Shooting News

Gewysigde reël Januarie 2016: Die gebruik van trompremme (muzzle brakes) op vuurwapens word vanaf 1 Januarie 2016 kragtens die “SAJWV Universele Reëls by skietoefeninge” nie toegelaat op skietbane waar georganiseerde tak-, streek- of nasionale skietoefeninge/kompetisies deur takke van die SAJWV aangebied word nie.

Revised rule January 2016: From 1 January 2016 the use of muzzle brakes will not be allowed on shooting ranges where organised branch-, regional- or national shooting exercises/competitions are hosted by the branches of SAHGCA on the strength of the “SAHGCA Universal Rules at shooting exercises”.

From 1 January 2016, is compulsory for all shottists (adults and children) to wear shooting glasses on shooting ranges during SA Hunters and Game Conservation Association's branch, regional and national shooting activities. This rule will apply when using all type of firearms and air-rifles. Spectators do not have to wear shooting glasses.

Hearing protection (ears) is also compulsory on all SAHGCA shooting ranges and all other shooting clubs, hunting and sport shooting associations. Damage to hearing caused by shooting is relatively easy to notice since damage are progressive in cases of gross negligence.

Die dra van skietbrille (vir volwassenes en kinders) op alle skietbane van die SA Jagters- en Wildbewarings-vereniging gedurende skietaktiwiteite op tak, streek en nasionale vlak is vanaf 1 Januarie 2016 verpligtend. Dit sal geld vir alle tipes vuurwapens en ook luggewere! Skietbrille is slegs verpligtend vir skuts op die skietpunt, nie vir toeskouers nie.

Oorbeskerming is ook verpligtend op alle skietbane van die SAJWV en by alle ander skietdisiplines by skietklubs, jagters- en sportskietverenigings. Die skade aan ‘n persoon se gehoor a.g.v. skietaktiwiteite kan relatief maklik bepaal word aangesien daar toenemend skade plaasvind aan die persoon se gehoor. Die skade raak dus mettertyd al hoe meer opvallend.

In the past, the hunting of birds in flight with a shotgun, also known as wingshooting, was perceived as a hobby among the stiff upper lip English with their Purdeys slung over their arms, while looking down their noses at the commoners. Fortunately, this stereotyping is something of the past. These days, Italian O/Us, East European SBS, and the occasional pump and bolt action and semi-automatic shotguns are very popular among hunters and sport shooters. The popularity of wingshooting is on the increase worldwide. Sound agricultural practices and a growing awareness of responsible hunting and sustainable use of gamebirds support this activity.

Die jag van voëls in vlug, met ‘n haelgeweer, oftewel “wingshooting”, is in die verlede baie gesien as die gebied van die Engelsman wat stywe rug, neus in die lug en Purdey oor die arm, neerkyk op die res van ons. Hierdie stereotiepe het gelukkig reeds gesneuwel, wel meestal, en gevolglik sien ‘n mens deesdae ‘n oormag van Italiaanse O/U’s, Oos Europese SBS’s en so nou en dan selfs pomp- en slotaksie en semi-outomatiese haelgewere in die jagveld en op die baan. Gevolglik neem die gewildheid van voëljag wêreldwyd toe en gerugsteun deur gesonde boerderypraktyke en ‘n nuwe uitkyk van jagters in terme van verantwoordelike en volhoubare benutting van die voëls wat ons jag, sal dit vir ‘n lang tyd so voortduur.

Page 2 of 2