Boogjag binne die SAJWV

Boog jag het geweldig ontwikkel in Suid-Afrika oor die afgelope paar jaar en het tot gevolg gehad dat daar ‘n hele paar boog handelaars en verenigings ontstaan het. Iemand wat dus belangstel om betrokke te raak, moet vanaf die staanspoor redelik baie informasie in ag neem voordat dat daar sommer net ‘n boog gekoop word en ‘n jag beplan word. Dit is derhalwe baie maklik om mens halsoorkop in die saak te begewe en die verkeerde toerusting aan te skaf. Ons beoog dus met die kort skrywe om die beginner in die boogjag sport, met genoeg informasie te verskaf sodat die regte stappe en besluite geneem kan word.

Boogjag etiek

Net soos met geweer jag is etiek ‘n baie belangrike of selfs ‘n meer noodsaaklike aspek wat in ag geneem moet word en vanaf die staanspoor toegepas moet word. Dit is self meer kritiek as met geweer jag omdat die fisiese vermoë van die boog jagter bepaal wat se boog toerusting gebruik kan word.  Net soos met die keuse van kalibers vir sekere wildsoorte is die keuse van pyl gewig en pyl spoed die elemente wat bepaal wat die energie gaan wees waarmee die jagter sy prooi uiteindelik effektief sal moet dood.  Waar geweer jagters met die regte geweer keuse nog steeds ‘n effektiewe koeël energie kan toepas deur keuse van kaliber en koeël spoed, is dit nie so maklik wanneer daar beperkings is soos trek lengte en trek krag wat uitsluitlik deur die jagter se fisiese vermoëns bepaal word nie.

Skoot plasing met pyl en boog is ook baie meer relevant as met geweer jag weens die feit dat ons pyle swakker been penetrasie vermoë het as koeëls en dat die pyl stadiger trek as klank (subsonies) wat maak dat ‘n gespanne bok heelwaarskynlik ‘n pyl gaan hoor aankom, gaan skrik en dan ‘n kwes skoot tot gevolg kan hê. Derhalwe behoort die effektiewe skiet afstand  waarmee enige boog jagter sy prooi behoort aan te durf verkieslik nooit meer as 30 meter wees nie. Dood maak vermoë van ‘n boog jagter hang dus grotendeels af van die jagter se fisiese vermoë om  die mees effektiewe boog jagtoerusting te kan aanwend. Die boog jagter kan dus nooit te veel oefen om te sorg dat hy of sy fiks en sterk genoeg is om sy toerusting met selfvertroue aan te wend nie.

Keuse van toerusting

Ons besluit om ‘n spesifieke geweer aangeskaf, het gewoonlik te doen met wat ons doel met die wapen is en uiteindelik ook wat ons finansiële vermoëns ons sal toelaat. Dit is net die selfde met boog jag toerusting.  Die keuse van boog toerusting en vervaardigers is in vandag se wêreld baie groot en dit maak die boog jagter se keuse baie moeilik. Nie net persoonlike voorkeure moet aandag geniet nie, maar ook tegniese aspekte in terme van die beplande aanwending. Die meeste boog jagters vandag gebruik saamgestelde boë, maar daar is ook die gene wat hulle toespits op  tradisionele boog toerusting.  Laasgenoemde is baie moeiliker om effektief aan te wend en moet liefs goed bestudeer en ingeoefen word voor enige jag daarmee aangedurf word.  Wat wel baie belangrik is dat ‘n boog vir geen twee persone presies die selfde ingestel kan word nie en dus moet persone wat beoog om met dieselfde boog te jag liefs daarteen besluit.  Weens ons fisieke verskille is die akkuraatheid van enige een boog verskillend wanneer ‘n persoon dit gebruik, wat dit nie self ingestel het nie.  Een jagter kan dus nie sommer gou ‘n bok skiet met ‘n ander man se boog nie.

Die keuse van ‘n boog vir ‘n junior jagter is derhalwe ook baie meer problematies omdat die jongspan sommer baie gou hulle junior toerusting ontgroei en dan sal pa weer moet geld uithaal om op te gradeer. Hier sal ‘n boog handelaar wat sy sout werd is goeie raad kan gee  in terme  van die keuse van ‘n boog wat wel genoeg verstelbaar is om ‘n geruime tyd aan die jong groeiende skut se vereistes te voldoen. Indien enige twyfel ontstaan interme van die raad wat jy mag ontvang, kry altyd ‘n tweede professionele opinie. Waak teen die gebruik van junior boogtoerusting op jagtogte op groter wild soorte weens die gebrek aan pyl energie en dus die gebrek aan penetrasie vermoë. Daar is tabelle beskikbaar in die SAJWV boog skietoefening op die webwerf wat ‘n baie goeie riglyn daarstel in terme van pyl energie wat benodig word vir spesifieke wild soorte.

Boogskiet aktiwiteite in jou omgewing

SAJWV het landwyd takke en daar is  waarskynlik  lede in elke tak wat belangstel in boog jag en verwante aktiwiteite.  Dit is onmoontlik om van al hierdie aktiwiteite te weet en almal konstant ingelig te hou. Daar is altemit verenigings wat hulle toespits en landwyd boogskiet aktiwiteite aanbied en selfs hulle eie skietoefeninge ontwikkel het wat op kompetisie vlak aangebied word. Bevoegdheidskursusse word ook aangebied, waardeur die voornemende boogjagter sy bevoegdheid kan demonstreer.

Twee van die verenigings is die African Bowhunting Organisation (ABO) en Suid-Afrikaanse Boogjagters Organisasie (SABO) . Die maklikste manier om uit te vind waaroor die twee verenigings gaan en om op hoogte te bly met hulle aktiwiteite is om hulle webwerwe te besoek: www.sabowhunters.co.za en www.abo.org.za

Om op hoogte te bly met handelaars in jou omgewing, jaggeleenthede vir boogjag  en om stories en idees te deel met ander boogjag spesialiste, is dit raadsaam om in te teken op die maandelikse tydskrif spesifiek gemik op die Suid-Afrikaanse boogjater, naamlik: www.africasbowhunter.co.za

Nieteenstaande hierdie bogenoemde verenigings en ook die informasie in die tydskrif kan enige SAJWV lid ook sy tak bestuur nader, aangesien heelwat takke alreeds boog jag belangegroepe op die been gebring het.

Ons vertrou dat bostaande  inligting die voornemende boogjagter in die regte rigting sal stuur, on sodoende genotvolle boogjag tye te ondervind.

Jagters groete
Carl Hager

Die SAJWV amptelike Jagboog skietoefening kan hier afgelaai word

  • Last modified on Tuesday, 23 June 2015 13:29
  • font size

Latest from Carl Hager

More in this category: Bowhunting in SAHGCA »

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za