Kinders en windbukse (en ander gewere)!

Die laerskoolseun staan in die buurman se tuin met sy windbuks (die hedendaagse naam is ‘n luggeweer) onder die vye- en appelkoosbome en skiet die muisvoëls, spreeus en tiptolle wat so heerlik aan die vrugte eet. Die seun het ‘n staande uitnodiging om sekere voëls se getalle in die tuin te beperk, want die Tannie lê haar vrugte in (vir konfyt ens.), anders eet die voëls alles op - of daar word net ‘n hap geneem uit elke vrug - vóór dit in die kombuis kan kom en ingelê word. Wanneer hy ander jagvelde soek, stap die seun met sy windbuks in die hand verby die laaste paar blokke woonhuise tot by die dorpsgrens. Nou is die jong jagter in die veld en hy kan verder na hartelus die wêreld verken met sy windbuks in die hand.

Bogenoemde prentjie was ‘n algemene gesig, twintig, dertig jaar gelede. Vir sommige mense mag dit onverantwoordelik klink om ‘n kind toe te laat om in die dorp met ‘n windbuks rond te loop en voëls te skiet, veral sonder toesig. Saam met dié voorreg het daar egter vir elke kind verantwoordelikhede gekom en ‘n pak slae en opskorting van die voorreg (om die windbuks te gebruik) was onmiddellik aan die orde van die dag, in geval van ‘n oortreding. Met ‘n windbuks het die kinders dus baie gou verantwoordelikheid en veilige wapenhantering aangeleer as voorbereiding vir gebruik van later die “saloon” (22 randslag geweer) en selfs groter jaggewere.

Ongelukkig - maar met goeie rede - vir vandag se kinders én volwassenes is daar streng wetgewing (Vuurwapenwet) wat die afvuur van selfs luggewere, verbied in beboude gebiede (stede, dorpe ens.). Die geleenthede vir kinders om dus ‘n luggeweer te gebruik is beperk tot formele skietbane en plase.

Soos met enige sportsoort is gereelde oefening ook onontbeerlik by die skietsport. Wat nou gemaak om ons kinders meer geleentheid te gee om veilig en verantwoordelik deel te neem aan skietaktiwiteite met onder andere luggewere? Byna elkeen van die 73 takke van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging het een of ander vorm van luggeweer en/of 22 randslaggeweer skietaktiwiteite, spesifiek vir kinders.

‘n Voorbeeld is die die Sandrivier-58 tak waarvan al die skietaktiwiteite op die Excalibur skietbaan net buite Welkom aangebied word. Donderdagmiddae is daar volwassenes (onder andere ‘n oud Protea skut) wat luggeweer skietaktiwiteite en lesings vir die kinders aanbied en alhoewel sommige kinders se ouers hulle daarheen vervoer, kom ander op hul fietse daar aan. Daar is ‘n wapenkluis op die terrein waar die kinders se luggewere veilig bewaar word tussen skietdae. Die tak het later die jaar ‘n “Junior dag” waarvan die datum op versoek van sekere skole in Welkom verskuif is om ook by hul programme in te pas, om soveel moontlik kinders geleentheid te gee om aan onder andere die skietaktiwiteite deel te neem.

Sedert 2011 het SA Jagters luggeweer streekskietkompetisies vir juniors onder 13 jaar en 22 randslag streekskietkompetisies vir juniors onder 18 jaar en kwalifiseerders word uitgenooi onder die Top 15 in elke kategorie om jaarliks in September aan die nasionale junior skietkompetisies deel te neem. Verder is daar ook vanaf 2014 ‘n onder 18 kategorie vir die juniors om deel te neem aan die Presidentskietkompetisie op streek en nasionale vlak binne SA Jagters.

Die doel van hierdie artikel is om ouers waarvan die kinders nog nie aktief deelneem aan soortgelyke skietaktiwiteite nie, aan te moedig om kontak te maak met die plaaslike tak van SA Jagters en u kinders toe te laat om die voorreg van gereelde, veilige wapenhantering te beleef, onder volwasse toesig. Die skietsport is by uitstek geskik om kinders verantwoordelikheid en dissipline te leer. Ek dink vandag nog met heimweë terug aan daardie heerlike dae onder tannie Pottie se vrugtebome in Tuinweg, Otjiwarongo in die destydse Suid Wes Afrika. Hoeveel volwassenes se liefde vir jag en/of skiet is op ‘n soortgelyke wyse gevestig? Haal daardie ou windbuks van Pa of Oupa uit die kluis, stof dit af en olie en laat die kinders weer die “geweertjies” gebruik. Kom ons help reeds vandag ons kinders, om hul eie herinneringe te begin skep!

  • Last modified on Tuesday, 28 April 2015 09:26
  • font size
Andre van der Merwe

André van der Merwe is die Bestuurder: Tak-  en Skietsake van die SAJWV

André is ‘n entoesiastiese jagter en sportskut wat gereeld deelneem aan die SAJWV se sportskietaktiwiteite op tak-, streek- en nasionale vlak.

Vir navrae oor Tak-en Skietsake en artikels waarvan hy die outeur is op die SAJWV webwerf, kan aan hom geskryf word by andrevdm@sahunt.co.za 

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za