Toegewyde Sportskut Status

Die Toegewyde Sportskut status voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000. Lede wat hierdie status verwerf het, kan ingevolge Artikel 16 van bogenoemde wet verklaar word as toegewyde Sportskut. Dit bied aan hulle die geleentheid om meer as vier vuurwapens vir sportskiet doeleindes te besit.

SAJWV Toegewyde Sportskietstatus is bedoel vir persone wat kompeterend aan baanskiet of sportskiet, kompetisies op takvlak, streekskiet en/of provinsiale vlak/nasionale vlak aan die SAJWV se amptelike skietaktiwiteite wil deelneem, en wat ten minste aan drie amptelike skietaktiwiteite per jaar kan deelneem. SAJWV Toegewyde Sportskiet is nie geskik vir lede wat spontaan meer as 4 (vier) vuurwapens besit en baie in die jagveld kom, en nie aan kompeterende skietkompetisies deelneem nie.

Applikasie vir Toegewyde Sportskut Status

 1. ‘n Lid wat die voorgeskreweToegewyde Sportskut kursus wil aflê moet die Senior Opleier van sy/haar tak kontak om reëlings vir die bywoning van die toepaslike kursus te tref.
 2. Lede wat aansoek wil doen om Toegewyde Sportskut status moet SAJWV se voorgeskrewe toegewyde Sportskietkursus met ‘n slaagsyfer van 70% voltooi.
 3. Voltooi hierna die aansoek om registrasie as Toegewyde Sportskut en stuur die voltooide aansoekvorm tesame met die bewys van betaling na Maica by dedicated@sahunt.co.za
 4. ‘n Eenmalige administratiewe fooi van R200-00 moet elke aansoek vergesel. (Hierdie bedrag is losstaande van die kursusfooi).
 5. Indien ‘n lid in besit is van ‘n Sertifikaat as Toegewyde Sportskut by ‘n erkende geakkrediteerde Vereninging, en nog steeds lid van die instansie is, sal SAJWV die kwalifikasie erken.
 6. Indien die lidmaatskap van sodanige vereniging verval het of die status nie uitgereik is deur ‘n erkende geakkrediteerde Vereniging nie kan die SAJWV van die lid vereis om die eksamen oor te skryf, or alternatiewelik die SAJWV se opleiding te deurloop.
 7. SAJWV ledegeld moet op datum betaal wees alvorens Toegewyde Sportskutstatus uitgereik kan word.
 8. Senior lede vanaf ouderdom 70 jaar en ouer wat nog nie oor die status beskik nie, kwalifiseer outomaties vir die status, en moet dan net die aansoekvorm voltooi en aanstuur na Maica by dedicated@sahunt.co.za of 086 655 6676, met die bewys van betaling vir R200,00.
 9. Aansoekvorms en bewys van betaling moet per e-pos aan Maica by dedicated@sahunt.co.za of 086 655 6676 gestuur word.

Geregistreerde Toegewyde Sportskuts moet in terme van die Wet op Beheer oor Vuurwapens en Regulasies jaarliks voor of op 31 Oktober ‘n aktiwiteitsverslag by die Vereniging indien en deelname aan ten minste drie amptelike SAJWV skietaktiwiteite per jaar rapporteer om die Tiegewyde Sportskutstatus te behou. Versuim om so ‘n verslag in te dien kan tot die kansellasie van u Toegewyde Sportskutstatus lei.

Rig enige navrae aan Maica by dedicated@sahunt.co.za of 012 808 9300

 

 • Last modified on Wednesday, 27 January 2016 06:29
 • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za