Shooting, Competitions and Awards (10)

Skiet, Kompetisies en Toekennings

03 October 2017

Die Nasionale President skietkompetisie wat op Saterdag, 23 September 2017 op die Elandsrand skietbaan te Kroonstad plaasgevind het.

Read more...
03 October 2017

Die SA Jagters, nasionale Intertak Spanskietkompetisie het plaasgevind op Saterdag, 12 Augustus 2017 op die nuwe Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak wat ook die gasheertak vir die dag was.

Read more...
18 January 2017

In the table below the SA Hunters regional and national shooting programme for 2018.

With the popularity of the regional shooting competitions increasing on an annual basis, the capacity of certain shooting ranges are becoming limited. The principle is that shooters in a region should get first choice for participation in their region – this is one of the rules in the SA Hunters rules for regional shooting competitions.

If you are planning on participation in other regions, please ensure beforehand that you can participate by contacting the chairman of the host branch. Please do not assume if you have participated the previous year at a specific competition that you automatically can participate in the new year.

The results of the competitions is available on the member administration system under the section ‘Scores, Achievement & Awards -> Rankings’

Regional and National shooting programme

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Streekskietprogram 6 Febr 2018 41.01 KB 2018-02-06

Read more...
18 January 2017

In die tabel hieronder die SA Jagters streek- en nasionale skietprogram vir 2018.

Met die streekskietkompetisies wat al hoe gewilder raak begin die kapasiteit van skietbane plek-plek beperk raak. Die beginsel is dat die skuts in ‘n streek moet voorkeur kry vir deelname in hul streek – dit is dan ook deel van die SA Jagters reëls vir streekskietkompetisies.
Indien u beplan om aan ‘n ander streek se kompetisie deel te neem, moet u vooraf seker maak en inskryf. Moet nie na ‘n kompetisie ry en aanvaar dat u kan inskryf nie, u mag dalk teleurgestel word. Hierdie is nog nie ‘n algemene probleem nie, maar dit bestaan wel en daarom moet u asb seker maak deur die gasheertak se voorsitter te skakel en te verseker dat u kan deelneem. Moet ook nie aanvaar dat u in die verlede deelgeneem het aan ‘n spesifieke kompetisie by ‘n spesifieke tak en dat daar outomaties weer plek sal wees nie, skakel en reël asb!

Die resultate van skietkompetisies word kan deurlopend onder ‘Scores, Achievement & Awards -> Rankings’ op die lede administrasie stelsel besigtig word.

Regional and National shooting programme

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Streekskietprogram 6 Febr 2018 41.01 KB 2018-02-06

Read more...
27 April 2015

1) Introduction

One of SAHGCA's most important practical activities is to create opportunities where members can develop and improve their shooting skills and practise to use their firearms with knowledge and confidence, whether they are on the shooting range or when hunting.

Read more...
27 April 2015

1) Inleiding

Die skep van geleenthede vir lede om hul skietvaardighede te ontwikkel en te verbeter, is waarskynlik dié belangrikste praktiese aktiwiteit wat die SA Jagters aan sy lede bied om hulle toe te rus om hul vuurwapens met die nodige kundigheid en vertroue, veilig te kan gebruik op die skietbaan en wanneer hulle jag.

Read more...
26 April 2015

The revised shooting exercises for hunting came into effect on 16 January 2014. Among the most important changes is the consolidation of general shooting rules in the document - Universal rules for shooting exercises. These rules must always be read in conjunction with the Universal rules for shooting exercises.

Read more...
26 April 2015

Die hersiene jaggebaseerde skietoefeninge het op 16 Januarie 2014 in werking getreë. Die belangrikste veranderinge is die konsolidasie van algemene skietreëls in die nuwe dokument – “Universele reëls by skietoefeninge”. Vir volledige verduideliking moet die reëls vir skietoefeninge altyd saam met die Universele reëls by skietoefeninge gelees word.

Read more...
28 March 2015

Handleiding vir Skietvaardigheidsontwikkeling vir Jagters - ryklik geillustreer met kleur fotos, totale inhoud van 58 bladsye, beskikbaar in CD formaat

Read more...
28 March 2015

Manual for the development of Shooting Skills for Hunters - Abundantly illustrated with colour photos, total content of 58 pages, avalable in CD format

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za