Shooting, Competitions and Awards (10)

Skiet, Kompetisies en Toekennings

30 November 2018

2019 regional shooting program, Universal and shooting competition rules for the following shooting competitions:
1)  President shoot;
2)  Interbranch Team shoot;
3)  Interbranch Team Challenge shoot and
4)  Gallery Sporting Rifle

Read more...
30 November 2018

2019 Streekskietprogram, Universele Reëls en skietkompetisiereëls vir die volgende skietkompetisies vir
1)  Presidentskiet;
2)  Intertak Spanskiet;
3)  Uitdaag Spanskiet en
4)  Gallery Sporting Rifle

Read more...
03 October 2017

Die Nasionale President skietkompetisie wat op Saterdag, 23 September 2017 op die Elandsrand skietbaan te Kroonstad plaasgevind het.

Read more...
03 October 2017

Die SA Jagters, nasionale Intertak Spanskietkompetisie het plaasgevind op Saterdag, 12 Augustus 2017 op die nuwe Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak wat ook die gasheertak vir die dag was.

Read more...
27 April 2015

1) Introduction

One of SAHGCA's most important practical activities is to create opportunities where members can develop and improve their shooting skills and practise to use their firearms with knowledge and confidence, whether they are on the shooting range or when hunting.

Read more...
27 April 2015

1) Inleiding

Die skep van geleenthede vir lede om hul skietvaardighede te ontwikkel en te verbeter, is waarskynlik dié belangrikste praktiese aktiwiteit wat die SA Jagters aan sy lede bied om hulle toe te rus om hul vuurwapens met die nodige kundigheid en vertroue, veilig te kan gebruik op die skietbaan en wanneer hulle jag.

Read more...
26 April 2015

The revised shooting exercises for hunting came into effect on 16 January 2014. Among the most important changes is the consolidation of general shooting rules in the document - Universal rules for shooting exercises. These rules must always be read in conjunction with the Universal rules for shooting exercises.

Read more...
26 April 2015

Die hersiene jaggebaseerde skietoefeninge het op 16 Januarie 2014 in werking getreë. Die belangrikste veranderinge is die konsolidasie van algemene skietreëls in die nuwe dokument – “Universele reëls by skietoefeninge”. Vir volledige verduideliking moet die reëls vir skietoefeninge altyd saam met die Universele reëls by skietoefeninge gelees word.

Read more...
28 March 2015

Handleiding vir Skietvaardigheidsontwikkeling vir Jagters - ryklik geillustreer met kleur fotos, totale inhoud van 58 bladsye, beskikbaar in CD formaat

Read more...
28 March 2015

Manual for the development of Shooting Skills for Hunters - Abundantly illustrated with colour photos, total content of 58 pages, avalable in CD format

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za