Shooting News and Articles (28)

Skietsake Nuus en Artikels

28 April 2015

The hunter is afforded the privilege to kill an animal when hunting! WOW!!, Do we realise the enormity of this privilege and the attendant responsibility? The moment a hunter takes aim at an animal for that very important “first shot”, there is a very big responsibility on him/her to ensure a quick death for his prey, with the first shot! A hunter not taking this responsibility seriously, should reflect on his role as “modern hunter” and consider the following quotation from the code of conduct of the SA Hunters and Game Conservation Association:

Read more...
28 April 2015

Die mens as jagter mag die vergunning gebruik wat jaggeleenthede hom bied om ’n dier dood te maak! WOW!!, besef ons altyd hoe ’n groot voorreg en gepaardgaande verantwoordelikheid dit is? Die oomblik wat die jagter aanlê vir daardie belangrike “eerste skoot” op ‘n dier, rus daar ‘n groot verantwoordelikheid op sy skouers om ’n vinnige dood vir sy prooi te verseker, met die eerste skoot! Die jagter wat die verantwoordelikheid nie met die nodige erns benader nie, behoort mooi te besin oor sy rol as “moderne jagter” na hy die volgende uittreksel uit die erekode van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging gelees het:

Read more...
28 April 2015

Die laerskoolseun staan in die buurman se tuin met sy windbuks (die hedendaagse naam is ‘n luggeweer) onder die vye- en appelkoosbome en skiet die muisvoëls, spreeus en tiptolle wat so heerlik aan die vrugte eet. Die seun het ‘n staande uitnodiging om sekere voëls se getalle in die tuin te beperk, want die Tannie lê haar vrugte in (vir konfyt ens.), anders eet die voëls alles op - of daar word net ‘n hap geneem uit elke vrug - vóór dit in die kombuis kan kom en ingelê word. Wanneer hy ander jagvelde soek, stap die seun met sy windbuks in die hand verby die laaste paar blokke woonhuise tot by die dorpsgrens. Nou is die jong jagter in die veld en hy kan verder na hartelus die wêreld verken met sy windbuks in die hand.

Read more...
28 April 2015

The school boy walks with his pellet gun (nowadays referred to as an air rifle) under the fig and apricot trees in the neighbour's yard, shooting mouse birds, Cape bulbul (tiptol) and starlings eating the ripe fruit. The boy has permission from the owner to control the numbers of certain species in the garden. She makes preserves from the fruit and if the bird numbers are not controlled, there will be nothing left for the household to enjoy. When he is done, the boy takes a stroll towards the edge of town where he explores the veld with his air rifle in hand for other potential quarry.

Read more...
28 April 2015

The Association often receives comments that too much time is dedicated to shooting activities to the detriment of hunting, or that SA Hunters and Game Conservation (SAHGCA) has become a shooting association. Read more...

28 April 2015

Van tyd tot tyd word die volgende stellings deur lede gemaak: “daar word te veel tyd afgestaan aan skietaktiwiteite ten koste van jag!” of “die SA Jagters- en Wild-bewaringsvereniging (SAJWV) het in ’n skietvereniging ontaard!” Read more...

Page 2 of 2

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za