘n verslag in te dien en u aktiwiteite te rapporteer kan tot die kansellasie van u Toegewyde Jagter status lei.

Rig enige navrae aan Maica by dedicated@sahunt.co.za of 012 808 9300

 • Last modified on Wednesday, 27 January 2016 06:26
 • font size
More in this category: « Dedicated Hunter Status

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za